Asfalt čez Gorjance v Metliko

V letu 1962 so nameravali urediti cesto od Metlike proti Suhorju in od Koroške vasi do Zajca. Cesto so gradili po pred leti izdanem načrtu. Dela je prevzelo novo nastalo Cestno podjetje iz Novega mesta. Pri gradnji ceste so pomagale mladinske delovne brigade. Organizirali so tri mladinske delovne brigade. Prva je pričela z delom 20. junija 1962, drugi dve pa od 20. julija do 20. avgusta 1962 (prijavilo je se jih je 74, jedli so v novi šolski kuhinji, nastanjeni pa so bili v prostorih OŠ na metliškem gradu). Zanimiv podatek je, da 38 % brigadirjev še ni imelo 15 let. Prav zaradi starosti v začetku niso dosegali norme, vendar se je čez čas pokazalo, da so se utrdili in normo celo presegali. To ni bilo čudno, saj so mladi izvirali iz kmečkih družin vajeni trdega dela.

Konec septembra so asfaltirali pas od Metlike do Trnovca in od Koroške vasi do Zajca. Zemeljska dela so opravljali od Lokvice do Jugorja. V letu 1963 so pričeli z drugim delom priprav na asfaltiranje gorjanske ceste, delavci so v preteklem letu pripravili zemeljska dela, da bi delo hitreje steklo. Zaradi manjše zmogljivosti peči so lahko na uro pripravili le 16 ton asfaltne mešanice, kar je zadostovalo za 160 m pri širini 6 m. Sredi avgusta so polagali asfalt v naselju Hrast na belokranjski strani. Asfaltna baza je bila postavljena pri tovarni Beti v Metliki v današnji Gubčevi ulici. Tehnologija je bila ruska in je onesnažila pol Metlike. Toda asfalt je le naredila. Pesek iz Kolpe je ustrezal z minimalnim sejanjem za izdelavo asfalta. Tako je bilo tudi kopališče in struga naprej proti Logu poglobljena, vendar se je brez hidrotehničnih znanj hitro spet zapolnila z peskom.

V tem času je SGP Pionir pričel graditi nov most na Primostku, 4.30 m višji od dotedanjega, dolg 61.6 m, širok 6 m. Nosilnost novega mostu je 22 t.

V začetku oktobra so se vozniki od Metlike do Vahte že peljali po novem asfaltu.

1. novembra 1962 ob 9. uri so delavci Cestnega podjetja Novo mesto zaključili asfaltiranje ceste od Novega mesta do Metlike.

Juš Mihelčič