Na vsebino

Obeležitev praznika KS Stari trg ob Kolpi

Natanko pred 81 leti so enote slovenskih partizanskih čet napadle okupatorsko italijansko postojanko, utrjeno v Starem trgu ob Kolpi. V spomin na ta dan vsako leto praznujemo praznik naše krajevne skupnosti.

V letošnjem letu smo že praznovali 40 letnico obstoja tovarne Unior v naši dolini, tovarne, ki je dala in še vedno daje kruh marsikateri družini, ne samo iz Poljanske doline, ampak tudi širše. Tovarne, ki diha s krajem, je družbeno odgovorna. Želimo jim uspešno delo še naprej.

Po pregledu predhodnega leta se lahko pohvalimo s kar nekaj pridobitvami:

• Postavitev hidrantov v Gorenji in Dolenji Podgori (2.000 EUR)
• Rekonstrukcija vodovoda v Deskovi vasi (okoli 58.988 EUR) in 1,4 km regionalne ceste R3-658/1450 Deskova vas – Predgrad (meja z Občino Kočevje), investicija DRSI (okoli 1,3 MIO EUR);
• Rekonstrukcija državne ceste Stari trg – Deskova vas (okoli 1.023.000 EUR)
• Preplastitev državne ceste Rokan – Močile (okoli 91.500 EUR)
• Ureditev odvodnjavanja v Kovači vasi (okoli 12.132 EUR)
• Postavitev solarnih svetilk med Kotom ob Kolpi in mejnim prehodom Sodevci (okoli 6.100 EUR)
• Ureditev parkirišča pri Sodevskem kalu (okoli 1.500 EUR)
• Prekrivanje strehe na starem delu OŠ Stari trg ob Kolpi (okoli 22.372 EUR)

Po uspešnem zaključku projekta Čredniške poti, nam je lani uspelo uspešno zaključiti tudi projekt »Uršek se druži« v vrednosti 31.354,53 EUR (partnerji v projektu KD Stari trg, Knjižnica Črnomelj in RIC Črnomelj) preko katerega so bile na treh lokacijah na prostem postavljene knjižne police s knjigami, nabavljeni stoli, ležalniki in jumbo ležalnik ter vse tri lokacije povezane z igrifikacijo »Lov na Urška«. Natisnjen je bil slovar poljanskega narečja, izdelane lutke in scenografija za lutkovno predstavo, ki je bila povsod zelo lepo sprejeta. S pravljicami so povezane generacije in predstavljena dolina tako prebivalcem kot obiskovalcem. Namen je bil dosežen, nov turistični produkt, vzpodbujanje prebivalstva k branju, vzpodbujanje mladih k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi ter spoznavanju in raziskovanju Poljanske doline. En projekt zaključen, pa snujemo že nove in nove.

Kaj bi bilo še potrebno urediti? Želja in načrtov je še veliko, a kaj ko se ustavi pri denarju. Parkirišče v Starem trgu nam še vedno dela preglavice, tudi avtobusno postajališče ni niti označeno. Turist pri nas ne ve kje naj počaka kakšen avtobus. Na igrišču, ki ga uporablja šola in vrtec, pa tudi ostali krajani, bi bilo nujno postaviti WC-je in pitnik ter nadkriti tribune.

Potrebno bi bilo urediti še zaščitno mrežo na odsekih ceste Radenci – Sodevci in omogočiti priklop na čistilno napravo v Radencih večjemu številu uporabnikov. Razširiti vstop v Radence, saj imamo tedensko problem zaradi avtobusov, ki pripeljejo otroke v CŠOD ter razširiti javno razsvetljavo po vasi ter urediti kanalizacijo pri vstopno-izstopnem mestu Gorenji Radenci. Nujno potrebna je tudi sanacija ceste na Gorenji in Dolenji Podgori, cesta Stari trg – Kot - Prelesje ter sanacija opornega zidu v Zagozdacu ter javna razsvetljava. Nujno potrebna je tudi kompletna obnova prižigališč za javno razsvetljavo v celotni KS (razen v Starem trgu ob Kolpi). Rdeči alarm pa gori za našo reko Kolpo, saj so jezovi nujno potrebni sanacij. Življenje živih bitij v njej je odvisno od nas.

V letošnjem letu pa so predvidene naslednje investicije:

• Izvedba obnove 200 m lokalne ceste LC 054121 od mostu do montažnega šotora v Sodevcih, skupaj z meteorno kanalizacijo (68.000 EUR predračunska vrednost).
• DRSI je letos že izvedla preplastitev 450 m regionalne ceste R3-658 na odseku 1450 od križišča pri Rokanu proti Močilam.
• Na R3-658, odsek 2517 so od km 1,5 (Bahor) do km 5,0 (Vrhgora) DRSI izvede tankoslojno prevleko za izboljšanje torne lastnosti cestišča.

Naj zaključimo z investicijami. Iskreno smo hvaležni mnogim delovnim in vztrajnim posameznikom, članom društev, ki s svojim delom pripomorejo k utripu in prepoznavnosti našega kraja.

Turistično društvo Poljanska dolina ob Kolpi, ki vsako leto organizira pohod po najjužnejši slovenski pešpoti v mesecu maju, letos je bil že sedemindvajseti, približno 400 pohodnikov. Člane društva lahko še posebej pohvalimo, saj so imeli res veliko dela, da so po poplavah uredili mostičke, prehode in pot spet usposobili tako, da je primerna za vse generacije.

Potem naše kulturno društvo (po novem Kulturno turistično športno društvo ali krajše Polansko društvo), ki je kot smo že slišali poleg folklorne in dramske dejavnosti ter sekcije ročnih del vključeno tudi v projekte (predlani Čredniška pot 130000 EUR, lani Uršek se druži 30000 EUR), s katerimi v kraj veliko pridobimo, obnovljeno kulturno in naravno dediščino, označene pohodne poti, nove turistične produkte, promocijske filmčke, kulturne dogodke za otroke in ostale, nekaj opreme za svoje delovanje in še kaj. Za uspešno izvedbo projekta »Uršek se druži« in za inovativen ter poučen pristop vključevanja ljubiteljske kulture v lokalno okolje je društvo prejelo Župančičevo diplomo za leto 2022.

V dolini imamo tudi gasilska društva, mimo katerih nikakor ne moremo, saj nikoli ne vemo kdaj jih bomo potrebovali. Kadar gori so prvi, pri poplavah brez njihovega znanja, požrtvovalnosti ne moremo, pri oskrbi s pitno vodo in še kje. Lani je gasilsko društvo Stari trg ob Kolpi slovesno prevzelo novo gasilsko vozilo GVC-1. Imamo pa med gasilci tudi take, ki izstopajo. Eden takih je Jurij Špehar, aktiven na vseh področjih, od kulture do gasilstva, in prav on je v okviru občinskega praznika letos dobil diplomo Občine Črnomelj za leto 2022 kot dolgoletni prostovoljni gasilec in gasilski častnik II.stopnje. Čestitke še enkrat Jure. Tudi na današnji prireditvi je Jure v akciji. Ko smo že pri gasilcih, jesenske poplave so poplavljale ceste in ogrožale stanovanjske objekte, gostinske lokale, tudi v naši KS. Gasilci so tu res naredili veliko delo. Sodevci in Dečina so ostali odrezani od sveta. V ta namen je prav te dni s pomočjo vojske dokončana »pomožna« cesta iz Sodevcev proti Sodevskim štalam. Ne smemo pa pozabiti tudi na našo gasilsko mladino - naše gasilke pionirke se bodo jeseni udeležile državnega prvenstva. Zaželimo jim veliko uspeha.

Župančičevo plaketo za leto 2022 za izjemen prispevek k razvoju narodno-zabavne glasbe, promociji Bele krajine in nesebično pomoč na področju glasbe in ljubiteljske kulture lokalnim društvom, organizacijam in posameznikom je prejel tudi naš glasbenik Toni Verderber. Čestitke tudi tebi Toni. Brez Tonijeve harmonike bi tudi naši folkloraši težko plesali.

Naš župnik Jože Pavlakovič je ob občinskem prazniku v mesecu februarju prejel najvišje priznanje, plaketo občine Črnomelj za leto 2022. Več kot 32 let opravlja poslanstvo dušnega pastirja v župniji Stari trg ob Kolpi ter skrbi za ohranjanje poljanske kulturne, zgodovinske in verske dediščine. Leta 2006 je ustanovil tudi Terapevtsko skupnost Tav pri Sveti Družini, kjer odvisnike od drog usmerjajo na boljše življenjske poti. Znan pa je tudi po čudovitih jaslicah v župnijski cerkvi sv. Jožefa, ki jih leta 2005 prvič postavil sam.

Imamo pa v dolini tudi študijsko skupino, ki je bila že lansko leto vključena v projekt Andragoškega centra Slovenije »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju«. Letos smo se člani študijskega krožka Poljanska dolina ob Kolpi zopet odzvali povabilu za sodelovanje pri dveh akcijah, in sicer pri opazovanju opraševalcev jablan ter gnezdilnic za čebele samotarke. Namen projekta je pospešeno, realno in racionalno odzivanje na delovanje in vse večja nihanja narave. Pomagali smo pri vrzeli v znanju, da bi s svojimi odločitvami povzročali čim manj škode drugim in naravi. Opazovali smo različne skupine opraševalcev, pa tudi aktivnosti čebel samotark v gnezdilnicah. Zbrani podatki bodo dali zelo dragoceno informacijo o tem, kdo oprašuje jablane, kakšne so razlike med lokacijami, kdaj v dnevu so opraševalci najbolj dejavni, kako nanje vpliva vreme. Poleg tega smo se naučili marsikaj novega o opraševalcih, o njihovi pestrosti, ogroženosti in varovanju, tudi z vidika podnebnih sprememb. Hvala ga. Anamariji Blažič, ki nas je povabila k sodelovanju.

Imamo pa v Radencih tudi Jurija Kureta, ki se je v lanskem letu udeležil svetovnega prvenstva v namiznem tenisu za igralce s parkinsonovo boleznijo. Kolikor slišim gre tudi letos. Želimo mu veliko uspeha.

Verjetno sem še koga spustila. Vsi vi ste pomemben člen skupnosti, zato zahvala prav vsem za podporo, sodelovanje, prijateljstvo, ideje, pobude in vesela sem, da smo vse to skupaj delili in ustvarjali ter z veseljem povedali od kod smo doma.

Ob krajevnem prazniku iskreno čestitam in se za dobro sodelovanje zahvaljujem članom in članici sveta KS Stari trg ob Kolpi ter vsem vam, spoštovani krajani in krajanke.

Krajani Starega trga ob Kolpi so svoj praznik obeležili včeraj, s kulturnim programom v katerem so sodelovali kulturniki iz Poljanske doline v organizaciji KTŠD Stari trg ob Kolpi.

Vir: KS Stari trg ob Kolpi

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj