Na vsebino
/nasveti Več
/fsega Več
/uporabno

Delo na cesti

Podatki posodobljeni: 04.02.2023, 11:08; Vir: dars

R1-216, Krka - Žužemberk: R1-216, Krka - Žužemberk, pri Vrhovem pri Žužemberku, izmenično enosmerni promet, ureditve prometne infrastrukture in sanacije brežin, do 5. 3. 2023.R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: R2-421, Semič - Črnomelj, Starihov Vrh, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnega postajališča, do 15. 3. 2023.R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, pri Lipovcu, oviran promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 30. 4. 2023.R2-419, Soteska - Novo mesto: R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnje pločnika, do 18. 4. 2023.R2-419, Novo mesto - Šentjernej: R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Petelinjek - Mali Slatnik, oviran promet, izgradnja površin za pešce in kolesarje, do 30. 4. 2023.R2-419, Križaj - Čatež Ob Savi: R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi in pri podvozu pod avtocesto pri Brežicah, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023. Do 10. 3. 2023 so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 15.30.R2-419, Šentjernej - Križaj: R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023.
A1-E57, Maribor - Ljubljana: A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Lukovica - priključek Krtina v smeri Ljubljane, dela, oviran promet, strojno pometanje.A5 , Maribor - Pince: A5, Maribor - Pince, pokrit vkop Močna - priključek Lenart v smeri Murske Sobote, dela, zaprt vozni pas.A2-E61, Karavanke - Ljubljana: A2, Karavanke - Ljubljana, priključek Podtabor - viadukt Tržiška Bistrica v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.A1-E57, Maribor - Ljubljana: A1, Maribor - Ljubljana, pred predorom Trojane v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.A1-E57, Maribor - Ljubljana: A1, Maribor - Ljubljana, razcep Slivnica - priključek Fram v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: A1, Koper - Ljubljana, priključek Senožeče - razcep Nanos v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.R2-439, Renkovci - Beltinci: R2-439, Renkovci - Beltinci, v Renkovcih, izmenično enosmerni promet, popravilo LTŽ pokrova na vozišču, do 6. 2. 2023, do 15. ure.G2-103, Ušnik - Plave: G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Kidričevi cesti, pri Kanalu, izmenično enosmerni promet, rušenje objekta, do 10. 2. 2023.R1-229, Rogoznica - Senarska: R1-229, Rogoznica - Senarska, v Novi vasi pri Ptuju, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 1. 5. 2023.R2-422, Podsreda - Brestanica: R2-422, Podsreda - Brestanica, v Senovem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 7. 2. 2023.R2-412, Kr (Kidričeva cesta - Iskra): R2-412, Naklo - Kranj (Kidričeva - Iskra), Ljubljanska cesta, pri mostu čez Savo, oviran promet, zaprti pasovi za zavijanje proti mostu čez Savo.R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, Ptuj - Dornava, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 15. 5. 2023.R2-414, Kamnik - Ločica: R2-414, Kamnik - Vransko, Šmartno v Tuhinju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu čez Pogorelco, do 15. 3. 2023.R3-741, Škofije: R3-741, Dekani - Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 3. 3. 2023.R2-447, Šentrupert - Ločica: R2-447, Šentrupert - Ločica, v Brodeh, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, rekonstrukcija mostu čez Bolsko, do 30. 6. 2023.R2-424, Boštanj - Planina: R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, na Hermanovi cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 15. 4. 2023, dnevno od 7. do 17. ure.R1-204, Štanjel - Dutovlje: R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev cestišča, do 31. 10. 2023.RT-933, Breg - Jurklošter: RT-933, Breg - Jurklošter, pri Razborju, izmenično enosmerni promet, udor brežine, do 10. 2. 2023.R3-634, Javornik - Gorje: R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste (izvedba kamnite obloge opornega zidu), do 22. 2. 2023.R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran: R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran, v Portorožu, na Belokriški cesti, izmenično enosmerni promet, priklop vodovodnega omrežja, do 10. 2. 2023.R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Osku, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 30. 5. 2023.R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje (Pluska): R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Mačkovcu, oviran promet, preplastitev vozišča.R2-440, Gederovci - Cankova: R2-440, Gederovci - Cankova, v Krajni, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 3. 