Na vsebino

Mladinska izmenjava »Brave new you – Reloaded«

Mladinski center BIT je v času od 23. do 30. septembra v Metliki gostil mladinsko izmenjavo »Brave New You,« ki je združila 50 mladih iz 11 partnerskih organizacij iz Evrope – Slovenijo, Portugalsko, Italijo, Nemčijo, Slovaško, Estonijo, Švedsko, Makedonijo, Belgijo in Grčijo. Osrednja tema izmenjave je bila okrepitev znanj in moči mladih v boju proti sovražnem govoru. Mlade smo opolnomočili, da postanejo aktivni akterji sprememb na lokalnem in evropskem nivoju z namenom soustvarjanja bolj odprte in vključujoče Evrope.

Prvi dan izmenjave je bil namenjen spoznavanju programa izmenjave, udeležencev in povezovanju skupine skozi lov na zaklad po Metliki in izmenjavi prvih mnenj in pogledov na različna področja sovražnega govora. Do konca dneva smo poznali imena in spoznali poglede že skoraj vseh sovrstnikov, se spoznali z okoljem, v katerem smo preživeli teden dni in nestrpno čakali na drugi dan, ko se je program zares začel. Da bi se še boljše spoznali, smo se po večerji udeleženci zbrali pred hotelom in se odpravili na bližnje nogometno igrišče Pungart, kjer smo se skozi različne igre bolj podrobno spoznali in izmenjali različne prigode potovanja do Metlike in prve vtise.

Drugi dan smo posvetili narativom oziroma pripovedim. Skozi aktivnost s škatlo, ki smo jo videli le iz ene strani, smo spoznali, da imajo vse pripovedi svoj okvir in kontekst, ki je pomemben za razumevanje določene situacije, da ne reagiramo pristransko. Pogovarjali smo se o tem, na koga najbolj vpliva reproduciranje negativnih pripovedi in se v naslednji aktivnosti osredotočili na razumevanje teh pripovedi in različnih kontekstov. Spoznali smo, da je sovražni govor veliko več kot le govor in se nanaša tudi na druge oblike komunikacije, kot so slike, video vsebine, glasba ... Na spektru sovražnega govora pa smo identificirali vse oblike – od žaljivih besed do nasilnega vedenja in groženj. Skozi vajo »hate speech tree« smo poiskali motive in posledice trditev sovražnega govora, govorili o sovražnem govoru na spletu, kako se ljudje počutijo, ko ga zaznajo in kako, če je usmerjen proti njim. Popoldanske delavnice so se fokusirale na prepoznavanje pristranskosti in skozi vajo »stopi korak naprej« smo ugotavljali, kako različne realnosti živimo, da ne izberemo, kje in komu smo rojeni, da nimamo vsi enakih možnosti zaradi delov identitete, na katere le stežka vplivamo. Ker na nekatere dele identitete lahko vplivamo in ker so naše večplastne identitete nam lastne in unikatne, smo dan nadaljevali z aktivnostjo »identity flower,« na kateri je vsak cvetni list predstavljal drugo lastnost – jezik, narodnost, vrednote, sposobnosti, izkušnje, seksualna orientacija, socio-ekonomska situacija, etničnost, interesi, skupnost, družina, prijatelji … Skozi diskusije in skupno delo smo tako vse bolje spoznavali drug drugega in vse bolj razumeli, kako nas različnost bogati. Pri tej aktivnosti smo se veliko bolj povezali, saj smo en o drugem izvedeli veliko intimnih in osebnih stvari. Medkulturno razumevanje smo okrepili z vajo »barvnih očal,« pri kateri predpostavljamo, da se rodimo s prozornimi očali in naše različne izkušnje pustijo različne barve, vzorce in madeže na naših očalih, skozi katera gledamo na svet. Vsi udeleženci smo ustvarili svoja očala in nato v diskusiji govorili o podobnostih in razlikah. Dan smo zaključili z medkulturno nočjo v MC-ju, kjer se je vsaka država na kratko predstavila in ponudila svoje tradicionalne dobrote. Za konec smo pripravili še zelo zabavne in nepozabne karaoke.

Naslednji dan smo začeli s tehnikami pripovedovanja zgodb. »Storytelling« je lahko besedni, lahko pa uporabimo tudi druge medije, npr. pripovedno fotografijo, plakate in letake, stripe, ilustracije, animacije, simbole, ulično umetnost, podcaste … Naslednja aktivnost izmenjave je bila spoznavanje alternativnih in kontra narativov in uporaba v praksi. Ugotovili smo, da se alternativni narativi začnejo z »ampak,« saj utemeljujemo, zakaj je nekaj drugače, kot je zmotno oseba mislila, kontra narativi pa so kratki in bolj direktni odgovori na sovražni govor. Po kosilu smo ta prijeten nedeljski dan izkoristili za sprehod v naravo in se odpravili v Križevsko vas do domačije Lovšin, kjer smo se kopali, kartali in do večera uživali v zadnjem septembrskem soncu.

