Na vsebino
/nasveti Več
/fsega Več
/uporabno

Delo na cesti

Podatki posodobljeni: 04.06.2023, 05:47; Vir: dars

R3-661, Krmačina - Drašiči - Metlika: R3-661, Črnomelj - Metlika - Krmačina, v Svržakih, izmenično enosmerni promet, izgradnje komunalne infrastrukture, do 16. 6. 2023.R1-216, Ivančna Gorica - Krka: R1-216, Ivančna Gorica - Žužemberk, v Gabrovčcu, križišče za Krko, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in izgradnja krožišča, do 23. 12. 2023.
R3-730, Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica: R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, Sv. Ana v Slovenskih Goricah - Zgornja Ročica, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2023. Dela so na dveh odsekih, pri Sv Ani in pri Ročici.R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), Razori - Šujica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 7. 7. 2023.R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, oviran promet, ureditev parkirišča, do 30. 6. 2023.R1-210, Spodnje Jezersko - Preddvor: R1-210, Preddvor - Spodnje Jezersko, Spodnja Kokra - Zgornje Fužine, izmenično enosmerni promet, zaščita pred padajočim kamenjem, do 30. 9. 2023, med 7. in 17. uro. Dela bodo potekala na več lokacijah, zapora se prestavlja.R1-205, Divača - Lokev - Lipica: R1-205, Divača - Lokev - Lipica, v Lokvi, izmenično enosmerni promet, sanacija fasade, do 30. 6. 2023.A2-E70, Ljubljana - Obrežje: A2, Ljubljana - Obrežje, pred priključkom Obrežje, Mokrice v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem pasu.A2-E70, Ljubljana - Obrežje: A2, Ljubljana - Obrežje, pred priključkom Obrežje, terminal v smeri Obrežja, dela, promet poteka po enem pasu.H5-E751, Škofije - Koper: H5, Škofije - Koper, prehod Škofije - razcep Srmin v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.R2-452, Lesce - Črnivec: R2-452, Radovljica - Črnivec, pri priključku AC Radovljica, oviran promet, preplastitev vozišča, do 20. 6. 2023.R2-444, Selo - Nova Gorica: R2-444, Selo - Ajševica - Vogrsko, pri Selu, izmenično enosmerni promet, sanacije PH in betonskih ograj na HC H4, do 5. 6. 2023.G2-111, Priključni Rondo Izola: G2-111, Priključni rondo Izola, izmenično enosmerni promet, gradnje 110 kV daljnovoda, do 22. 6. 2023.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Stari Vrhniki, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2023. Možne občasne, do 15 minutne popolne zapore v delovnem času.G1-4, Gornji Dolič - Velenje: G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Gornjem Doliču, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2023.G1-7, Obrov - Kozina: G1-7, Kozina - Starod, pri Materiji, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravila zidov in kašt, do 9. 6. 2023, med 7. in 15. uro.NK-404, Ilirska Bistrica - Pivka: R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Pivki, izmenično enosmerni promet, izvedba priključka komunalnih odpadnih vod, do 5. 6. 2023.R2-437, Šentilj - Pesnica: R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju, na Mariborski cesti, izmenično enosmerni promet, sprememba prometne ureditve na območju bencinskega servisa, do 15. 6. 2023.R2-440, Cankova - Kuzma: R2-440, Cankova - Kuzma, na območju Sotine, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 30. 6. 2023.R1-224, Hrastnik - Most Čez Savo: R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, v Hrastniku, Cesta 1. maja, izmenično enosmerni promet, komunalna in prometna ureditev OIC Steklarna Hrastnik, do 18. 9. 2023.R1-202, Meja Italija - Rateče: R1-202, Kranjska Gora - Rateče, pri Ratečah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev počivališča in parkirišča, do 27. 7. 2023.G1-5, Celje - Šmarjeta: G1-5, Celje - Laško - Krško, pri Strmci, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 9. 6. 2023.R2-416, Radohova Vas - Bič: R2-416, Radohova vas - Bič, pri AC priključku Bič, oviran promet, rekonstrukcije odsekov AC. Obvoz: AC priključek Ivančna Gorica ali Trebnje zahod.R3-644, Ljubljana (Šmartinska cesta) - Šentjakob: R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, pred odcepu za Šmartno, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 30. 6. 2023.R3-708, Zgornja Kungota - Plač (Mejni Prehod): R3-708, Zg. Kungota - Plač, pri Podigracu, oviran promet, prepovedano za vozila nad 7,5t.G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izvedbe povezovalnega vodovoda, do 23. 6. 2023.A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: A1, Maribor - vzhodna obvoznica, krožišče Pesnica - razcep Dragučova v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.R2-413, Vodice - Moste: R2-413, Vodice - Moste, pri Vodicah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje obvoznice Vodice (navezava vzhod), do 15. 6. 2023.G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): G2-101, Tržič - Ljubelj, oviran promet, zamenjava jeklenih varnostnih ograj, do 30. 