Na Radiu Odeon bomo pričeli z objavljanjem prispevkov iz glasila Kluba belokranjskih študentov - Zvitice. Objavljali bomo starejše in novejše prispevke skupaj s celotnimi izdajami, ki so dostopne tudi na spletu. Funkcijo uradnega glasila KBŠ je pred Zvitico opravljalo več časopisov - Nispozris, Pejotl, Pisočas … Nobeden se ni obdržal več časa, izhajali pa so večinoma na pol leta ali več. Okoli leta 2000 so takratni aktivni člani Kluba belokranjskih študentov vzpostavili Zvitico, ki je po pričevanjih KBŠ starešin ime dobila po 'vitici', sestavnem delu vinske trte. Revija od leta 2002 do 2013 ni izhajala.Od takrat dalje pa se glasilo širi in razvija v revijo s širokim naborom tako študentskih kot tudi neštudentskih vsebin. Vsak teden boste lahko prebrali kakšen prispevek iz revije, ki je v belokranjskih domovih študentov in dijakov postala priljubljeno čtivo, ne samo za njih, temveč tudi za starše in stare starše.

Uredništvo Zvitice vabi vse študente ali dijake, ki si želijo soustvarjati glasilo belokranjske mladine, da jim pišejo na: [email protected]