V letošnjem šolskem letu se je Osnovna šola Dragatuš vključila v mednarodno mrežo šol eTwinning. Pri pouku angleščine so tako učenci 6. in 7. razredov sodelovali v projektu ob evropskem dnevu jezikov, ki je vsako leto 26. septembra.

Projekt je trajal dva meseca, in sicer v septembru in oktobru. Učenci so se tako najprej seznanili z državami udeleženkami, in sicer preko Baamboozle kviza, kjer so izvedeli nekaj zanimivih dejstev o Španiji, Nemčiji, Franciji, Poljski, Latviji, Finski, Norveški, Madžarski, Turčiji, Rusiji, Hrvaški, Srbiji, Romuniji ter o dnevu jezikov na splošno. Države, iz katerih so pisali vrstniki, so poiskali na zemljevidu in se naučili angleških poimenovanj sodelujočih držav ter izdelali stenčas s pozdravi v jezikih vseh udeleženih v projektu ter razglednicami, ki jih z zanimanjem preberejo tudi drugi učenci naše šole.

Napisali so pisma v angleščini, kjer so se predstavili in povedali še nekaj o naši šoli, Beli krajini ter Sloveniji. Pri likovnem pouku so izdelali čudovite razglednice z motivi Bele krajine in Slovenije, na njih zapisali prijetne pozdrave v angleškem in slovenskem jeziku ter jih ob koncu projekta poslali vrstnikom na 25 šol po tujini.