Četrti dan mladinske izmenjave smo začeli s testiranjem novih metod, ki so bile ustvarjene posebej za projekt »Brave new you«. V boju proti sovražnem govoru so strokovnjaki razvili nova orodja za neoformalno učenje, ki smo jih na izmenjavi prvič testirali z večjo skupino ljudi. Ukvarjali smo se z različnimi tematikami – Opolnomočenje mladih beguncev s pristopom, ki temelji na pravicah, Preizpraševanje stereotipov in opolnomočenje skupnosti, coming out story, spolno nasilje. Razdelili smo se v dve skupini, vsako skupino je vodila ena od mentoric izmenjave. V eni skupini smo se pogovarjali o zgodbah beguncev, ki so se iz svoje težke življenjske zgodbe spremenili v nekaj dobrega in postali aktivisti. Nato smo se razdelili v 4 skupine, dobili smo nalogo, da si vsaka skupina izbere enega aktivista in ga predstavi, njegovo življensko zgodbo, kaj zagovarja ter kaj je dosegel. Znotraj skupine smo si razdelili delo in pripravili plakate ter na koncu delo predstavili drugim. Tudi v drugi skupini so se ukvarjali z aktivizmom, vendar na drugačen način. Po končanih predavanjih in aktivnostih smo se vsi skupaj izbrali tekst na terasi hotela in med seboj delili pridobljena nova znanja, zgodbe, se še bolj spoznavali in zabavali. Ko je odbila ura polnoč, so soudeleženci z dvema tortama in pesmijo vse najboljše, v kar vseh sodelujočih jezikih, toplo presenetili našo predstavnico iz Metlike, Niko, za njen rojstni dan.

Predzadnji dan smo posvetili specifičnim problemom, s katerimi se ukvarjajo mladi v organizacijah, iz katerih prihajajo. Pozdraviti sta nas prišla tudi župana – gospod Andrej Kavšek, župan Črnomlja, in gospod Darko Zevnik, župan Metlike. Predstavili smo jima, kaj smo v zadnjih dneh delali in se jima zahvalili za vso podporo pri mladinskem udejstvovanju, oni pa so nam namenili par toplih in spodbudnih besed. Po njihovem odhodu smo se razdelili v nacionalne skupine in naredili predstavitve organizacij in tematik s katerimi se ukvarjajo in jih po modelu svetovne kavarne predstavili ostalim sodelujočim. To aktivnost so udeleženci zelo pohvalili, saj smo dobili možnost predstaviti svoje organizacije in se hkrati seznaniti z delom in metodami dela organizacij iz drugih držav. Ta večer smo se zopet odpravili na Pungart, kjer so se prišli predstaviti in družiti še nekateri predstavniki metliške mladine.

Zadnji, šesti dan izmenjave, smo delali na načrtih za prihodnost in kako bomo tematiko sovražnega govora približali mladim v naših skupnostih in to predstavili vsem udeležencem. Nato smo se ozrli nazaj in pregledali vse, kar smo se naučili v preteklih dneh, reflektirali in evalvirali slišano, prikazano in naučeno. Zadnji dan smo zaključili s poslovilno aktivnostjo, pri kateri smo si vsi na hrbet nalepili list papirja in drug drugemo na ta papir pisali kratka sporočilca in vtise. Zadnji dan smo zaključili z zadnjim skupnim druženjem na naši zbirni točki Pungartu. Vsi smo se skupaj pozabavali, poslovili in si izmenjali stike ter se dogovorili že za naslednja srečanja.

Za udeležbo na mladinski izmenjavi ponavadi udeleženci dobijo Youthpass, certifikat, ki potrjuje naučene vsebine, pridobljene kompetence in veščine. Skladno z digitalnim razvojem EU smo se v projektu »Brave New You« odločili, da bomo naučene vsebine potrjevali na bolj interaktiven in mladim prijazen način – s pomočjo značk, ki smo jih pridno zbirali v aplikaciji Badgewallet. Tako smo skozi naloge dokazali, da nekaj znamo, s tem da smo fotografirali, opisovali ali razlagali, opravljene naloge pa so nam potrdili sovrstniki. Na koncu izmenjave, ko smo opravili vse naloge, se je v aplikaciji samodejno ustvaril certifikat kompetenc, ki ga lahko priložimo naslednji prijavi na delovno mesto ali kot dokazilo o izobraževanju na temo sovražnega govora.

#myinclusiveeurope #bravenewyou #stophatespeech

Avtorica: Eva Jančar.

Vir: http://klub-kbs.si
Klub belokranjskih študentov

Klub belokranjskih študentov

KBŠ

http://klub-kbs.si
Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj