Občina Metlika daje v 30 dnevno javno obravnavo predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Metlika.

Morebitne pripombe in predloge lahko podate do vključno 16. oktobra 2021 na naslov: tanja.slobodnik@metlika.si ali pisno na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.

Predlog Odloka najdete v priponki spodaj.