Prostori knjižničnega izposojevališča v Semiču

To je bilo v prostorih nekdanjega krajevnega urada (danes Štefanov trg 4). Na fotografiji je Leopold Marinček, ki je opravljal delo izposoje. Fotografija je bila posneta marca 1976. Danes Knjižnica Črnomelj sicer praznuje 60 let svojega delovanja.

Fotografija je last knjižnice.