Na vsebino

Zvitica poletje 2018 - Neža Steiner: Nevtralizacija spolov

Neenakost med spoloma se kaže tudi v rabi jezika. Jezikovne reforme, ki jih podpirajo feministična gibanja, stremijo k temu, da bi dosegli jezikovno enakost spolov. V vseh jezikih se jezikovna neenakost kaže na drugačne načine. Na primer obstaja ogromno poklicev, ki jih poznamo samo v moških oblikah, kot je na primer mizar. Seveda pa na drugi strani ne poznamo moške različice balerine. V angleškem jeziku se na primer beseda men uporablja tako za moške kot tudi za ženske. Velikokrat slišimo »evolution of men«, kar je mišljena evolucija človeštva, vendar se prvenstveno omenja samo moške in ne ženske. Ta beseda se v angleščini uporablja popolnoma generično in brez pomislekov, da je seksistična.

Toda ženske oblike se nanašajo samo na ženski spol in niso splošne. Eden izmed razlogov je ta, da so zgodovinsko bili večinoma moški tisti, ki so oblikovali jezik. To je v skladu s tradicionalno družbeno sprejeto hierarhijo spolov, ki moškemu spolu daje večjo moč in višji socialni status kot ženskemu.

Konec maja letos se je debata o jezikovni spolni neenakosti v Sloveniji burno odprla na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Senat fakultete je odločil, da bodo v prihodnjih treh letih spremenili prakso in sicer bodo kot spolno nevtralni izraz namesto moškega spola uporabljali ženskega. Ta odločitev pa je zbudil mešane občutke. Seveda opozarjanje na vlogo spola v jeziku ni nekaj novega. V 90.-ih letih je na jezikovni seksizem opozoril tudi Svet Evrope, ki je priporočil ukinitev seksizmov iz jezika. Takrat jih je vodilo ključno vprašanje kako doseči neseksistično rabo jezika.

Ljudje smo neenakopravni v jezikovni praksi oziroma pri uporabi besed, s katerimi označujemo poklice, značilnosti in dejavnosti. Jezikovna pristranskost v kontekstu poklicev oziroma zaposlovanja kaže na nevidnost žensk na poslovnem področju. Uporaba moško pogojenega jezika vzdržuje percepcijo, da določeno mesto bolj pripada moškemu kot ženski. Zato ostaja samoumevno, da določenih poklicev ženska še vedno ne more opravljati in ostaja v moški domeni.

V redni uporabi je imenovanje poklica politik ali poslanec. To poimenuje poklic, ki ga upravlja tako moški kot ženska, splošno pa se uporablja moška oblika. Redko bomo slišali, da nekdo reče »političarka«. Kot je bilo omenjeno zgoraj, to kaže na to, da se ženske še vedno ne jemlje resno v teh poklicih. Po ocenah Organizacije združenih narodov iz leta 2016 je bilo samo 22,8 % vseh žensk, ki so delovale znotraj nacionalnih parlamentov in so opravljale vlogo »poslanca«. Potrebno pa je izpostaviti, da je v določenih, sicer manjšinskih, primerih tudi moški spol prikrajšan. Na primer, kako se reče moškemu, ki pleše balet? Poznamo sploh moško različico balerine?

V angleščini je bila vedno samo ena oblika vljudnostnega naslavljanja moškega spola – Mr. Pri ženskah pa je nagovarjanje odvisno od njenega zakonskega statusa – Mrs. ali Miss. Torej je bila ženska označena z zakonskim statusom. Seveda so bila takšna nagovarjanja sprejeta v družbi, ki še dandanes žensko evalvira po temu ali si je ustvarila družino. To označevanje ni omejeno na angleški jezik. Enako se dogaja v slovenščini, kjer se ženske ločuje na gospe in gospodične ter tako izpostavi njihov zakonski stan.

Potrebno bi bilo splošno nevtralizirati spol v jezikovni rabi. Jezik ne bi smel določati spola, spolne usmerjenosti, itd. Moški spol ne bi smel biti postavljen prednostno, saj se s tem posredno ohranja nadrejenost moškega spola. Jezik bi moral biti objektiven in neseksističen. Odločitev fakultete, da zamenja moški spol z ženskim in tako doseže nevtralnost, je izpostavila problematiko in usmerila pozornost na rabo jezika. Marsikdo je začel razmišljati, da je naš jezik preplavljen z moško obliko, ki jo je družba sprejela kot samoumevno. Vendar narediti spol žensko nevtralen ni napredek v pravo smer. Cilj mora biti nevtralizacija jezika. S tem izzivamo družbeno sprejemljive pomene in jih poskušamo narediti vseobsegajoče ne glede na spol. Spolno nevtralni jezik odpravlja predpostavke o spolni identiteti ali spolni usmerjenosti. Torej spoštuje različne identitete in eliminira pristranskost do moških besed, ki omogočajo neravnovesje in neenakost med spoloma.

Vir: http://klub-kbs.si
Klub belokranjskih študentov

Klub belokranjskih študentov

KBŠ

http://klub-kbs.si

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj