Dijaki 2. aG in 2. ST so se včeraj mudili v prestolnici Dolenjske. Obiskali so frančiškansko knjižnico, ki velja za najstarejšo novomeško knjižnico, njen knjižnični fond pa naj bi obsegal preko 20.000 knjižnih enot. Sledil je ogled Knjižnice Mirana Jarca, poimenovane po slovenskem pesniku, pisatelju, dramatiku, prevajalcu, ki je bil sicer
rojen v Črnomlju, v Novem mestu pa je obiskoval gimnazijo in tu preživel svojo mladost. Med drugim so si ogledali domoznanski oddelek Boga Komelja in novourejeno Cesarjevo sobo.
Za konec pa so se sprehodili še po stalni arheološki zbirki Dolenjskega muzeja.