Semiški občinski svetniki so na včerajšnji seji v prvem branju potrdili predlog letošnjega proračuna občine, ki bo v javni obravnavi vse do 7. februarja. Težak je 5,8 milijona evrov in je za 125 tisočakov višji, kot je bil rebalans lanskega proračuna. Za naložbe so v Semiču letos rezervirali več kot 2 milijona evrov, kar predstavlja 42 odstotkov celotnega proračuna. Dodatnega zadolževanja za letos niso predvideli, tako da semiška občina ostaja med manj zadolženimi slovenskimi občinami.

Obnove cest, vodovodov, kolopark, ...

Med večjimi naložbami, ki so jih predvideli v letošnjem letu so preplastitve cest v naseljih Vinji Vrh in Sodji Vrh v vrednosti dobrih 330 tisoč evrov. Približno toliko bodo namenili tudi za obnovo pločnika na Vajdovi ulici v Semiču. Za obnovo vodovodov in ureditev vaškega središča Osojnik je predvidenih po 200 tisočakov. Preplastili bodo tudi dele makadamskih poti v Stranski vasi proti Vražjemu kamnu, na Krvavčjem Vrhu, v PSC Vrtača in v sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo zaključili z ureditvijo dela regionalne ceste od Oskoršnice do Podrebra. Sofinancirali bodo tudi obnovo fasade na farni cerkvi v Semiču, zgradili kolopark ter uredili javno razsvetljavo v Spodnjih Gorenjcih. Dobrih 74 tisočakov bodo namenili tudi za preostalih šest projektov, izbranih v okviru participativnega proračuna Občine Semič v letu 2022.

Dokončen sprejem strategije občine preložili

Svetniki so na seji potrdili tudi druge predlagane sklepe z izjemo predloga Strategije občine Semič do leta 2030, saj so v zadnjem trenutku na ta dolgoročni dokument prejeli veliko število pripomb, zato so obravnavo preložili na naslednjo sejo.

So pa v drugem branju potrdili Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Topli vrh, sprejeli so program dela občinskega sveta za letošnje leto, se seznanili z zaključnim poročilom in rezultati porabljenih sredstev javnega razpisa za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa na območju občine v lanskem letu. Obravnavali so še poročila o dodeljenih občinskih sredstvih v letu 2021 za sofinanciranje obnove kulturne dediščine, obnove fasad na objektih, enkratne denarne pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema, izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo ter nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.