Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je skupaj s partnerskima organizacijama Srednjo šolo Črnomelj in Ljudsko univerzo Kočevje v prostorih črnomaljske Ljudske univerze pripravili zaključno konferenco projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022.

V času izvajanja projekta so na področju Bele krajine, Kočevja in Ribnice izvedli 90 daljših usposabljanj za zaposlene in brezposelne v katere se je vključilo skoraj 900 oseb. Največ je bilo jezikovnih in računalniških tečajev, izvajali pa so tudi nacionalne poklicne kvalifikacije in različne programe gibanja ter skrbi za zdravje.

Namen štirletnega projekta, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati njihove kompetence tako za potrebe trga dela kot za osebni razvoj.

»Skupaj s predstavniki ministrstva smo ocenili, da je projekt pomembno prispeval k dvigu kompetenc starejših odraslih in nestrpno pričakujemo nov razpis, ki bo omogočal brezplačne izobraževalne tečaje za odrasle v našem okolju tudi v naslednjih letih,« so še zapisali na ZIK-u.