Praznični čas v Boginji vasi pomeni predfsem, da si duma. Z domačimi. Ponavadi maš posla z okraševanjem bajte, jaslic, smreke i tak. V navadi je ljudim i da hodijo med praznikih več v cerkvo ko ponavadi. Zat ki je i večji obisk maše, je ponavadi večji obisk gostilne, ki je najbližje cerkve - v našem primeru je to Tomo. Povečan obisk je logičen zat, ki je obisk cerkve i obisk najbližje gostilne po naravnem zakonu spremenljivo sorazmeren.

Obisk gostilne je odvisen v glavnem od dveh dejavnikov. Prvi je stalni procent ljudi, ki ne grejo v cerkvo med mašo, drugi je pa spremenljiv procent ljudi, ki grejo tam po maši. Ta dejavnik je odvisen predvsem od kvalitete pridige.

Kvaliteta pridige lahko vpliva na obiskanost gostilne pozitivno-negativno. F primeru, ko je jako slaba, so ljudi razočarani i grejo po maši odmah damuh, zat ki so razočarani. Opet v drugem primeru, ko je pridiga slaba i se je po možnosti še župnik med mašo kje zagovoru al pa zmotu, se obiskanost gostilne poveča, zat ki majo ljudi o čem govorit. Povprečna pridiga sproži pri ljudih razdvojenost, zat ki je enim bla pridiga dobra i drugim slaba. Tak, da grejo v gostilno smo uni, ki niso bli zadovolni s pridigo. F primeru dobre pridige gre v gostilno jako dosti ljudi, zat ki so dobro počutijo i spet majo o čem govorit. A ako je pridiga jako dobra, pol gre večina ljudi damuh. To pa zat, ki se ljudi počutijo tak, koda nebi smeli it v gostilno. Malo bi jih pekla vest.

Promet gostilne, ki leži tak blizu cerkve je zato jako odvisen od obiska cerkve. Blo bi pametno, da, gostilničar spodbuja cerkvene dejavanosti, zat ki se mu bo z večjim obiskom cerkve povečal promet. Isto tako bi bila dobra naložba gostilničara, če bi pomagal pri izboljšavah pridig župniku.