Na vsebino
/nasveti Več
/fsega Več
/uporabno

Delo na cesti

Podatki posodobljeni: 27.02.2024, 11:23; Vir: dars

/
R1-216, Ivančna Gorica - Krka: R1-216, Ivančna Gorica - Žužemberk, v Gabrovčcu, križišče za Krko, oviran promet, ureditev ceste in izgradnja krožišča, do 30. 4. 2024.
R2-439, Sv. Jurij Ob Ščavnici - Cerkvenjak: R2-439, Cerkvenjak - Sv. Jurij ob Ščavnici, pri Blagušu, oviran promet, ukrepi za dvoživke, do 31. 3. 2024.R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, gradnje sekundarne kanalizacije, do 31. 5. 2024.R3-672, Impoljca - Zavratec: R3-672, Impoljca - Zavratec, Impoljca - Dolnje Impolje, izmenično enosmerni promet, sečnje in spravila lesa, do 10. 4. 2024, vsak dan med 7. in 16. uro.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Majšperk - Rogatec, Stoperce - Grdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 12. 2024.R2-433, Senarska - Lenart: R1-229, Senarska - Lenart, pri Radehovi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 12. 8. 2024.R3-654, Štalcerji - Kočevska Reka: R3-654, Štalcerji - Kočevska Reka, v Kočevski Reki, izmenično enosmerni promet, izgradnja fekalne kanalizacije in čistilne naprave, do 7. 3. 2024.R2-438, Trate - Gornja Radgona: R2-438, Trate - Gornja Radgona, pri Lutvercih, oviran promet, vzdrževalna dela, do 31. 3. 2024.R2-440, Cankova - Kuzma: R2-440, Cankova - Kuzma, pri Kraščih, oviran promet, vzdrževalna dela, do 31. 3. 2024.R3-671, Šutna - Planina v Podbočju: R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Prušnji vasi, dela, izmenično enosmerni promet, do 28. 2. 2024.H5-E751, Škofije - Koper: H5, Škofije - Koper, pred priključkom Bertoki v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.H5-E751, Škofije - Koper: H5, Škofije - Koper, priključek Bertoki - priključek Koper center, Slavček v smeri Kopra, dela, zaprt vozni pas.G1-11, Koper - Dragonja: G1-11, Koper - Dragonja, v Kopru, Šmarska cesta, oviran promet, ureditve priključka, do 17. 5. 2024.R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj: R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Mariboru, Cesta XIV Divizije, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izvedbe priključkov komunalnih vodov, do 2. 3. 2024.R1-209, Soteska - Bitnje: R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, pri Nomenju, izmenično enosmerni promet, gradnje premostitvene jeklene konstrukcije v sklopu kolesarske povezave, do 3. 4. 2024.R3-633, Jereka - Jezero: R3-633, Jereka - Jezero, Studor - Srednja vas, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje elektro kabelske kanalizacije, do 22. 3. 2024.LG-211220, Linhartova cesta: Ljubljana, Linhartova cesta, Linhartova cesta, Pokopališka ulica in Žalska ulica, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), prevoz dreves, do 29. 2. 2024.G2-112, Poljana - Ravne: G2-112, Poljana - Ravne, pri Poljani, izmenično enosmerni promet, poškodovano cestišče, do 15. 3. 2024.G1-4, Gornji Dolič - Velenje: G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri odcepu za Završe, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 31. 3. 2024.R2-440, Gederovci - Cankova: R2-440, Gederovci - Cankova, v Skakovcih, izmenično enosmerni promet, gradnje optičnega omrežja Rune Slovenija S-39, do 31. 3. 2024.R3-726, Renkovci - Črenšovci: R3-726, Renkovci - Črenšovci, pri Črenšovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča, do 17. 6. 2024.H6 , Izola - Koper: H6, Izola - Koper, predor Markovec v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo: R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu in propustov, do 30. 9. 2024.R2-433, Senarska - Lenart: R1-229, Senarska - Lenart, pri Radehovi, izmenično enosmerni promet, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 12. 8. 2024.R1-234, Dole - Šentjur: R1-234, Dole - Šentjur, v Lokarjah, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 17. 5. 2024, dnevno med 6:30 in 15:30.R2-409, Planina - Ravbarkomanda: R2-409, Postojna - Planina, v Planini, izmenično enosmerni promet, izgradnja komunalne infrastrukture, do 22. 10. 2024.RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Tatre - Pregarje, Rjavče - Pregarje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zgradnja vodovoda in sanacija vozišča, do 30. 6. 2024.R2-409, Brezovica - Vrhnika: R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Lukovici pri Brezovici, oviran promet, gradnja AC priključka.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, v Lenartu na Partizanski cesti, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 30. 4. 2024.R2-425, Šentvid - Šoštanj: R2-425, Šentvid - Šoštanj, pri Zavodnju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 30. 4. 2024.R1-224, Hrastnik - Most Čez Savo: R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, v Hrastniku, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 22. 10. 2024.