Osnovno šolo Dragatuš je minulo šolsko leto obiskovalo 125 učencev. Njihovo število se zadnjih devet let nenehno povečuje in čez tri leta bodo imeli v šoli že 140 učencev. Lani je bil energetsko saniran večji del šolske stavbe, vendar se kljub obsežni naložbi na šoli še vedno borijo s hudo prostorsko stisko in težkimi delovnimi pogoji. Stari del šolske stavbe, ki ni bil obnovljen, je namreč povsem neprimeren za pouk.

Razmere na meji vzdržnega

Prostori v starem delu šole so zelo slabi, manjkata specializirani učilnici in ena večnamenska učilnica. Prostorska stiska je tudi v vrtcu, kjer bi potrebovali še eno igralnico, zbornico, kabinet ter shrambo za igrače. Kuhinja je povsem zastarela in neustrezna, premajhen je tudi prostor za knjižnico, ki ne odgovarja standardom in normativom. Prav tako so pretesni prostori za učitelje ter ostale zaposlene in ne zagotavljajo normalnih delovnih pogojev. Neustrezna je tudi streha, ki pokriva stari del šole, saj je prekrita s prepovedano in zdravju škodljivo azbestno kritino. Zaradi vsega naštetega bi bilo potrebno obnoviti in dograditi stari del šole, s čimer bi zagotovili normalne prostorske pogoje za delovanje šole in vrtca.

Jeseni dvoizmenski pouk

V prihodnjem šolskem letu bodo imeli na šoli 9 oddelkov in prav toliko učilnic, za izvajanje kabinetnega pouka, ki je zakonsko predpisan, pa bi potrebovali vsaj 12 učilnic. »Zaradi oddelka več bomo imeli še večje težave in bomo prisiljeni organizirati dvoizmenski pouk. Tako bomo ena redkih, če ne edina šola v Sloveniji, kjer bo pouk potekal dvoizmensko,« pravi ravnatelj šole Stanislav Dražumerič.

Postopek za pridobitev vse potrebne dokumentacije za obnovo in dograditev starega dela šole je sicer v zaključni fazi. Ker Občina Črnomelj ne more zagotoviti vseh potrebnih sredstev, se čaka na razpise za sofinanciranje investicij, ki jih razpisuje pristojno ministrstvo. »Če letos ne bo navedenega razpisa, bo potrebno sredstva za investicijo pridobiti iz drugih virov, saj morata biti obnova in dograditev zaključeni najpozneje do septembra 2020, ko se bo povečalo število oddelkov v šoli, v vrtcu pa bi že sedaj potrebovali vsaj eno dodatno igralnico,« še opozarja Dražumerič.