Na vsebino
/nasveti Več
/fsega Več
/uporabno

Delo na cesti

Podatki posodobljeni: 03.12.2023, 19:33; Vir: dars

/
R1-218, Kanižarica - Vinica: R1-218, Kanižarica - Vinica, pri Kanižarici, izmenično enosmerni promet, popravilo ploščatega propusta, do 8. 12. 2023.R1-218, Kanižarica - Vinica: R1-218, Kanižarica - Vinica, pri Dragatušu, izmenično enosmerni promet, sanacije mostu, do 5. 12. 2023.R1-216, Ivančna Gorica - Krka: R1-216, Ivančna Gorica - Žužemberk, v Gabrovčcu, križišče za Krko, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in izgradnja krožišča, do 23. 12. 2023.
A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, pokrit vkop Strmec - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Zadobrove, dela, zaprt odstavni pas.A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.R2-403, Kneža - Podbrdo: R2-403, Kneža - Podbrdo, Kneža - Grahovo, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča. Prevozno samo za osebna vozila.R3-635, Rudno - Češnjica: R3-635, Češnjica - Rudno, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.R3-625, Bertoki - Gračišče: R3-625, Bertoki - Gračišče, Prade - Pobegi, izmenično enosmerni promet, gradnja priključka do komunikacijskega objekta, do 22. 12. 2023.R2-449, Lenart - Gornja Radgona: G1-3, Lenart - Gornja Radgona, Lenart v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave (dodatna dela), do 13. 12. 2023.R2-438, Šentilj - Trate: R2-438, Šentilj - Trate, Svečane - Trate, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja Rune, do 10. 12. 2023. Na več odsekih.R1-218, Kanižarica - Vinica: R1-218, Kanižarica - Vinica, pri Kanižarici, izmenično enosmerni promet, popravilo ploščatega propusta, do 8. 12. 2023.R2-428, Radmirje - Luče: R2-428, Radmirje - Luče, pri Konjskem vrhu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.R1-220, Krško - Brežice: R1-220, Krško - Brežice, v Brežicah, izmenično enosmerni promet, priključka na državno cesto, do 28. 1. 2024. Občasno bo promet potekal dvosmerno.R2-409, Rižana - Dekani: R2-409, Dekani - Rižana, pri Dekanih, izmenično enosmerni promet, gradnja objektov drugega tira.R1-225, Stahovica - Črnivec: R1-225, Stahovica - Črnivec, pri Podlomu, izmenično enosmerni promet, izgradnja zidu, do 31. 12. 2023.RT-912, Novaki - Cerkno: RT-912, Novaki - Cerkno, v Cerknem na Cvetkovi ulici, izmenično enosmerni promet, udor pločnika in vozišča, do 15. 12. 2023.R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, na Tržaški cesti 260 pod AC, oviran promet, ureditev cestnega priključka.R3-704, Ribnica - Brezno: R3 - 704, Ribnica - Brezno, na mostu pri Podvelki, izmenično enosmerni promet, ureditev kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj: R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Zgornjem Dupleku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in AP, do 24. 12. 2023.R2-409, Vrhnika - Logatec: R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, na Tržaški cesti, oviran promet, ureditev zelenic, do 12. 12. 2023.R3-705, Ruše - Puščava: R3-705, Ruše - Puščava, pri Fali, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu, do 30. 10. 2024. Prepoved za tovorna vozila nad 3.5 t.G2-114, Bertoki vhod - Luka Koper: G2-114, Bertoki - Luka Koper, Ankaranska cesta, rekonstrukcija vozišča, promet poteka po enem smernem vozišču, do 12. 12. 2023.R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj: R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, izmenično enosmerni promet, gradnja novega priključka, do 8. 12. 2023.R1-225, Črnivec - Radmirje: R1-225, Črnivec - Radmirje, v Gornjem Gradu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvozne ceste, do 20. 6. 2024.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, Trate - Zgornja Ščavnica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 9. 1. 2024.R3-665, Ljubež v Lazih - Radeče: R3-665, Ljubež v Lazih - Radeče, pri Zagradu, izmenično enosmerni promet, sanacija struge vodotoka, do 31. 12. 2023.R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Ljutomeru, na Prešernovi ulici, izmenično enosmerni promet, sanacija fasade na objektu, do 24. 12. 2023.R1-210, Škofja Loka - Gorenja Vas: R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Srednji vasi, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.R1-221, Bevško - Trbovlje: R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, Trbovlje, Trg svobode, oviran promet, obnova in prestavitev vročevoda, do 5. 12. 2023.R1-219, Poljčane - Podplat: R1-219, Podplat - Poljčane, v Podplatu pri bencinskem servisu proti Poljčanam, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske steze.R2-402, Gonjače - Dobrovo: R2-402, Gonjače - Dobrovo, na Dobrovem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 26. 10. 2024.R2-424, Boštanj - Planina: R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, na Hermanovi cesti, izmenično enosmerni promet, izvedbe krožnega križišča, do 20. 12. 2023.R3-612, Plave - Gonjače: R3-612, Plave - Gonjače, pri Plavah, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovoda, do 7. 12. 2023.