Heliograf in meteorološka hišica z avtomatskima senzorjema za merjenje temperature in vlage zraka v Vavpči vasi, 25. 4. 2001.
Fotografija: Peter Stele.

Meteorološko postajo IV. reda so v Semiču postavili že 1. septembra 1913; namenjena je bila merjenju padavin in snežne odeje. Od 1. avgusta 1994 na postaji spremljajo trajanje sončnega obsevanja. Od 13. novembra 2000 sta na postaji tudi avtomatska senzorja za meritev temperature in vlage zraka.

V Semiču so meritve in opazovanja potekala od leta 1913 do 1922. Po daljši prekinitvi so ponovno začeli z opazovanji leta 1949. 14. aprila 1994 so meteorološko postajo prestavili v Vavpčo vas, jugozahodno od Semiča.

Prvi opazovalec v Semiču je bil Martin Jakše, ki je meteorološke pojave opazoval do leta 1919. Vmes jih je, od junija 1914 do januarja 1916, opazoval Matija Bartel. Do leta 1922 je bil opazovalec Viktor Jakše. Po drugi svetovni vojni, od leta 1949 do 1951, je Maksimiljan Vilfan opazoval in meril meteorološke pojave. Do leta 1969 je delo opazovalke opravljala Roža-Ivana Hafner, od konca januarja 1969 do aprila 1994 je z delom nadaljeval Alojz Bezek. Ob prestavitvi postaje v Vavpčo vas je bil opazovalec Jože Mernik, od oktobra 1995 pa pojave opazuje in meri Milica Mernik.

Vir: ARSO, mesečni bilten, maj 2001