Zaradi silovitega širjenja nove koronavirusne različice v teh dneh ne vzbujajo skrbi le odsotnosti zaposlenih v zdravstvu, temveč tudi vse pogostejše verbalno in psihično nasilje nad zdravstvenimi delavci, ki zaradi tega težje dobro opravlja svoje delo. Na porast verbalnega nasilja, žalitev in pritiskov na medicinsko osebje je na zadnji seji metliškega občinskega sveta opozorila tudi direktorica Zdravstvenega doma Metlika Duška Vukšinič.

Metličani se pritožujejo zlasti zaradi neodgovorjenih klicev v zdravstveni dom. Vukšiničeva pravi, da je pritožb zaradi neodzivnosti pri klicih precej, velikokrat pa so po njenih besedah neupravičene ali pa gre za pretiravanje. Dodala je, da se po najboljših močeh trudijo vrniti vse klice, kar pa kljub zamenjavi operaterja in sodobnejšemu digitalnemu načinu, ni vedno mogoče. V pomoč naj bi bil bilten z navedbo vseh kontaktnih podatkov za paciente, zadeve bi v določenih primerih lahko izboljšali tudi z obravnavo na daljavo, ki jo že uspešno uporabljajo v referenčni in logopedski ambulanti. Vendar tak način obravnave pacientov povsod ni primeren, tudi ne v najbolj obremenjenih ambulantah družinske medicine.

Da je klic v dobi sodobne tehnologije potrebno vrniti, če le obstaja možnost, je opozoril tudi župan Darko Zevnik. Vukšiničeva sicer pravi, da naj bi v letošnjem letu vsaka ambulanta družinske medicine dobila dodatno polovico administratorja, kar bi nekoliko razbremenilo zdravstveno osebje.

Reševanje kadrovskih težav in čakanje na prizidek

Sicer pa se tudi v metliškem zdravstvenem domu srečujejo z nekaterimi kadrovskimi težavami. Tako potekajo postopki za zaposlitev kardiologinje in specializantke družinske medicine iz tujine. Letos pa naj bi prišlo tudi do začetka izgradnje težko pričakovanega prizidka k zdravstvenemu domu. Zavod je lani pripravil vso potrebno projektno dokumentacijo za izgradnjo dvonadstropnega prizidka z ambulantnimi prostori in prenovljenim dostopom, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. Okvirna vrednost projekta znaša 800.000 evrov, svoj delež pa bo poleg občine primaknilo tudi ministrstvo za zdravje.