6. 2023. Med delavniki čez dan je promet urejen izmenično enosmerno.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, pri Zgornjih Žerjavcih, izmenično enosmerni promet, obnova ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2023.G1-6, Pivka - Ribnica: G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, v Pivki, na Kolodvorski cesti, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, krpanje udarnih jam.R2-438, Trate - Gornja Radgona: R2-438, Trate - Gornja Radgona, MP Trate - Vratja vas, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 7. 2023.R3-614, Štanjel - Manče: R3-614, Štanjel - Manče, v Kobdilju, izmenično enosmerni promet, sanacija strehe na objektu, do 7. 7. 2023.A2-E70, Obrežje - Ljubljana: A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Bič - priključek Ivančna Gorica v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem voznem pasu.A5 , Pince - Maribor: A5, Pince - Maribor, priključek Lenart - razcep Dragučova v smeri Maribora, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.R2-427, Latkova vas - Trbovlje: R2-427, Latkova vas - Trbovlje, v Trbovljah, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 15. 8. 2023.R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: R3-610, Marof - Žiri, pri Žireh, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, Harije - Zajelšje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja vodovodnega omrežja, do 30. 11. 2023.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, v Harijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja vodovoda, do 25. 11. 2023.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, pri Pregarjah, izmenično enosmerni promet, izgradnja vodovoda, do 25. 11. 2023.R3-661, Krmačina - Drašiči - Metlika: R3-661, Črnomelj - Metlika - Krmačina, v Svržakih, izmenično enosmerni promet, izgradnje komunalne infrastrukture, do 16. 6. 2023.R2-441, Murska Sobota - Gederovci: R2-441, Murska Sobota - Gederovci, pri Murski Soboti, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega kolektorja, do 16. 6. 2023.R2-424, Boštanj - Planina: R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez Savo, do 9. 6. 2023.R3-679, Radeče - Breg: R3-679, Radeče - Breg - Sevnica, Šentjur na Polju - Breg, izmenično enosmerni promet, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, do 14. 8. 2023.R3-677, Nova Vas - Pišece: R3-677, Nova vas - Pišece, pri Brezovici na Bizeljskem, izmenično enosmerni promet, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, do 30. 9. 2023.G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Jeličnem Vrhu, izmenično enosmerni promet, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 30. 6. 2023, občasne kratkotrajne popolne zapore med 8:30 in 17:00. Dela se izvajajo fazno, naenkrat se lahko izvajata dve fazi, na medsebojni oddaljenosti vsaj 800 m.R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2023.R3-747, Lenart - Sv. Trojica: R3-747, Lenart - Sveta Trojica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2023.R1-232, Petrovci - Martjanci: R1-232, Petrovci - Martjanci, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnga omrežja.R2-402, Solkan (Most Čez Sočo) - Gonjače: R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2023.R2-406, Škofije - Lazaret: R2-406, Ankaran - Lazaret, pri avtocestnem priključku Škofije, izmenično enosmerni promet, v sklopu obnove vozišča na HC H5, do 10. 6. 2023.R2-425, Poljana - Šentvid: R2-425, Poljana - Šentvid, Črna na Koroškem - Žerjav, izmenično enosmerni promet, sanacije skalnega podora »Žerjav«, do 14. 6. 2023.A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: A1, Šentilj - Maribor, pred krožiščem Pesnica v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova iz Šentlja proti Lendavi, dela, zaprt vozni pas.R2-402, Solkan (Most Čez Sočo) - Gonjače: R2-402, Solkan - Gonjače, Podsabotin, oviran promet, ureditev krožišča.A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova iz Lendave proti Šentilju, dela, zaprt prehitevalni pas.H4 , Razdrto - Nova Gorica: H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: G2-102, Sp. Idrija - Godovič, izmenično enosmerni promet, izvedbe geoloških vrtin, do 23. 6. 2023. Razen ob vikendih.R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica: R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, pri Dobropolju, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 10. 7. 2023.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, pred priključkom Ljubljana Bežigrad v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Savlje - priključek Ljubljana Bežigrad v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.LG-211010, Dunajska cesta: Ljubljana, Dunajska cesta, na nadvozu čez obvoznico, v obe smeri, zaprt en prometni pas. Z Dunajske ceste in obvoznic na Dunajsko cesto je mogoče samo desno zavijanje, pasovi za levo zavijanje pa so zaprti.R1-227, Ravne - Kotlje: R1-227, Ravne - Kotlje - Slovenj Gradec, v Kotljah, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, gradnja krožišča, do 17. 