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Brezno, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela na daljnovodih, do 30. 4. 2024.G2-112, Poljana - Ravne: G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, popravilo poškodovanega cestišča, do 31. 3. 2024.G2-112, Ravne - Dravograd: G2-112, Ravne - Dravograd, pri Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 31. 3. 2024.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, pri elektrarni Vuhred, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča po poplavah.R2-429, Višnja Vas - Dobrna: R2-429, Višnja vas - Dobrna, pri Lembergu pri Novi Cerkvi, izmenično enosmerni promet, posedek vozišča, do 31. 3. 2024.R3-687, Dole - Ponikva - Loče: R3-687, Dole - Ponikva - Loče, pri Ostrožnem pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 29. 3. 2024.H5-E751, Koper - Škofije: H5, Koper - Škofije, priključek Koper center, Slavček - priključek Bertoki v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica: R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, v Radovljici, Cesta na Jezerca, oviran promet, ureditev krožišča.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, pri Lenartu, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča v sklopu obvoznice Lenart, do 15. 7. 2024.G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolenjah pri Jelšanah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 15. 3. 2024.R1-204, Štanjel - Dutovlje: R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, izgradnje hodnika za pešce, do 18. 6. 2024.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), obnove pločnika, podpornega zidu in komunalne infrastrukture, do 26. 4. 2024.H6 , Koper - Izola: H6, Koper - Izola, priključek Semedela - priključek Izola v smeri Portoroža, dela, zaprt prehitevalni pas.R2-441, Murska Sobota - Gederovci: R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti na Slovenski ulici, izmenično enosmerni promet, preureditve namembnosti objekta, do 15. 11. 2024.H6 , Koper - Izola: H6, Koper - Izola, pred priključkom Semedela v smeri Portoroža, dela, zaprt prehitevalni pas.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Stari Vrhniki, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske povezave, do 30. 3. 2024.R3-635, Rudno - Češnjica: R3-635, Češnjica - Rudno, v Češnjici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 8. 5. 2024.G2-107, Šentjur - Mestinje: G2-107, Šentjur - Mestinje, v naselju Belo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča in ureditev kolesarske povezave, do 4. 10. 2024.LG-211010, Dunajska cesta: Ljubljana, Dunajska cesta, podvoz pod železniško progo med Vilharjevo cesto in Trgom OF, zaprt skrajno desni pas proti obvoznici zaradi rušenja železniškega nadvoza pri glavni železniški postaji.LG-211010, Dunajska cesta: Ljubljana, Dunajska cesta, podvoz pod železniško progo med Vilharjevo cesto in Trgom OF, zaprt skrajno desni pas proti centru zaradi rušenja železniškega nadvoza pri glavni železniški postaji.R1-219, Poljčane - Podplat: R1-219, Poljčane - Podplat, v Podplatu pri bencinskem servisu proti Poljčanam, oviran promet, rekonstrukcije ceste z umestitvijo kolesarske povezave, do 30. 4. 2024.R3-657, Petrina - Grivac - Mirtoviči: R3-657, Petrina - Grivac - Mirtoviči, pri Srobotniku ob Kolpi, izmenično enosmerni promet, zdrs brežine, do 30. 6. 2024.R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Travi, izmenično enosmerni promet, zdrs brežine, do 30. 6. 2024.R3-715, Murska Sobota - Skakovci: R3-715, Murska Sobota - Skakovci, v Lemerjah, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovoda (zamenjava vodovodne cevi), do 29. 2. 2024.R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, v Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in ureditev križišča, do 31. 7. 2024.R3-644, Ljubljana (Šmartinska cesta) - Šentjakob: R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, Šmartinska cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste, do 15. 4. 2024.R3-614, Komen - Štanjel: R3-614, Komen - Štanjel, v Kobjeglavi, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze.R2-423, Šentjur - Črnolica: R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 4. 2024.NK-690, Tržec - Zgornji Leskovec: R3-690, Zg. Leskovec - MP Zgornji Leskovec, v Mali Varnici, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin. Na več odsekih.R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), Zadnja vas - Paloviče, izmenično enosmerni promet, nevarnost plazov.G1-5, Impoljca - Brestanica: G1-5, Celje - Krško, pri Artem, izmenično enosmerni promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 18. 4. 2024.R1-225, Stahovica - Črnivec: R1-225, Stahovica - Črnivec, pri Krivčevem, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.R2-428, Radmirje - Luče: R2-428, Radmirje - Luče, pri Konjskem vrhu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.R1-220, Krško - Brežice: R1-220, Krško - Brežice, v Brežicah, izmenično enosmerni promet, priključka na državno cesto, do 31. 