Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine pri nadzoru parkirnih mest označenih za invalide ugotavlja, da vozniki te prometne signalizacije kljub rednemu nadzoru redarstva ne upoštevajo. Vozniki se očitno ne zavedajo, da so v prometu med njimi tudi invalidi, ki so posebno rizična skupina voznikov in da je njim potrebno posvetiti dodatno pozornost v prometu, predvsem, da se jim omogoči parkiranje na mestih ki so rezervirana za njih. Na mestih za invalide je dovoljeno parkirati le z veljavno parkirno karto za invalide, ki pa mora biti prosto vidna skozi vetrobransko steklo vozila. Navedeno karto lahko uporablja le invalid kateremu je izdana, oz. spremljevalec ki vozi in spremlja invalida.

V izogib izrekanja visoke globe pozivamo voznike, da dosledno upoštevajo prometno signalizacijo glede parkiranja na mestu rezerviranem za invalide.

Globa za parkiranje na mestih za invalide znaša 200 €.