8. 2023.R1-216, Ivančna Gorica - Krka: R1-216, Ivančna Gorica - Žužemberk, v Gabrovčcu, križišče za Krko, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in izgradnja krožišča, do 23. 12. 2023.R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, v Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2023.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Kosez, dela, oviran promet, do 15. 6. 2023.R2-409, Brezovica - Vrhnika: R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije, do 18. 6. 2023.G2-107, Celje - Šentjur: G2-107, Celje - Šentjur, Šentjur - Vrbno, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 31. 8. 2023.R2-439, Kobilje - Dobrovnik: R2-439, Kobilje - Dobrovnik, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske poti, do 30. 9. 2023.A2-E61, Ljubljana - Karavanke: A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Podtabor - galerija Moste v smeri Karavank, Avstrije, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer, za izvoze uporabite desni vozni pas, do 30. 6. 2023.A2-E61, Karavanke - Ljubljana: A2, Karavanke - Ljubljana, galerija Moste - priključek Podtabor v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer, Moste - Vrba po enem voznem pasu, do 30. 6. 2023.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Bistri, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, preplastitve ceste, do 15. 6. 2023.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, pri Bohinjski Beli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 6. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, na Izlakah, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, rehabilitacija mostu čez Medijo, do 31. 8. 2023.H6 , Koper - Izola: H6, Koper - Izola, izvoz Semedela iz smeri Ljubljane, dela, oviran promet, do 23. 6. 2023.R2-409, Brezovica - Vrhnika: R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Logu pri Brezovici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, novogradnje in obnove vodovoda, do 27. 6. 2023.R3-647, Grosuplje - Mlačevo: R3-647, Grosuplje - Mlačevo, pri Velikem Mlačevem, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, rekonstrukcija ceste, gradnja krožišča, kolesarske poti in pločnika, do 30. 6. 2023. Zapori v križišču tudi na R3-647, Mlačevo - Krka in R3-647, Mlačevo - Rašica.R1-221, Trojane - Izlake: R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje ob Savi, na Izlakah, izmenično enosmerni promet, rehabilitacija mostu čez Medijo, do 31. 8. 2023.R2-415, Drtija - Izlake: R2-415, Krtina - Moravče - Izlake, na Izlakah, izmenično enosmerni promet, rehabilitacija mostu čez Medijo, do 31. 8. 2023.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, v Veliki Ligonji, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 30. 9. 2023, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut) med 7. in 17. uro.G1-4, Gornji Dolič - Velenje: G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Kozjaku, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2023.R3-642, Podpeč - Ig: R3-642, Podpeč - Ig, pri Podkraju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in ukrepi za dvoživke, do 22. 12. 2023.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam, dela, zaprt vozni pas.R3-609, Ajdovščina - Predmeja: R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Lokavcu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 30. 8. 2023.A2-E70, Ljubljana - Obrežje: A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Ivančna Gorica - priključek Bič v smeri Novega mesta, dela, promet poteka po enem pasu.NK-681, Laško - Breze - Šentjur: R3-681, Laško - Breze - Šentjur, v Vodružu, izmenično enosmerni promet, izgradnja nadomestnega mostu, do 9. 6. 2023.RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Mrše - Orehek pri Materiji, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja in ureditev ceste, do 6. 11. 2023.H5-E751, Koper - Škofije: H5, Koper - Škofije, izvoz 4 Bertoki - uvoz Bertoki v smeri Ljubljane, dela, oviran promet, do 5. 6. 2023.R2-423, Črnolica - Lesično: R2-423, Šentjur - Črnolica - Lesično, pri naselju Žegar, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.H5-E751, Koper - Škofije: H5, Koper - Škofije, uvoz Bertoki v smeri Ljubljane, dela, oviran promet, do 5. 6. 2023.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, v Kisovcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 21. 11. 2023.G1-1, Dravograd - Radlje: G1-1, Dravograd - Maribor, v Dravogradu, oviran promet, izgradnja sekundarne kanalizacije, do 30. 6. 