Letos Mladinski center BIT praznuje 10 let svojega delovanja. Ob tej priložnosti smo naredili analizo razvoja mladinskega organiziranja v Beli krajini in primerjavo samega stanja v Beli krajini. Ključni leti za razvoj mladinskega organiziranja sta leti 2004 in 2005, ko sta KBŠ in MKK ustanovili MC BIT in ko so mladi aktivisti v Metliki ustanovili KUD PLAC. Seveda je bilo v teh 10. letih mnogo težav, napak, prepirov, ampak vsi v Sloveniji in tudi širše ne morejo spregledati, da je v tem času mladinsko organiziranje v Beli krajini naredilo ogromen korak naprej. Še več, preko projektov Erasmus+ smo se uvrstili tudi na evropski zemljevid in tako danes ni slučajno, da nas za strateška partnerstva v okviru programa Erasmus+ vabijo npr. socialna podjetja s 1500 zaposlenimi in Univerza v Parizu.

V Beli krajini imamo danes dva nevladna mladinska centra, zavidljivo število festivalov, še nekaj uspešnih mladinskih projektov in lahko brez težav trdim, da mladinska scena v Beli krajini spada med top 3 v državi. Razlogov za to je več.

Prvi razlog je kvalitetna črnomaljska gimnazija, ki daje mladim dobro podlago za nadaljnjo življenjsko pot. Zato bi zaprtje Srednje šole Črnomelj pomenilo pravo katastrofo za Belo krajino in ne razumem nekaterih posameznikov, ki so zaradi svojih kratkoročnih interesov povzročili zaprtje srednje šole v Metliki in posledično tudi dijaškega doma v Črnomlju.

Drugi razlog se skriva v poštenosti, ki je še vedno del vrednot pri vzgoji belokranjske mladine. V Beli krajini se ni nobeden okoristil na račun teh organizacij, še več – nakopal si je kvečjemu kakšno težavo. Solidarnost je zelo prisotna v naših mladinskih organizacijah, saj se zaposleni, ki imajo minimalne plače odrečejo marsičemu, samo, da bi projekti potekali naprej in da se lahko sofinancirajo javna dela. KBŠ ni kupil stanovanja na morju, kot so to nekateri drugi klubi, ampak je raje ustanovil Mladinski center BIT in ga vsako leto tudi znatno sofinancira.

Tretji razlog se skriva v evropskih projektih. Mladinske organizacije so dobro izkoristile možnosti, ki jih nudi program Erasmus+ Mladi v akciji in so si kljub stalnemu zmanjševanju sredstev s strani države zagotovile danes eden ključnih virov financiranja. Vendar se to ni zgodilo čez noč, zato na tej točki pohvala ustanoviteljema MC BIT - KBŠ in MKK, da sta razumela in da še razumeta, da je za pripravo teh projektov potrebno ogromno časa in načrtnih priprav. Samo za ilustracijo lahko povemo, da se bo letos novembra začela priprava projektov, ki bodo luč ugledali komaj v letu 2017. Predvsem si želimo z evropskimi sredstvi obogatiti MKK program in pa nadgraditi sam festival Črnfest.

Če lahko rečemo, da je mladinsko organiziranje v Beli krajini v zadnjih desetih letih doživelo viden preboj, pa žal to ne moremo trditi za samo Belo krajino, ki je v tem času izgubila nad 2.000 delovnih mest. Razlogi so vsem dobro poznani, zato jih na tej točki ne bi ponavljal. Je pa sedaj čas, da se mladinske organizacije tudi aktivneje vključimo v razvojno družbeno dogajanje, saj če se bo ta trend nadaljeval, bo Bela krajina postala en velik krajinski park brez ljudi. Zato je nujno, da smo glasni in da tudi nudimo pomoč občinam pri njihovih zahtevah državi Sloveniji. 3. razvojna os, zmanjšanje regijskih razlik, varčevanje na obrobju države, neprijazno okolje do investicij so teme, ki nas morajo zanimati in ki jih bomo morali zagovarjati tudi z bolj radikalnimi akcijami.

Predvsem mlajšim bralcem Zvitice priporočam, da se brez premisleka aktivneje vklopijo v delo KBŠ, saj Bela krajina potrebuje aktivno mladino, ki bo spreminjala Belo krajino na boljše. Ko opazujem mlade KBŠ aktiviste lahko opazim njihov ogromen osebni razvoj, ki jim tudi dviguje zaposlitvene možnosti in tega vam ne more dati nobena fakulteta.

Klemen Vitkovič, MC BIT