Razglednica "Tri fare" v Rosalnicah pri Metliki, letnica ni znana.