Vlada RS je dne 11. 9. 2021 sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 146/2021), ki stopi v veljavo v sredo, 15. 9. 2021. Ta med drugim določa, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji. To pomeni, da je pogoj PCT obvezen tudi za vstop v poslovne prostore Občine Semič.

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) je izpolnjen, če oseba razpolaga z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

  • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni (prebolevnost).
  • z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19,
  • z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG (hitri test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;

Vsak obiskovalec občine se bo tako pri vstopu v prostore občine moral izjasniti, ali izpolnjuje navedeni pogoj, pri sebi pa je dolžan imeti dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja, ki ga na poziv predloži na vpogled pooblaščeni uradni osebi. V primeru neizpolnjevanja pogoja se mu vstop ne dovoli.

Po vstopu v prostore je potrebno upoštevati tudi vse ostale veljavne ukrepe (razkuževanje rok, zaščitna maska, ohranjanje razdalje).