2023.R2-415, Želodnik - Drtija: R2-415, Želodnik - Drtija, v Moravčah, izmenično enosmerni promet, obnova fasade, do 21. 11. 2023.R3-677, Nova Vas - Pišece: R3-677, Nova vas - Pišece - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, do 30. 6. 2023.R2-414, Kamnik - Ločica: R2-414, Kamnik - Vransko, v Soteski, izmenično enosmerni promet, izgradnja pločnika, do 5. 9. 2023.A5 , Maribor - Pince: A5, Maribor - Pince, razcep Dragučova - priključek Lenart v smeri Murske Sobote, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.R1-223, Bevško - Most Čez Savo: R1-223, Trbovlje - Most čez Savo, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarskih površin, na več odsekih, do 30. 6. 2023.R1-221, Bevško - Trbovlje: R1-221, Bevško - Trbovlje, v Trbovljah, Vodenska cesta, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarskih površin, do 30. 6. 2023.R1-206, Kranjska Gora - Erika: R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, obnova vozišča, do 30. 6. 2023.R3-642, Ig - Ljubljana (Peruzzijeva cesta): R3-642, Ig - Ljubljana, na Igu, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste (ukrepi za varnost otrok), do 30. 8. 2023.H5-E751, Koper - Škofije: H5, Koper - Škofije, razcep Srmin - prehod Škofije v smeri Škofij, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: R3-693, Nova Cerkev - Socka, pri Vitanju, izmenično enosmerni promet, intervencijska dela zaradi porušenega stebra visokonapetostnih kablov.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, Dražen Vrh - Trate, izmenično enosmerni promet, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti (trasa 9 in 11), do 21. 11. 2023.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, pri Obrnah, izmenično enosmerni promet, gradnja državne kolesarske povezave, do 20. 7. 2023.R1-214, Kočevje - Stari Log: R1-214, Kočevje - Stari Log, pri Gorenju, izmenično enosmerni promet, ureditev prehoda za pešce, do 30. 6. 2023.R1-214, Stari Log - Dvor: R1-214, Kočevje - Žužemberk, pri Jami pri Dvoru, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje cestnega priključka, do 30. 7. 2023.G2-111, Izola - Jagodje: G2-111, Izola - Jagodje, na izolski obvoznici med bencinskim servisom in priključkom Izola, oviran promet, gradnja 110 kV daljnovoda, promet poteka dvosmerno po eni polovici obvoznice, do 20. 6. 2023.R2-454, Miklavž - Hajdina: R2-454, Maribor - Ptuj, v Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 17. 1. 2024.R1-210, Cerkno - Želin: R1-210, Cerkno - Želin, pri Cerknem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, nagib podpornega zidu.A2-E61, Ljubljana - Karavanke: A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice vzhod - počivališče Jesenice v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske steze.A2-E61, Karavanke - Ljubljana: A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Jesenice - priključek Jesenice vzhod v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.G1-4, Otiški Vrh - Slovenj Gradec: G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, v Šentjanžu pri Dravogradu, oviran promet, proti poplavni ukrepi.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Tomačevo - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova - priključek Ljubljana Tomačevo v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.R1-209, Lesce - Bled: R1-209, Bled - Lesce, na Bledu, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja južne razbremenilne ceste Bled.RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Tatre - Pregarje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda, do 1. 7. 2023.R3-615, Volčja Draga - Gornji Miren: R3-615, Volčja Draga - Miren, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 9. 11. 2023.R2-432, Majšperk: R2-432, Rogatec- Majšperk, oviran promet, gradnja kolesarske povezave.R1-229, Rogoznica - Senarska: R1-229, Rogoznica - Senarska, Janežovci - Nova vas pri Ptuju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja daljinske kolesarske povezave, do 4. 9. 2023.R1-221, Bevško - Trbovlje: R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarskih površin, do 30. 6. 2023.G2-107, Šentjur - Mestinje: G2-107, Šentjur - Celje, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 2. 10. 2023.R2-406, Škofije - Lazaret: R2-406, Ankaran - Lazaret, v Ankaranu, oviran promet, popravilo podpornega zidu, do 21. 10. 2023.G2-108, Litija - Zagorje: G2-108, Litija - Zagorje, izmenično enosmerni promet, sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, do 13. 12. 2023. Vsako soboto do septembra bo popolna zapora med 7:30 do 17. ure.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, Zajelše - Tominje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja vodovodnega omrežja, do 30. 11. 2023.R3-749, Vosek - Jurovski Dol: R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Slateniku, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 15. 