Slovenska filantropija ima nov projekt PO-MOČ, s katerim želijo omiliti ali preprečiti najhujše stiske, nastale zaradi epidemije COVID-19.

Namenjen je starejšim od 60 let, ki so zaradi nastalih izrednih razmer osamljeni, potrebujejo psihosocialno pomoč, dodatno informiranje, pomoč pri osnovnih življenskih situacijah. Zanje nameravajo ustvariti podporno okolje, jih povezati v socialno mrežo, ki bo temeljila na zaupanju. Po-moč pa je prav tako za otroke in mladostnike, ki potrebujejo pomoč pri učenju na daljavo, ker so v času epidemije iz različnih razlogov pridobili zaostanke v razumevanju nove snovi, pa tudi zato, da se njihova stiska ob pomankanju stikov z vrstniki ne bi poglabljala.

Strokovni sodelavci in prostovoljci Slovenske filantropije bodo take ljudi poiskali in jih po individualni obravnavi glede na njihove želje in potrebe vključili v aktivnosti, ki jim lahko pomagajo premagovati stiske, jih povezali z institucijami, ki jim lahko pomagajo, jim nudili psihosocialno pomoč in gradili profesionalen, a zaupen odnos, ki daje občutek varnosti in povezanosti s skupnostjo.