Juš Mihelčič, Stara Metlika:

"V nedelo popoldan se nimaš kam det. Placki so se natikali na Flajšmanovi klopi pred trafiko leta 1963.

Kdo je na sliki? Marija Cerjanc, Marija Petric, Anica Prevalšek, Majda Mežnaršič, Milica Tancik, Majda Kramarič, Franci Majzelj in Slavo Avguštin."