Ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj Boris Mužar je s sladolednim presenečanjem pogostil vse nastopajoče učence na prireditvi ob 80-letnici šolske stavbe. Pohvalil jih je za trud in uspešen nastop. Skupaj so začrtali smernice za delo v prihodnje. Učencem so se na sprejemu pridružile tudi mentorice Judita Ilenič, Tanja Pavlakovič, Agata Cindrič in Monika Prijanovič. Pohvale s strani ravnatelja so bili deležni tudi Janez Pašič, Natalija Orlič in Eva Starašinič, kateri se zaradi pouka niso mogli udeležiti sprejema.