13. 7 . 2020, 20.00 | Medgeneracijski vrt za Kulturnim domom Črnomelj

BODIMO TURISTI DOMA
(predstavitev zanimivih belokranjskih turističnih produktov, nastalih v sklopu programa Turistični vodnik Bele krajine, podelitev)
*Soorganizacija: RIC Bela krajina