Semiški občinski svetniki so na zadnji seji v prvi obravnavi potrdili predlog odloka o drugem rebalansu letošnjega proračuna občine. Ta po novem znaša 5,75 milijona evrov in je za 160.000 evrov višji v primerjavi s prvim rebalansom proračuna, sprejetim konec maja. Ponovna uskladitev predvidenih odhodkov in prihodkov je bila potrebna predvsem zaradi spremenjene dinamike izvajanja naložb.

Na odhodkovni strani so v prvem rebalansu proračuna med drugim predvideli sredstva za sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav na smučišču Gače. Predvideli so, da bi vsaka od belokranjskih občin za ta namen zagotovila po 15.000 evrov, skupno torej 45 tisočakov, sredstva pa bi bila razdeljena na osnovi javnega razpisa, ki bi ga izvedla semiška občina. K sofinanciranju v višini 15.000 evrov pa naj bi sedaj dodatno pristopila tudi Mestna občina Novo mesto, zato so na prihodkovni strani predvideli prihodek s strani drugih občin v višini 45.000 evrov, na odhodkovni strani pa z upoštevanjem deleža semiške občine 60.000 evrov.

V proračun so na novo umestili naložbo v obnovo kilometer dolgega pločnika na Vajdovi ulici v Semiču in sicer v višini 221.000 evrov v letošnjem ter 114.000 evrov v prihodnjem letu. Tako bi že do konca tega leta izvedli izbiro izvajalca del ter nato v najkrajšem času tudi pričeli z deli. Ker bi izvajalca izbirali še letos, na občini predvidevajo, da bodo tako dobili precej ugodnejšo ceno od ocenjene v viši 335 tisočakov. Gre za enega pomembenjših projektov, saj je obstoječi pločnik ob državni cesti zelo dotrajan in nevaren.

V proračun so dodatno umestili tudi 14 tisočakov za izdelavo analize potreb po stanovanjih v občini in projektne naloge, ki bo pokazala potrebo po stanovanjih vseh starostnih skupin v občini, občinski upravi pa bo služila kot usmeritev za nadaljnje korake na tem področju. Izdelava te analize je sicer predvidena tudi v Strategiji za mlade, ki jo je potrdil občinski svet. Izgradnjo kolesarskega poligona – pumptracka so premaknili v naslednje leto, se pa aktivnosti za izgradnjo izvajajo že v letošnjem letu. Med drugim so naročili idejno zasnovo in pridobili informativne ponudbe. Ocenjena vrednost izgradnje z ureditvijo okolice je 80.000 evrov.