6. 2023.R3-665, Ljubež v Lazih - Radeče: R3-665, Ljubež v Lazih - Radeče, v Radečah, oviran promet, ureditve prehoda za pešce.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, v Radljah ob Dravi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2023, svetli del dneva.A1-E57, Maribor - Ljubljana: A1, Maribor - Ljubljana, razcep Zadobrova iz smeri Sneberij proti Jaršam, dela, zaprt vozni pas.H6 , Izola - Koper: H6, Izola - Koper, izvoz Semedela v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.G2-107, Mestinje - Podplat: G2-107, Rogaška Slatina - Celje, v Mestinju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 29. 9. 2023.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Izlake - Zagorje, pri Loki pri Zagorju, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 6. 6. 2023.R3-718, Pertoča - Fikšinci: R3-718, Pertoča - Fikšinci, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 7. 2023.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, Lenart - Zgornji Žerjavci, izmenično enosmerni promet, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti (trasa 9 in 11), do 21. 11. 2023.R2-440, Petanjci - Gederovci: R2-440, Petanjci - Gederovci, pri Murskih Petrovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 8. 2023.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Verdu, oviran promet, gradnje krožišča K3 v sklopu obvoznice Vrhnika, do 6. 6. 2023.R2-409, Kalce - Planina: R2-409, Postojna - Unec - Logatec, pri Grčarevcu, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev obstoječih parkirišč in počivališč.R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo): R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo), pri Preddvoru, oviran promet, ureditev krožišča K1 v sklopu gradnje obvoznice, do 27. 8. 2023.R2-412, Kr (Kidričeva cesta - Iskra): R2-412, Naklo - Kranj (Kidričeva - Iskra), Ljubljanska cesta, pri mostu čez Savo, oviran promet, zaprti pasovi za zavijanje proti mostu čez Savo.R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, sklop 3, do 30. 6. 2023.R1-204, Štanjel - Dutovlje: R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev cestišča, do 31. 10. 2023.R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Osku, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze.R2-440, Gederovci - Cankova: R2-440, Gederovci - Cankova, v Krajni, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 7. 2023.R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, pri Ivančni Gorici, Ljubljanski cesta, oviran promet, priključitve obvoznice Ivančna Gorica, do 5. 6. 2023.R1-235, Petanjci - Ms (Gaj): R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Petanjcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 8. 2023.A5 , Pince - Maribor: A5, Pince - Maribor, razcep Dragučova iz smeri Lendave, dela, zaprt prehitevalni pas.G1-7, Obrov - Kozina: G1-7, Kozina - Starod, v Kozini, Bazoviška cesta, oviran promet, izgradnja krožišča, do 24. 6. 2023.R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, izmenično enosmerni promet, gradnje sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja, do 31. 10. 2023.R3-749, Jurovski Dol - Lenart: R3-749, Jurovski Dol - Lenart, v Jurovskem Dolu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 6. 2023.R2-449, Lenart - Gornja Radgona: G1-3, Lenart - Gornja Radgona, Lenart - Benedikt, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave. Dela potekajo na različnih odsekih.G1-1, Vič - Dravograd: G1-1, Dravograd - Vič, oviran promet, izgradnja sekundarne kanalizacije.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Rogatec - Majšperk, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Podplat - Rogatec, v Podplatu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze.R1-208, Kortine - Gračišče: R1-208, Kortine - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, sanacije plazov Kubed, do 24. 6. 2023.R1-215, Trebnje - Mokronog: R1-215, Trebnje - Mokronog, v Mirni na Glavni cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Mirna, do 21. 11. 2023.R2-446, Sežana - Divača: R2-446, Sežana - Divača, v Divači, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in hodnika za pešce.R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Birčni vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja hodnika za pešce.R3-742, Podpeč - Brezovica: R3-742, Brezovica - Podpeč, v Notranjih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadgradnje železniške proge (nadvoz Notranje Gorice), do 2. 9. 2023.R2-408, Logatec - Žiri: R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, oviran promet, rekonstrukcija ceste.G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: G2-102, Sp. Idrija - Godovič, Idrija - Zala, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije brežin v Zali.R3-614, Vrtojba - Gornji Miren: R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.R1-203, Žaga - Kobarid: R1-203, Žaga - Kobarid, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 6. 