Razglednica Veselica v Metliki.

Leto 196?

Vir: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo) / DLIB.