V petek popoldne smo prejeli obvestilo voznika, da na cesti Novo mesto - Metlika voznik tovornega vozila z natovorjenimi osebnimi avtomobili vozi zelo počasi in se ne umakne ter s tem sprosti daljšo kolono vozil, ki peljejo v isti smeri. Policisti so voznika tovornega vozila bosanskih registrskih oznak izsledili, ustavili in mu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izrekli globo. Zakon o pravilih cestnega prometa namreč določa, da voznik ne sme brez upravičenega razloga voziti tako počasi, da bi oviral
druge udeležence v cestnem prometu. Voznik vozila, ki vozi na čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje dovoljene hitrosti in od hitrosti prometnega toka vozil na smernem vozišču, za katerim se nabere kolona vozil, se mora, če ga kolona ne more varno prehiteti, na prvem primernem kraju umakniti z vozišča in pustiti kolono vozil mimo.