Metličanka Gizela Šuklje je bila prva Plečnikova študentka. Po uspešno zaključenem študiju v Ljubljani leta 1932 se je kot štipendistka francoske vlade od novembra 1933 leto dni izpopolnjevala na pariškem Inštitutu za umetnost in arheologijo in hkrati delala pri arhitektu Augustu Perretu. Po vrnitvi iz Pariza je bila od leta 1934 do 1946 Plečnikova asistentka in sodelavka. V sredo, 15, novembra 2017, ob 19. uri pa bo v Pastoralnem Centru v Črnomlju odprta razstava Plečnik v Beli krajini. Predstavljeno bo pestro in bogato gradivo, med drugim bodo prvič javno predstavljeni tudi urbanistični načrti preureditve Metlike, ki sta jih zasnovala Plečnik in Šukljetova. Načrte hrani Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani (MAO).
Ob letošnjem (2017) Plečnikovem letu so v reviji OUTSIDER (št. 11/2017) Gizeli Šuklje posvetili pravo malo monografijo. Med drugim so zapisali, da Gizelina zgodba, kot se odstira v njenih osebnih dnevniških zapiskih, dopisovanjih in skicirkah, dokazuje, da je bila močna, samostojna avtorica … Zato ob Plečnikovem letu namesto mojstra, ki v zadnjih letih pridobiva zasluženo veljavo v stroki in družbi, izpostavljamo njegovo somišljenico, ki bi ji, v spletu drugačnih dogodkov, pripadalo vidnejše mesto v zgodovini. O njenih urbanističnih načrtih Metlike pa so zapisali, da gre za izjemno kakovostne arhitekturne posege: mestno poglavarstvo, kopališče, dve novi šoli in mestni park, ki je bil v začetku petdesetih edini realiziran. Morda je izvedbo ustavil medvojni čas; sicer bi prav lahko govorili o »Gizelini Metliki«, podobno kot govorimo o Plečnikovi Ljubljani.

V OUTSIDERJU (št. 11/2017) so o Gizeli Šuklje objavljeni naslednji prispevki:
Nina Granda: ARHITEKTKA;
Bogo Zupančič: MED LJUBLJANO, PARIZOM IN SARAJEVOM;
Miloš Kosec: MI SMO MATERIJA; KOT KAMEN, ZEMLJA;
Damjan Prelovšek: GIZELA ŠUKLJE IN PLEČNIK; PROJEKTI;
Aleksander Ostan: »GIZELINA« METLIKA; OBLIKOVANJE NASLOVNIC IN KNJIŽNE OPREME;
Gizela Šuklje: VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA OBLIKOVANJE HIŠ IN NASELIJ V SLOVENSKI ISTRI.