Ministrstvo za izobraževanje je objavilo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2022/23. Na srednjih šolah je razpisanih 25.198 vpisnih mest. Za srednje strokovno izobraževanje jih je 40 odstotkov, za gimnazije 30, za srednje poklicno izobraževanje 27 in za nižje poklicno izobraževanje trije odstotki.

Na Srednji šoli Črnomelj, kjer beležijo padec števila vpisnih mest, je za šolsko leto 2022/23 v štirih programih razpisanih 138 prostih mest. Z novim šolskim letom bodo namreč poleg treh obstoječih programov, začeli izvajati tudi nov štiriletni program ekonomski tehnik. Zanj je, tako kot v programu strojni tehnik, za novince predvidenih 28 mest. V triletnem programu oblikovalec kovin – orodjar je za novince razpisanih 26, v programu gimnazija pa 56 prostih mest.

Spomnino: na Srednji šoli Črnomelj, ki jo bo po odstopu ravnateljice Elizabete Prus kot vršilec dolžnosti ravnatelja vodil Zvonko Ivanušič, so za šolsko leto 2021/22 v treh programih skupaj razpisali 110 prostih mest, na katere se je prijavilo vsega 36 kandidatov. Od tega 24 gimnazijcev, en oblikovalec kovin in 11 strojnih tehnikov.

Informativni dnevi so predvideni za 11. februarja ob 9. in 15. uri in 12. februarja ob 9. uri. Zaradi trenutnega epidemiološkega stanja bodo šole svoje predstavitve izvedle na virtualni način oziroma s spletno predstavitvijo.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis do 4. aprila, ministrstvo pa bo najkasneje do 8. aprila do 16. ure na spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. Spremembo pri obsegu razpisanih mest oziroma odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest bo ministrstvo objavilo najkasneje do 18. aprila.

Učenci, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 25. aprila prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo šolo oz. v drug program ne glede na število prijavljenih na novo izbrani šoli. Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, torej do 30. junija.

Šole bodo učence o morebitni omejitvi vpisa obvestile najpozneje do 27. maja, medtem ko bo ministrstvo že 24. maja objavilo seznam šol, ki so prejele soglasje k omejitvi.

Prijavljeni kandidati morajo posredovati izbranim šolam dokazila o izpolnjevanju vseh vpisnih pogojev praviloma do 16. junija. Tisti, ki bodo do takrat izpolnjevali vse vpisne pogoje in bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi vpisani.

Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati ter svoje namere do 24. junija oddali na srednji šoli, na kateri so prijavljeni. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 30. junija do 15. ure, na razvrščeno šolo pa se bodo lahko vpisali najkasneje do 1. julija do 14. ure.

O rezultatih prvega in drugega kroga izbirnega postopka bodo učenci obveščeni na srednjih šolah, na katerih so sodelovali v izbirnem postopku. Spodnje meje prvega kroga izbirnega postopka bo ministrstvo objavilo na spletnih straneh najkasneje 21. junija do 16. ure, drugega kroga pa najkasneje 30. junija.

Učenci, ki tudi v drugem krogu ne bodo izbrani na nobeni od šol, ter učenci, ki se še nikamor niso prijavili, se bodo lahko vpisali na tiste srednje šole, ki bodo imele še prosta mesta. Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva 4. julija. Srednje šole bodo na prosta mesta vpisovale kandidate najdlje do 31. avgusta.

Dijaki, ki zaključujejo triletne programe srednjega poklicnega izobraževanja, se lahko do 17. maja prijavijo za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Kandidati, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 6. junija prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo šolo oz. v drug program. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za posamezni program tudi po 6. juniju bistveno večje od predvidenega števila vpisnih mest, bo šola s soglasjem šolske ministrice sprejela sklep o omejitvi vpisa ali povečala število razpisanih mest. O tem bodo kandidati obveščeni najpozneje do 24. junija. O datumu vpisa jih bodo obvestile šole, vpis pa bo potekal do 1. julija.

V razpisu prostih mest za novince v vzgojnem programu dijaških domov je za novo šolsko leto predvidenih skupaj 2263 mest.