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Majšperk - Rogatec, v Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 31. 12. 2023.R3-648, Videm - Pri Cerkvi - Struge: R3-648, Videm - Pri Cerkvi - Struge, Bruhanja vas - Kompolje, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 25. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.R3-716, Lemerje - Grad: R3-716, Lemerje - Grad, pri Gradu, izmenično enosmerni promet, gradnje optičnega omrežja, do 20. 12. 2023.R3-704, Ribnica - Brezno: R3 - 704, Ribnica - Brezno, Janževski Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, ureditve SN kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.H5-E751, Škofije - Koper: H5, Škofije - Koper, razcep Srmin - priključek Bertoki v smeri Kopra, dela, zaprt odstavni pas.H5-E751, Škofije - Koper: H5, Škofije - Koper, pred uvozom Bertoki v smeri Kopra, dela, zaprt odstavni pas.R1-210, Škofja Loka - Gorenja Vas: R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, v Logu nad Škofjo Loko, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izvedbe kabelske kanalizacije elektro voda, do 20. 12. 2023.R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), v Slatni, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča po ujmi, do 10. 12. 2023.H5-E751, Škofije - Koper: H5, Škofije - Koper, priključek Bertoki - priključek Koper center, Slavček v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica: RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 31. 12. 2023.R2-414, Kamnik - Ločica: R2-414, Kamnik - Vransko, Vrhpolje pri Kamniku - Soteska, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča in gradnja zidu, do 31. 12. 2023.R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): R3-638, Begunje - Bistrica pri Tržiču, pri Begunjah na Gorenjskem, izmenično enosmerni promet, gradnja podpornega zidu in afaltiranje, do 10. 12. 2023.R3-653, Sodražica - Hrib: R3-653, Sodražica - Hrib, Sodražica - Mali Log, izmenično enosmerni promet, dograditve TK omrežja.H6 , Izola - Koper: H6, Izola - Koper, priključek Semedela - priključek Koper center, Slavček v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.R1-218, Kanižarica - Vinica: R1-218, Kanižarica - Vinica, pri Dragatušu, izmenično enosmerni promet, sanacije mostu, do 5. 12. 2023.H5-E751, Koper - Škofije: H5, Koper - Škofije, priključek Koper center, Slavček - priključek Bertoki v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.R3-702, Trbonje - Vuhred: R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, oviran promet, dodatnih ukrepov po izgradnji gospodarske javne infrastrukture.G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: G2-102, Logatec - Godovič - Idrija - Želin, pri Jeličnem Vrhu, izmenično enosmerni promet, zaradi poškodovane zaščitne mreže na brežini, do 15. 3. 2024, med 8. in 18. uro.R1-210, Spodnje Jezersko - Preddvor: R1-210, Predvor - Sp. Jezersko - Jezerski vrh, Preddvor - Spodnje Fužine, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščite pred padajočim kamenjem, do 16. 12. 2023.R2-403, Petrovo Brdo - Podrošt: R2-403, Petrovo Brdo - Podrošt, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija plazu.R1-228, Spuhlja - Zavrč: R1-228, Spuhlja - Zavrč, most čez Dravo pri Borlu, izmenično enosmerni promet, obnova mostu, do 11. 10. 2024.G2-112, Poljana - Ravne: G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.R1-209, Soteska - Bitnje: R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, pri Bitnjah, izmenično enosmerni promet, čiščenje grabnov, dnevno med 7. in 17. uro.R1-209, Soteska - Bitnje: R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, pri Nomenju, izmenično enosmerni promet, čiščenje grabnov, dnevno med 7. in 17. uro.LC-073060, Virska cesta: Domžale - AC priključek Domžale, Virska cesta, med Šaranovičovo cesto in Tkalsko ulico, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, popravilo vozišča.A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: A3, Fernetiči - razcep Gabrk, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.R2-420, Brežice - Dobova - Rigonce: R2-420, Brežice - Rigonce, Brežice - Mostec - Dobova, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 13. 12. 2023.R3-749, Vosek - Jurovski Dol: R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Spodnjem Jakobskem Dolu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 5. 12. 2023.G1-4, Slovenj Gradec: G1-4, Slovenj Gradec - Velenje, v Slovenj Gradcu, oviran promet, gradnja kolesarske povezave.R1-229, Rogoznica - Senarska: R1-229, Rogoznica - Senarska, v Janežovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 30. 12. 2023.R2-428, Luče - Sestre Logar: R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Lučah, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 31. 1. 2024.R1-225, Soteska - Šentrupert: R1-225, Soteska - Šentrupert, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, zidanje kamnite zložbe, do 15. 12. 2023.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, pri Veliki Ligonji, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2024. Možne občasne, do 15 minutne popolne zapore v delovnem času.H6 , Koper - Izola: H6, Koper - Izola, priključek Koper center, Slavček - priključek Izola v smeri Portoroža, dela, zaprt prehitevalni pas.R3-696, Velenje - Škale: R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, na Kidričevi cesti, oviran promet, ureditve gradbiščnega priključka, do 31. 12. 2023.R1-203, Žaga - Kobarid: R1-203, Žaga - Kobarid, pri Trnovem ob Soči, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice, do 25. 3. 2024.G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolenjah pri Jelšanah, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 22. 12. 2023.R2-428, Radmirje - Luče: R2-428, Radmirje - Luče, pri Raduhi, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča po nezgodi, do 31. 1. 2024. Dela so na več odsekih.R2-427, Latkova vas - Trbovlje: R2-427, Latkova vas - Trbovlje, v Trbovljah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 30. 12. 2023.R3-688, Žiče - Poljčane: R3-688, Žiče - Poljčane, v Zbelovem, izmenično enosmerni promet, na dveh odsekih, rekonstrukcija ceste, do 22. 12. 2023.R1-229, Rogoznica - Senarska: R1-229, Rogoznica - Senarska, v Placarju, izmenično enosmerni promet, izgradnje daljinske kolesarske povezave, do 7. 6. 2024.R1-224, Hrastnik - Most Čez Savo: R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, v Hrastniku, Cesta 1. maja, izmenično enosmerni promet, komunalna in prometna ureditev, do 31. 12. 2023.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, dela na brežini v območju navezave obvoznice Železniki, do 25. 3. 2024.R2-409, Kalce - Planina: R2-409, Logatec - Planina, Kalce - Liplje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 13. 12. 2023. Dve polovični zapori na tem odseku.R2-403, Kneža - Podbrdo: R2-403, Kneža - Podbrdo, v Grahovem ob Bači, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije plazu Grahovo, do 19. 12. 2023.RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri Zgornjem Slemenu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.R1-225, Radmirje - Mozirje: R1-225, Radmirje - Mozirje, v Radmirju, izmenično enosmerni promet, zidanje kamnite zložbe, do 31. 1. 2024.R2-408, Žiri - Trebija: R2-408, Žiri - Trebija, pri Selu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 15. 12. 2023.R2-446, Sežana - Divača: R2-446, Sežana - Divača, v Divači, na Kraški cesti, izmenično enosmerni promet, izvedba tlakovanja vozišča, do 15. 12. 2023. Obvoz: urejen.R3-737, Rače - Šikole: R3-737, Rače - Šikole, Brezula - Podova, izmenično enosmerni promet, zamenjave transportnega vodovoda.R2-425, Poljana - Šentvid: R2-425, Poljana - Šentvid, Poljana - Črna na Koroškem, izmenično enosmerni promet, na več odsekih, popravilo vozišča in odstranjevanje plazov po poplavah.R3-623, Kastelec - Podgorje: R3-623, Kastelec - Podgorje, Kastelec - Črnotiče, izmenično enosmerni promet, zaščite brežin.R2-424, Boštanj - Planina: R2-424, Boštanj - Planina, v Boštanju, oviran promet, rekonstrukcije mostu čez Savo.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, v Postojni, na Tržaški cesti, oviran promet, nadomestna gradnja mostu, do 9. 1. 2024.RT-905, Krnica - Mrzli Studenec: RT-905, Krnica - Mrzli studenec, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča - plaz (ujma2023).G1-1, Brezno - Ruta: G1-1, Maribor - Dravograd, Ruta - Brezno, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela. Na dveh odsekih.R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), Hruševo - Šujica, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2024.R2-403, Češnjica - Škofja Loka: R2-403, Češnjica - Škofja Loka, pri Praprotnem, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča (ujma2023).R1-225, Stahovica - Črnivec: R1-225, Stahovica - Gornji Grad, izmenično enosmerni promet, na več odsekih, popravilo vozišča, (ujma2023).R2-434, Radlje - Radeljski Prelaz: R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča (ujma2023).RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.R2-428, Luče - Sestre Logar: R2-428, Luče - Sestre Logar, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela na več odsekih.R2-409, Razdrto - Senožeče: R2-409, Razdrto - Senožeče, pri Razdrtem, izmenično enosmerni promet, sanacije podpornega zidu, do 4. 12. 2023.R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnje kolesarske povezave.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, Ulica padlih borcev, izmenično enosmerni promet, izgradnje obvoznice Tolmin, do 30. 4. 2024.R3-696, Velenje - Škale: R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, oviran promet, izvedbe nove cestne povezave, do 31. 1. 2024.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Bistri, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izvedba ukrepov za dvoživke, do 14. 12. 2023.G2-112, Ravne - Dravograd: G2-112, Ravne - Dravograd, oviran promet, popolne zapore LC zaradi rekonstrukcije mostu čez Mežo, do 15. 3. 2024.R3-617, Komen - Gorjansko: R3-617, Komen - Gorjansko, v Komnu, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 16. 12. 2023.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Borovnica - Podpeč, pri Borovnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Stari Vrhniki, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 20. 12. 2023. Na tem odseku dve polovični zapori, možne občasne, do 15 minutne popolne zapore v delovnem času.R3-708, Zgornja Kungota - Plač (Mejni Prehod): R3-708, Zg. Kungota - Plač, oviran promet, prepovedano za vozila nad 7,5t (ujma2023).R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: R3-610, Marof - Žiri, pri Žireh, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste.H4 , Razdrto - Nova Gorica: H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.R1-227, Ravne - Kotlje: R1-227, Ravne - Kotlje - Slovenj Gradec, v Kotljah, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, gradnja krožišča.R1-216, Ivančna Gorica - Krka: R1-216, Ivančna Gorica - Žužemberk, v Gabrovčcu, križišče za Krko, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in izgradnja krožišča, do 23. 12. 2023.R3-609, Ajdovščina - Predmeja: R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Lokavcu, oviran promet, popravilo vozišča, do 14. 12. 2023.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, v Kisovcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 31. 5. 2024.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, pri Obrnah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje državne kolesarske povezave, do 31. 12. 2023.R1-214, Stari Log - Dvor: R1-214, Kočevje - Žužemberk, pri Jami pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, gradnje cestnega priključka, do 15. 12. 2023.R2-454, Miklavž - Hajdina: R2-454, Maribor - Ptuj, v Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske steze (ujma2023).R1-209, Lesce - Bled: R1-209, Bled - Lesce, na Bledu, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja južne razbremenilne ceste Bled.R3-615, Volčja Draga - Gornji Miren: R3-615, Volčja Draga - Miren, Bilje - Bukovica, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.R2-406, Škofije - Lazaret: R2-406, Ankaran - Lazaret, v Ankaranu, oviran promet, popravilo podpornega zidu.G2-108, Litija - Zagorje: G2-108, Litija - Zagorje, izmenično enosmerni promet, sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, do 23. 12. 2023. Možne so občasne, kratkotrajne popolne zapore.G2-107, Mestinje - Podplat: G2-107, Mestinje - Podplat, v Mestinju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, Lenart - Zgornji Žerjavci, izmenično enosmerni promet, gradnje Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 9. 1. 2024.R2-412, Kr (Kidričeva cesta - Iskra): R2-412, Naklo - Kranj (Kidričeva - Iskra), Ljubljanska cesta, pri mostu čez Savo, oviran promet, zaprti pasovi za zavijanje proti mostu čez Savo.R1-204, Štanjel - Dutovlje: R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev cestišča.R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, izmenično enosmerni promet, gradnje sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja, do 23. 12. 2023.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Podplat - Tekačevo, pri Kamni Gorici in pri Tekačevem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze na dveh odsekih, do 30. 4. 2024.R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Birčni vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce, do 4. 12. 2023.R2-408, Logatec - Žiri: R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, oviran promet, rekonstrukcija ceste.R3-614, Vrtojba - Gornji Miren: R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, oviran promet, ureditev krožišča in kolesarske povezave, do 15. 12. 2023.R1-203, Predel - Bovec: R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 19. 12. 2023.R2-436, Počehova - Zgornja Kungota: R2-436, Počehova - Zg. Kungota, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 31. 8. 2024. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 30. 4. 2024. Možne kratkotrajne popolne zapore do 15. minut.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov, dve delovni zapori.RT-912, Novaki - Cerkno: RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija zidov in obnova ceste.R2-454, Miklavž - Hajdina: R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 13. 12. 2023.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, Radlje - Brezno, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje kolesarske povezave.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza, do 22. 12. 2023, več polovičnih zapor. Občasne popolne zapore med tednom: 9.00-10.00, 11.00-12.00,13.00-15.00 (po 15. minut), ob sobotah 10.00-15.00 (po 15 minut).R2-439, Križevci - Žihlava: R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2023.G2-102, Spodnja Idrija: G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.R3-734, Vitomarci - Gabrnik: R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, promet poteka po nadomestnem mostu.R1-201, Kraje - Hrušica: R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).R2-449, Pesnica - Lenart: G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica.
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj