V tokratni objavi Zvitice vam predstavljamo prispevek naših 'Prostorcev'. Razkrivamo vam, kaj vse se je z javnim prostorom dogajalo v letu 2018, zasluge za prispevek pa gredo Klemnu Beličiču, Poloni Gorše in Martini Auguštin.

Prostor v letu 2018

Lansko leto smo večinoma delovali znotraj štirih sten in nismo uspeli nagovarjati širše javnosti o tematikah javnega prostora, kot bi si želeli. Vendar pa to ne pomeni, da nismo delovali za javnost. Leta 2018 smo predvsem zastopali javni prostor kot eni izmed sodelujočih pri odločitvah o njegovem spreminjanju.

Na SŠ Črnomelj so dijaki v sklopu projekta Erasmus + nastavili zametke idej o šolskem parku. Izrazila se je želja, da bi se ustvaril načrt na strokovni ravni, zato smo izdelali idejni načrt za ureditev šolskega parka na travnati površini nasproti SŠ Črnomelj ter ga poimenovali 'Park generacij'. Po poimenovanju sodeč si lahko predstavljate, da ni načrtovan zgolj za dijake, ampak je vsebinsko toliko kompleksen, da se na njem lahko izmenjujejo različni uporabniki – od vrtčevskih otrok in njihovih staršev, prebivalcev naselja Loka (in ostalih) vseh starosti, športnih navdušencev, zunanjih obiskovalcev izobraževalne institucije, obiskovalcev športnih in drugih dogodkov, bližnjih osnovnošolcev ter ostalih funkcionalnega prostora željnih ljudi. Navsezadnje je eden izmed kriterijev kakovostnega javnega prostora ravno njegova raznolikost rab in njegovih uporabnikov. Dandanes se vse preveč pojavljajo enolični posegi v prostor, ki nagovarjajo točno določenega uporabnika za točno določeno dejavnost, s čimer se močno oddaljimo od harmonije življenja v mestu, po kateri tako hrepenimo.

Večino časa smo lani posvetili sodelovanju z občino Črnomelj pri pripravi celostne prenove Krajevne skupnosti Petrova vas. Pri kakršni koli prenovi nekega kraja, se moramo zavedati, da so njegovi prebivalci najboljši načrtovalci. Oni najbolje vedo, kje se zbirajo ob večerih, kam se gredo otroci sankat pozimi, kaj je turistom najbolj zanimivo v njihovem kraju, katere njivske poti so najboljše za galopiranje, kje je skriti izvir studenca, katere navade so se po pričevanju babice tu odvijale pred stotimi leti itd. V prejšnji Zvitici (jesen 2018) smo že omenili sodelovanje z osnovnošolsko populacijo prebivalcev, ki prihajajo iz teh krajev in predstavili, kakšen rezultat smo dosegli skupaj. Konec novembra pa smo za zaključek sodelovanja izdelali predstavitev za prebivalce KS Petrova vas Predstavili smo tematiko, ki se nam je zdela temeljna za upoštevanje pri posegih v prostor, pričevali smo namreč o identiteti prostora. Tvorijo jo tradicija in kultura prebivalcev, zgodbe njihovega kraja, povezanost ljudi, prepoznavnost in spremenljivost krajinskih tipov ter samo doživljanje prostora in njegova vizualna privlačnost. Tiste elemente, ki jih prepoznamo kot gradnike identitete prostora nekega kraja, je ključno upoštevati v nadaljnjem načrtovanju. Če jih bomo upoštevali, bomo poskrbeli, da bo prostor vedno prepoznan po svoji identiteti in hkrati ne bo dovoljeval raznoraznim tujim aktualnim trendom in izstopajočim kičem, da ga kazijo. Začne se že pri reklamnih panojih, ki vizualno onesnažujejo okolje.

Pripravili smo tudi predavanje na ZIK-u, in sicer smo udeležence podučili o trajnicah, tj. o rastlinah, ki v našem podnebnem pasu preživijo na prostem več kot dve leti. Predstavili smo, da za optimalno rast različne rastline potrebujejo različne pogoje, katere moramo upoštevati. Zato je pomembno, da se pred saditvijo izdela zasaditveni načrt. Podali pa smo tudi predlog o prenovi otroškega igrišča v stanovanjskem naselju Čardak.

Med delovanjem smo spoznali, da kljub najbolj optimalnim rešitvam včasih stvari ne stečejo gladko, predvsem kadar pridejo navzkriž financiranja ali individualistične namere ali pa nesrečno volilno leto. Zato so nekateri naši projekti neizvedeni ali pa niso izvedeni v skladu s prostorskimi načeli. Po drugi strani pa smo imeli priložnost izkusiti tudi dobro plat načrtovanja prostora, kjer se vsi sodelujoči zavzemamo za skupen cilj. Naša želja še naprej ostaja, da se zavzemamo za javni prostor, saj je konec koncev naše ogledalo – bomo za iste stvari porabljali sredstva vsako naslednjo sezono ali bomo nekaj sezon žrtvovali in vlagali v kakovost?

Veseli nas, da ste se lani udeležili nekaterih javnih dogodkov, ki smo jih organizirali. V lepem številu udeležili delavnice potiska na majice občinskih simbolov z jaškov v sodelovanju z MC Bit. Z udeležbo niste samo majicam dodali barve, ampak ste popestrili tudi sive ulice. Najboljši poseg v javni prostor je ravno njegovo uporabljanje. Tudi z urbanim sprehodom Jane's Walk smo vsaj za eno uro pokazali, da so pločniki in ulice naše, da v mestu ne zadostujejo tri urbana drevesa, da jekleni konjički zavzemajo preveč prostora, da mesto nudi privlačnejše sprehajalne poti, kot jih nudi obvoznica in mnoge druge opazke.

V tej izdaji smo vam na kratko podali poročilo o delovanju naše sekcije v minulem letu. Hkrati VABIMO ZAINTERESIRANE ŠTUDENTE, ki bi želeli vplivati na kakovost belokranjskega prostora, da se nam pridružite. Lahko ste študenti krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja, arhitekture, urbanizma, sociologije, gradbeništva, hortikulture … ali na splošno tiste smeri, za katere menite, da bi se jo moralo upoštevati kadar se obravnava prostorska problematika. Pišete nam lahko na e-mail: [email protected] ali v sporočilo na Facebook strani 'Čas za javni prostor' (m.me/caszajavniprostor).

Veselimo se sodelovanja!

Do naslednjega tedna,

Uredništvo Zvitice