Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je na Otočcu danes podelila nagrade najboljšim dolenjskim in belokranjskim inovatorjem. Na letošnji 14. razpis za izbor najboljših inovacij je prispelo 22 predlogov iz 10 podjetij.

Po podatkih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je komisija, ki je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate, napovedi, trajnostni in okoljski vidik ter na podlagi zapisanega v prijavah, ocenila, da si osem inovacij zasluži zlato priznanje, 13 srebrno in ena bronasto.

Letos prijavljene inovacije so nakazale pozitivne smernice na področjih makroekonomskega razvoja, vključevanja potreb kupcev in trga, usmerjenosti k pozitivnim vplivom na družbo in okolje ter tehnološkega napredka zadnjih nekaj let, so navedli.

Med dobitniki letošnjih zlatih priznanj je tudi metliška Beti in sicer za reciklirano poliestrno prejo, barvano po optimiziranem postopku, pri katerem porabimo 50 odstotkov manj vode v primerjavi s standardnim postopkom barvanja. Zlata priznanja so prejeli še Adria Mobil, Krka – štiri priznanja, TPV Avtomotive in Iskra Pio.

Srebrno priznanje so podelili tudi družbi Adria Dom iz Kanižarice za njihovo Vrtno sobo.

V zadnjih letih so na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine sicer namenili veliko dejavnosti spodbujanju inovacijske kulture v regiji. Hkrati so omogočili širši javnosti predstavitev vseh inovacij, ki so rezultat domačega znanja. Na razpisih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so inovatorke in inovatorji v štirinajstih letih njihovih razpisov prijavili 275 inovacij in v tem obdobju so inovatorkam in inovatorjem podelili 94 zlatih, 127 srebrnih in 41 bronastih priznanj ter 13 diplom.

"Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine z veseljem ugotavljamo, da smo po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Rezultati vlaganj v razvoj ter inovacije so tako odlični kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb dolenjsko-belokranjske regije, kar se kaže tudi v vsakoletnih rezultatih poslovanja regije," so še zapisali..