Erasmus+ mednarodni projektni sestanek, ki ga od 4. do 8. novembra gostimo na Srednji šoli Črnomelj, smo včeraj nadaljevali v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina. Naši in gostujoči dijaki so v skupinah izdelali podjetniške ideje, ki vključujejo elemente nesnovne kulturne dediščine ter jih na zaključni prireditvi tudi predstavili.

V kulturnem programu, ki ga je vodila Lara Žohar (3.aG) pod mentorstvom profesoric Jelene Šikonja in Rosane Vukojevič, sta se predstavili Kim Riznič in Ivona Begović iz 2. aG, splet belokranjskih plesov so ob spremljavi harmonike predstavili Jan Matotek, Jan Škof (1. bG), Maja Suhorepec (2.aG), Rebeka Tomc (3.aG), Valentina Šuštarič (3.aG), Žan Maljevac in Domen Rožman (3.ST), ki so plesalci folklornih skupin iz Dragatuša in Vinice. Argentinske ritme so predstavile dijakinje, ki se že pripravljajo na naslednji Španski večer.

Vivi Carouzou, glavna koordinatorica projekta, se je Erasmus+ timu zahvalila za organizacijo srečanja in konstruktivno sodelovanje vseh udeležencev.

Ob zaključku programa sta ravnateljica Elizabeta Prus in koordinatorica projekta Marta Strmec vsem udeležencem podelili potrdila o udeležbi na mednarodnem dogodku.