JP Komunala Črnomelj posreduje sporočilo glede ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe Korona virusa na področju pogrebne dejavnosti:

Urejanje pokojnika

- Pri dvigu in urejanju pokojnika za zaposlene veljajo pravila NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

- Ne glede na vrsto pogreba je pokojnik »oblečen« le v ogrinjalo – talar.

Sprejem strank

- V pisarno pogrebne službe (po predhodni najavi) lahko za potrebe naročila pogreba, vstopata največ po dve osebi, ki ne kažeta znakov okužbe.

- Obvezna je uporaba razkužila za roke, ki je na vidnem mestu.

- Žal se s strankami do nadaljnjega ne bomo rokovali.

- Sprejem stran in dogovori glede pogrebne slovesnosti se izvajajo izključno v pisarni na sedežu podjetja

Pogrebna slovesnost

- Praviloma se izvajajo žarni pogrebi. Na svojce apeliramo, da se zaradi situacije odločijo za kremacijo.

- V primeru klasičnega pogreba ostane krsta zaprta.

- Pogrebi se izvajajo le v ožjem družinskem krogu z osebami, ki ne kažejo znakov okužbe. Zato se tudi odsvetuje objava osmrtnic na oglasnih deskah in na radiju.

- Zaradi morebitnega prenosa virusa rokovanje ob izreku sožalja in kropljenje pokojnika ni dovoljeno.

- Pogrebna svečanost se izvaja v najožjem protokolu, kar pomeni, da je razen svojcev prisotno še pogrebno moštvo z minimalnih številom zaposlenih.

- Pogrebna slovesnost se izvaja brez spremljevalnih dogodkov, kot so pevci, zastavonoše društev, ipd.

- V primeru verskega pogreba, predstavnik verske skupnosti opravi kratko slovesnost pred mrliško vežico in pred grobom.

- Odsvetujemo izvajanje poslovitve pred upepelitvijo.

- Med udeleženci pogreba mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.

- Za vse udeležence pogrebne slovesnosti je priporočena uporaba zaščitne maske

Mrlišle vežice

- Slovo od pokojnika poteka do največ dve uri pred pokopom.

- Sprejem cvetja in sveč je pred vežico.

- Za izrekanje sožalja je dovoljen vstop v mrliško vežico posamično in izrekanje naj poteka brez telesnih stikov z upoštevanjem varnostne razdalje.

- Ob prihodu in odhodu iz mrliške vežice si je potrebno obvezno razkužiti roke.

- Do preklica je prepovedana uporaba čajnih kuhinj na pokopališčih.

- Po končani pogrebni slovesnosti se ne zadržujte v skupinah.

- Mrliška vežica se po pogrebni slovesnosti razkuži.