Danes dopoldne je bila uradno odprta prenovljena Kidričeva ulica. Rekonstrukcija 600 m Kidričeve ulice v Črnomlju se je pričela julija 2017 in je trajala do novembra 2017. Dobra polovica ceste je bila obnovljena do pričetka šolskega leta, da je bil dostop do OŠ Loka in SŠ Črnomelj čim manj moten.

Sočasno z obnovo ceste, pločnika in javne razsvetljave je obnovljena mešana kanalizacija, urejeno novo odvodnjavanje ceste, zamenjan vodovod in dograjen pločnik in optično omrežje.

Izvajalec del je bil izbran na javnem razpisu, najugodnejša je bila družba CGP d.d. iz Novega mesta. Vrednost del je 693.506 EUR.

Iz proračuna RS za investicije občine (21. člen ZFO-1) smo pridobili še razpoložljivih 97.789 EUR nepovratnih sredstev in 520.333 EUR povratnih sredstev (brezobrestni kredit).

Projektno dokumentacijo in nadzor je izvajal AMBIENS d.o.o. Črnomelj.