Namen ugodnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani organizatorjev potovanj.

Kandidirajo lahko zgolj podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:

  • H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet,
  • H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
  • H50.100 Pomorski potniški promet,
  • H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu,
  • N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup,
  • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Več o razpisu najdete TUKAJ.