2023, občasne popolne zapore od 8:30 do 17:00, v trajanju do 15 minut naenkrat.R3-749, Jurovski Dol - Lenart: R3-749, Jurovski Dol - Lenart, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 31. 7. 2023.R1-231, Razkrižje - Stročja Vas: R1-231, Razkrižje - Stročja vas, pri Veščici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez Ščavnico, do 8. 6. 2023.R3-745, Janežovci - Dolge Njive: R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Jiršovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja avtobusnih postajališč, do 11. 7. 2023.R3-644, Ljubljana (Šmartinska cesta) - Šentjakob: R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, na Šmartinski cesti, med cesto Trbeže in Snebersko cesto, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste (gradnja krožišča), do 30. 6. 2023.R1-203, Predel - Bovec: R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 19. 12. 2023.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Pacinju, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave in komunalne kanalizacije, do 30. 6. 2023.R2-436, Počehova - Zgornja Kungota: R2-436, Počehova - Zg. Kungota, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2023. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.R3-696, Velenje - Škale: R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, na Kidričevi cesti, oviran promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 30. 9. 2023.R3-695, Gorenje - Soteska: R3-695, Gorenje - Soteska, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave Velenje - Mozirje (odsek 2.6 Šoštanj - Soteska), do 30. 10. 2023.G2-112, Poljana - Ravne: G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste.R3-635, Rudno - Češnjica: R3-635, Železniki - Rudno - Kropa, pri Češnjici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 31. 8. 2023.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), Ptuj, Cesta 8. avgusta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 30. 6. 2023.R2-438, Trate - Gornja Radgona: R2-438, Trate - Gornja Radgona, Žiberci - Črnci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste in gradnja kolesarske povezave, do 22. 6. 2023.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in gradnje kolesarske povezave.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 16. 7. 2023.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam, dela, promet poteka po enem pasu.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov, do 16. 11. 2023, dve delovni zapori.R3-621, Kalce - Col: R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja.RT-912, Novaki - Cerkno: RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija zidov in obnova ceste, do 15. 7. 2023.R2-454, Miklavž - Hajdina: R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 13. 12. 2023.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske povezave, do 24. 8. 2023.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza, do 22. 12. 2023, več polovičnih zapor. Občasne popolne zapore med tednom: 9.00-10.00, 11.00-12.00,13.00-15.00 (po 15. minut), ob sobotah 10.00-15.00 (po 15 minut).R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Majšperk - Rogatec, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske povezave. Dela potekajo na različnih odsekih.R1-221, Hrastnik - Šmarjeta: R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 6. 2023.R2-439, Križevci - Žihlava: R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2023.R2-423, Lesično - Podsreda: R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in križišča Kozje, do 31. 7. 2023.G1-2, Spuhlja - Ormož: G1-2, Ptuj - Ormož, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 30. 6. 2023.R3-625, Bertoki - Gračišče: R3-625, Bertoki - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 26. 7. 2023.R2-423, Šentjur - Črnolica: R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 15. 8. 2023.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, izmenično enosmerni promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 10. 8. 2023.G2-102, Spodnja Idrija: G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 23. 6. 2023.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.R3-734, Vitomarci - Gabrnik: R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.R2-441, Murska Sobota - Gederovci: R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2023.R1-201, Kraje - Hrušica: R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Zgornji Polskavi in pri Klopcah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega omrežja, do 22. 6. 2023.R2-449, Pesnica - Lenart: G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica.
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj