Pri izdelavi Strategije razvoja semiške občine do leta 2030 so pripravljalci tega temeljnega strateškega dokumenta, ki predstavlja osnovo za gospodarski, prostorski in družbeni razvoj občine, poseben poudarek namenili razvoju turizma. Največji razvojni potencial snovalci strategije vidijo na področju gorskega, pohodniškega in podeželskega oziroma eko turizma ter tudi v privabljanju enodnevnih obiskovalcev.

Gače, Krupa, trško jedro prvovrstne atrakcije

V načrtu razvoja semiškega turizma do konca tega desetletja, ki ga je izdelalo dunajsko podjetja PKF tourismexperts, so opredelili nekaj ključnih elementov za turizem, ki lahko služijo kot edinstvena prodajna ponudba. Občina Semič ima po metodologiji PKF trenutno eno prvorazredno atrakcijo - Smučarski center Gače, ki je edino slovensko smučarsko središče južno od Ljubljane. Problem najjužnejšega slovenskega smučišča so zelene zime, pomanjkljiva infrastruktura, omejene možnosti za prenočitev in ne dovolj izkoriščena poletna sezona.

Drugo zanimivo doživetje bi lahko bil vodeni pohod do nekaterih zapuščenih vasi Kočevarjev, ki se nahajajo v okolici Gač, kjer lahko obiskovalci izvejo več o njihovem življenju in zgodovini. Podobno bi lahko razvili in aktivno promovirali tudi voden ogled po nekaterih partizanskih bolnišnicah in pokopališčih na tem območju. V semiški občini je vseh osem vrhov Bele krajine z nadmorsko višino vsaj 1.000 metrov. To naravno danost bi turistom ponudili kot pohodniško pot Semič 8000.

Izjemen turistični potencial predstavlja tudi reka Krupa, ki ima osupljivo pokrajino tako v okolici izvira kot vzdolž reke in podeželski turizem v povezavi z ohranjanjem tradicije. Območje Krupe bi potrebno urediti v prvovrstno turistično atrakcijo, še posebej v povezavi z obnovo in spremembo namembnosti zgodovinskih in tradicionalnih objektov v nastanitvene objekte oziroma v objekte z drugo turistično ponudbo. Turistom privlačno je tudi trško jedro Semiča, kjer se med drugim nahaja Center narave Bele krajine v Muzejski hiši Semič.

Pomanjkanje prenočišč bi lahko reševale zidanice

Ena glavnih slabosti v povezavi z razvojem semiškega turizma je majhno število razpoložljivih ležišč v občini na splošno in pomanjkanje večjega namestitvenega objekta. Trenutno je v različnih nastanitvenih objektih v občini Semič na voljo 283 ležišč, od tega jih je približno četrtina v CŠOD Lipa v Črmošnjicah, ki je javni objekt, katerega namen je predvsem pomagati šolam pri izvajanju šolskih programov v naravi. V Hotelu Smuk je trenutno 26 ležišč, vsi ostali nastanitveni objekti (turistične kmetije, apartmaji) pa imajo vsak posamezno manj kot 20 ležišč. Občina Semič ima tako s 73 ležišči na 1.000 prebivalcev trenutno več ležišč kot Kočevje (55) in Novo mesto (33), a manj kot Metlika (99), Črnomelj (146) in Dolenjske Toplice (285).

V zadnjem predkriznem letu 2019 je imela občina Semič 5.243 prihodov in 12.220 nočitev, Slovenci pa so predstavljali 84 odstotkov vseh prihodov in 87 odstotkov vseh nočitev. Poleg denimo glampinga na Gačah, bi lahko bile za občino zanimive zidanice, preurejene v te namene. Na hribih, ki obkrožajo Semič, je veliko teh zidanic, ki pogosto ponujajo odličen panoramski pogled na okolico, vendar sta bili doslej le dve spremenjeni v nastanitvene obrate.

Semiška ohcet naj postane velik letni dogodek

Zaradi omejenih finančnih sredstev za organizacijo dogodkov se je potrebno osredotočiti na en večji dogodek v občini, zato je treba prireditev Semiška ohcet spremeniti v velik, sodoben in strokovno organiziran letni dogodek, posvečen temi poroka v vseh mogočih vidikih, menijo v PKF tourismexperts, kjer poleg razvoja novih turističnih produktov priporočajo tudi postopno nadgradnjo obstoječih zanimivosti. Med drugim izboljšati oznake na obstoječih pohodniških in kolesarskih poteh ter na naravnih in kulturnih znamenitostih. Urediti Divji potok, izhodiščne in pristajalne točke za jadralne padalce, lokacijo gradu Krupa, parkirišča za avtodome, urediti območje Smuka ter Izboljšati povezavo med železniško postajo in turističnimi conami v občini Semič z vzpostavitvijo izposoje e-koles na železniški postaji.

Kriza je lahko tudi razvojna priložnost

»Tudi semiška občina je na razvojnem, socialnem in okoljskem razpotju. Krizne razmere in krepko spremenjena podoba sveta, Evrope in Slovenije kažejo, da potrebujemo tudi nove, bolj inovativne poti iskanja rešitev, pričakovana krizna obdobja so za občino Semič torej tudi razvojna priložnost. Ne smemo je zamuditi. Naravni, ustvarjeni in človeški potenciali občine omogočajo dvig kakovosti blaginje prebivalcev sedanjih in prihodnjih generacij. Omogočimo jim napredek, jih poiščimo, uporabimo jih odgovorno, pretehtano in umno,« so še zapisali v PKF tourismexperts.