V letu 2018 je v občini Semič poslovalo 62 gospodarskih družb (6 več kot lani) in 73 samostojnih podjetnikov (3 več kot lani). Skupaj so zaposlovali 577 ljudi, kar je 13 odstotkov manj kot v letu prej. Ustvarili so tudi za petino manj prihodkov od prodaje.

Slabša "krvna slika" gospodarstva

Neto dodana vrednost na zaposlenega se je glede na leto 2017 povečala za 3,8 odstotka, povprečna bruto plača v gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih pa zmanjšala za 3,6 odstotka. Razlog za splošno »slabšo« sliko poslovanja družb in samostojnih podjetnikov v občini v letu 2018 je po podatkih, ki so jih zbrali v RIC Bela krajina, izbris sedeža družbe Unitplast v Semiču, ki je bila po velikosti srednje velika družba. Unitplast je bil lani pripojen družbi Tomplast - PE Semič.

Brezposelnost rahlo upada

Brezposelnost v občini je začela po januarja 2014 postopoma upadati. Konec lanskega leta je znašala 10,9 odstotka in je bila na enaki ravni kot decembra 2017. Največ brezposelnih oseb je v starosti nad 55 let (33,2 %), najmanj pa v starosti od 25 do 29 let (10,9 %).

Kar 891 delovno aktivnih prebivalcev občine Semič se je na delo vozilo v druge občine, od tega največ v Novo mesto (301), Črnomelj (191), Ljubljano (134) in Metliko (120). V Semič pa se je lani dnevno na delo vozilo 746 delovno aktivnih prebivalcev iz drugih občin.

Plače krepko za povprečjem v regiji

Po podatkih AJPES-a so zaposleni v občini lani prejeli povprečno 1.321 evrov bruto plače (okrog 900 evrov neto), kar je bilo za 473 evrov manj v primerjavi z jugovzhodno regijo. Povprečna plača je dosegala 80 odstotkov povprečne slovenske plače, nižja je bila za 331 evrov bruto. Povprečna plača v občini se je glede na preteklo leto znižala, in sicer za 3,6 odstotka, hkrati pa zaposleni v Semiču v povprečju še vedno prejemajo najvišje plače v Beli krajini. Od povprečne plače v občini Metlika so bile višje za 1,6 odstotka, od povprečne plače v občini Črnomelj pa za 2,1 odstotka.

Podatki AJPES-a sicer zajemajo le podjetja in samostojne podjetnike, ki imajo sedež v občini, ne pa podatke družb, ki imajo tam poslovno enoto ali podružnico.