V Črnomlju bodo drevi ob 18. uri pripravili slovesnost ob 60-letnici delovanja tamkajšnje mestne Knjižnice Črnomelj. Slovesnosti se bo udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki bo knjižničnemu vodstvu izročil zahvalo predsednika republike, ki jo knjižnica ob jubileju prejme za širjenje bralne kulture in izvajanje pomembnega poslanstva.

Knjižnica Črnomelj je splošnoizobraževalna knjižnica, ki jo je leta 1962 ustanovila črnomaljska občina. Knjižnično dejavnost opravlja na območju Občine Črnomelj in pogodbeno še na območju sosednje Občine Semič, je direktorica knjižnice Anja Panjan Trgovčić povedala za STA.

Pokriva območje z nekaj več kot 18.500 prebivalci. Knjižnica je tudi prostor učenja, prireditev, srečevanja in navdiha. Ima približno 3500 članov in letno približno 10.000 uporabnikov. Njen fond obsega približno 70.000 knjižničnih enot, letno pa nabavijo po približno 2000 teh.

V črnomaljski knjižnici, ki deluje v prostorih nekdanjega črnomaljskega dijaškega doma, sicer pridobivajo, obdelujejo, hranijo in izposojajo knjižnično gradivo ter posredujejo informacije o gradivu z vseh ustvarjalnih področij. S svojo dejavnostjo vplivajo na kakovost življenja občanov na izobraževalnem, kulturnem, informacijskem, prostočasnem in socialnem področju. Omogočajo tudi vseživljenjsko učenje in krepijo bralno kulturo ter bralno pismenost.

Sicer pa želijo, da bi knjižnica sledila razvoju primerljivih splošnih knjižnic v državi in da bi z razrešitvijo prostorske problematike - ki jo po že izdelani idejni zasnovi s posodobitvijo in preureditvijo zdajšnjih prostorov pričakujejo v prihodnjih petih letih - in z ustrezno opremljenostjo vsem skupinam uporabnikov ponudila možnost izobraževanja, informiranosti ali kakovostnega preživljanja prostega časa.

Knjižnica Črnomelj, ki ima 11 zaposlenih, skrbi še za delo krajevne knjižnice v Semiču, je še navedla Panjan Trgovčićeva.

Knjižničarstvo v Črnomlju sicer sega v leto 1868, ko so tam ustanovili narodno čitalnico, namenjeno družabnemu življenju in branju domačih časnikov. Leta 1876 so nato ustanovili Okrajno učiteljsko knjižnico, med letoma 1918 in 1941 pa so pri osrednjih prosvetnih organizacijah v Črnomlju delovale razne društvene in splošne knjižnice. Med drugo svetovno vojno so te prenehale delovati, večji del knjižne zaloge pa je izginil ali propadel. Leta 1948 so v Črnomlju ustanovili knjižnico Okrajnega sindikalnega sveta Črnomelj, 19. januarja 1962 pa kot Občinsko matično knjižnico današnjo Knjižnico Črnomelj.