3. 2024. Občasno bo promet potekal dvosmerno.R3-704, Ribnica - Brezno: R3 - 704, Ribnica - Brezno, na mostu pri Podvelki, izmenično enosmerni promet, ureditev kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj: R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Zgornjem Dupleku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in AP, do 30. 3. 2024.R2-409, Vrhnika - Logatec: R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, na Tržaški cesti, oviran promet, ureditve zelenic, do 18. 3. 2024.R3-705, Ruše - Puščava: R3-705, Ruše - Puščava, pri Fali, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu, do 30. 10. 2024. Prepoved za tovorna vozila nad 3.5 t.R1-225, Črnivec - Radmirje: R1-225, Črnivec - Radmirje, v Gornjem Gradu, oviran promet, gradnja obvozne ceste, do 20. 6. 2024.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, Trate - Zgornja Ščavnica, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2024.R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Ljutomeru, na Prešernovi ulici, oviran promet, sanacija fasade na objektu, do 31. 3. 2024.R2-402, Gonjače - Dobrovo: R2-402, Gonjače - Dobrovo, na Dobrovem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 26. 10. 2024.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Majšperk - Rogatec, v Rogatcu, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2024.R3-704, Ribnica - Brezno: R3 - 704, Ribnica - Brezno, Janževski Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, ureditve SN kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica: RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča na več odsekih.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, izmenično enosmerni promet, zaradi izgradnje vodovoda in sanacije vozišča, do 29. 2. 2024.R1-228, Spuhlja - Zavrč: R1-228, Spuhlja - Zavrč, most čez Dravo pri Borlu, izmenično enosmerni promet, obnova mostu, do 11. 10. 2024.A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.R1-229, Rogoznica - Senarska: R1-229, Rogoznica - Senarska, v Janežovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 7. 6. 2024.R2-428, Luče - Sestre Logar: R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Lučah, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, Stara Vrhnika - Velika Ligonja, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2024. Dela potekajo na dveh odsekih.R1-203, Žaga - Kobarid: R1-203, Žaga - Kobarid, pri Trnovem ob Soči, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice, do 25. 3. 2024.R2-428, Radmirje - Luče: R2-428, Radmirje - Luče, pri Raduhi, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča po nezgodi. Dela so na več odsekih.R2-427, Latkova vas - Trbovlje: R2-427, Latkova vas - Trbovlje, v Trbovljah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 5. 4. 2024.R1-229, Rogoznica - Senarska: R1-229, Rogoznica - Senarska, v Placarju, izmenično enosmerni promet, izgradnje daljinske kolesarske povezave, do 7. 6. 2024.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, dela na brežini v območju navezave obvoznice Železniki, do 25. 3. 2024.R2-403, Kneža - Podbrdo: R2-403, Kneža - Podbrdo, v Grahovem ob Bači, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Grahovo.RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri Zgornjem Slemenu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.R1-225, Radmirje - Mozirje: R1-225, Radmirje - Mozirje, v Radmirju, izmenično enosmerni promet, zidanje kamnite zložbe, do 30. 3. 2024.R2-446, Sežana - Divača: R2-446, Sežana - Divača, v Divači, na Kraški cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja ceste in hodnika za pešce, do 15. 6. 2024.R2-425, Poljana - Šentvid: R2-425, Poljana - Šentvid, Poljana - Črna na Koroškem, izmenično enosmerni promet, na več odsekih, popravilo vozišča in odstranjevanje plazov po poplavah.R2-424, Boštanj - Planina: R2-424, Boštanj - Planina, v Boštanju, oviran promet, rekonstrukcije mostu čez Savo.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, v Postojni, na Tržaški cesti, oviran promet, nadomestna gradnja mostu, do 31. 10. 2024.RT-905, Krnica - Mrzli Studenec: RT-905, Krnica - Mrzli studenec, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča - plaz.G1-1, Brezno - Ruta: G1-1, Maribor - Dravograd, Ruta - Brezno, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela. Na dveh odsekih.R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), Hruševo - Šujica, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2024.R1-225, Stahovica - Črnivec: R1-225, Stahovica - Gornji Grad, izmenično enosmerni promet, na več odsekih, popravilo vozišča, (ujma2023).R2-434, Radlje - Radeljski Prelaz: R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča (ujma2023).RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.R2-428, Luče - Sestre Logar: R2-428, Luče - Sestre Logar, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela na več odsekih.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, Ulica padlih borcev, izmenično enosmerni promet, izgradnje obvoznice Tolmin, do 30. 4. 2024.R3-696, Velenje - Škale: R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, izmenično enosmerni promet, izvedbe nove cestne povezave, do 12. 1. 2025.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Bistri, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe ukrepov za dvoživke.G2-112, Ravne - Dravograd: G2-112, Ravne - Dravograd, oviran promet, popolne zapore LC zaradi rekonstrukcije mostu čez Mežo, do 15. 3. 2024.R3-708, Zgornja Kungota - Plač (Mejni Prehod): R3-708, Zg. Kungota - Plač, oviran promet, prepovedano za vozila nad 7,5t (ujma2023).R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: R3-610, Marof - Žiri, pri Žireh, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 31. 5. 2024.H4 , Razdrto - Nova Gorica: H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.R1-227, Ravne - Kotlje: R1-227, Ravne - Kotlje - Slovenj Gradec, v Kotljah, oviran promet, gradnja krožišča, do 29. 2. 2024.R1-216, Ivančna Gorica - Krka: R1-216, Ivančna Gorica - Žužemberk, v Gabrovčcu, križišče za Krko, oviran promet, ureditev ceste in izgradnja krožišča, do 30. 4. 2024.R3-642, Podpeč - Ig: R3-642, Podpeč - Ig, pri Podkraju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in ukrepi za dvoživke.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, v Kisovcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 31. 5. 2024.R1-214, Stari Log - Dvor: R1-214, Kočevje - Žužemberk, pri Jami pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, gradnje cestnega priključka, do 1. 7. 2024.R2-454, Miklavž - Hajdina: R2-454, Maribor - Ptuj, v Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske steze.R1-209, Lesce - Bled: R1-209, Bled - Lesce, na Bledu, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja južne razbremenilne ceste Bled, do 24. 5. 2024.R3-615, Volčja Draga - Gornji Miren: R3-615, Volčja Draga - Miren, Bilje - Bukovica, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.G2-108, Litija - Zagorje: G2-108, Litija - Zagorje, izmenično enosmerni promet, sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, do 29. 6. 2024. Možne so občasne, kratkotrajne popolne zapore.G2-107, Mestinje - Podplat: G2-107, Mestinje - Podplat, v Mestinju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, Lenart - Zgornji Žerjavci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 30. 4. 2024.R2-412, Kr (Kidričeva cesta - Iskra): R2-412, Naklo - Kranj (Kidričeva - Iskra), Ljubljanska cesta, pri mostu čez Savo, oviran promet, zaprti pasovi za zavijanje proti mostu čez Savo.R1-204, Štanjel - Dutovlje: R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditev cestišča, do 10. 10. 2024.R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja, do 30. 5. 2024.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Podplat - Tekačevo, pri Kamni Gorici in pri Tekačevem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze na dveh odsekih, do 30. 4. 2024.R2-408, Logatec - Žiri: R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 25. 5. 2024. Na tem odseku sta dve polovični zapori.R3-614, Vrtojba - Gornji Miren: R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, oviran promet, ureditev krožišča in kolesarske povezave.R1-203, Predel - Bovec: R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 20. 6. 2024.R2-436, Počehova - Zgornja Kungota: R2-436, Počehova - Zg. Kungota, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 31. 8. 2024. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 30. 4. 2024. Možne kratkotrajne popolne zapore do 15. minut.RT-912, Novaki - Cerkno: RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija zidov in obnova ceste.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, pri Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 31. 5. 2024.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza, do 31. 5. 2024, več polovičnih zapor. Občasne popolne zapore med tednom: 9.00-10.00, 11.00-12.00,13.00-15.00 (po 15. minut), ob sobotah 10.00-15.00 (po 15 minut).R2-439, Križevci - Žihlava: R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 14. 6. 2024.G2-102, Spodnja Idrija: G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 30. 5. 2024.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, dnevno med 7. in 17. uro.R3-734, Vitomarci - Gabrnik: R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, promet poteka po nadomestnem mostu.R2-449, Pesnica - Lenart: G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica.
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj