V RIC Bela krajina letos poleg rednih zadolžitev izvajajo kar 8 evropskih projektov, kar je največje število od ustanovitve te inštitucije. Tako se sredstva, ki jih vlagajo v razvoj Bele krajine, v zadnjih dveh letih več kot podvojila, v desetih letih pa početverila. Če so leta 2009 prihodki znašali 296.000 €, bodo v letu 2019 znašali že približno 1.200.000 €, od tega večino na račun evropskih sredstev. Sofinanciranje s strani Občine Črnomelj se je v teh letih sorazmerno zmanjšalo iz več kot 80% na letošnjih predvidenih 36%.

Največ sredstev bo namenjenih podpori mladim podjetnikom v inkubatorju in pa razvoju turističnih produktov.

In kako jim je uspela tako hitra rast v zadnjih letih? »Zasluga gre predvsem zanesenjaškim in ambicioznim sodelavcem, ki so vsak na svojem področju storili velik korak naprej«, pravi Peter Črnič, direktor RIC Bela krajina. »S tem smo si tudi povrnili zaupanje občine Metlika in Semič, ki je bilo pred desetletjem omajano, sedaj pa z obema zelo tvorno sodelujemo«.

Kot kaže, se tudi v prihodnje za razvoj ni bati, saj je lani Bela krajina bila uradno uvrščena med vodilne turistične destinacije v Sloveniji, prav tako pa inkubator med 21 subjektov inovativnega okolja, s čimer bo lažje priti do evropskih sredstev v naslednjih letih.