V Semiču v teh dneh brnijo stroji tudi na Vajdovi ulici - od lekarne do Iskre. Delavci brežiškega podjetja KOP namreč pripravljajo podlage za nov pločnik in postavitev robnikov.

Poleg obnove pločnika v dolžini 985 metrov, nameravajo v sklopu investicije urediti še 390 metrov meteorne kanalizacije, prehod za pešce v Kašči ter zamenjati potratne klasične svetilke javne razsvetljave s sodobnimi LED svetili.

Vrednost naložbe z vključenimi nadzori je slabih 371 tisoč evrov, dela pa naj bi bila zaključena oktobra letos.