2023.R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Zadvor: R3-645, Ljubljana - Zadvor, v Ljubljani, na Litijski cesti, pri AC, izmenično enosmerni promet, dograditev kanalizacije.R2-402, Solkan (Most Čez Sočo) - Gonjače: R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 25. 3. 2023.R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, pri Ivančni Gorici, Ljubljanski cesta, oviran promet, priključitve obvoznice Ivančna Gorica, do 14. 4. 2023.R1-216, Krka - Žužemberk: R1-216, Krka - Žužemberk, pri Vrhovem pri Žužemberku, izmenično enosmerni promet, ureditve prometne infrastrukture in sanacije brežin, do 5. 3. 2023.G1-6, Pivka - Ribnica: G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri odcepu za Šmihel, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce, do 30. 3. 2023.G1-6, Postojna - Pivka: G1-6, Postojna - Pivka, pri Prestranku, dela, izmenično enosmerni promet, do 30. 3. 2023.R1-235, Petanjci - Ms (Gaj): R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Petanjcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje vodovodnega omrežja, do 31. 3. 2023.R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: R2-421, Semič - Črnomelj, Starihov Vrh, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnega postajališča, do 15. 3. 2023.A5 , Pince - Maribor: A5, Pince - Maribor, razcep Dragučova iz smeri Lendave, dela, zaprt vozni pas.G1-7, Obrov - Kozina: G1-7, Kozina - Starod, v Kozini, Bazoviška cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 2. 3. 2023.R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Maribor - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 15. 5. 2023.R1-221, Trojane - Izlake: R1-221, Izlake - Trojane, v Izlakah, oviran promet, rekonstrukcije mostu čez Orehovico, do 15. 3. 2023.R3-749, Jurovski Dol - Lenart: R3-749, Jurovski Dol - Lenart, v Jurovskem Dolu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 6. 2023.R2-449, Lenart - Gornja Radgona: G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Zgornjem Porčiču, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, dve delovni zapori.H4 , Razdrto - Nova Gorica: H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Šempeter - prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.G1-1, Vič - Dravograd: G1-1, Dravograd - Vič, v Dravogradu, Koroška cesta, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izgradnje sekundarne kanalizacije, do 28. 4. 2023.R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, pri Lipovcu, oviran promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 30. 4. 2023.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Rogatec - Majšperk, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Podplat - Rogatec, v Podplatu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, Glavni trg, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja.R2-449, Lenart - Gornja Radgona: G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Spodnjih Žerjavcih, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Žerjavci, do 28. 4. 2023.R3-721, Petrovci - Kuzma: R3-721, Petrovci - Kuzma, v Gornjih Petrovcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev vozišča.R2-419, Soteska - Novo mesto: R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnje pločnika, do 18. 4. 2023.R1-209, Lesce - Bled: R1-209, Bled - Lesce, v Lescah pri odcepu za Šobec, izmenično enosmerni promet, gradnja krožnega križišča Šobec, do 10. 2. 2023.R1-208, Kortine - Gračišče: R1-208, Kortine - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazov Kubed, do 26. 5. 2023.R2-422, Podsreda - Brestanica: R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Trgu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 23. 2. 2023.R1-215, Trebnje - Mokronog: R1-215, Trebnje - Mokronog, v Mirni na Glavni cesti, oviran promet, izgradnja dela obvoznice Mirna, do 5. 12. 2023.R2-446, Sežana - Divača: R2-446, Sežana - Divača, v Divači, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in hodnika za pešce.R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Birčni vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce.R3-742, Podpeč - Brezovica: R3-742, Brezovica - Podpeč, v Notranjih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadgradnje železniške proge (nadvoz Notranje Gorice), do 15. 2. 2023. Najvišja dovoljena višina je 3,4 m.R2-408, Logatec - Žiri: R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.R3-673, Drnovo - Križaj: R3-673, Drnovo - Križaj, pri Pristavi pri Leskovcu, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.R3-726, Stročja Vas - Pavlovci: R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, oviran promet, sanacija območja plazenja, do 31. 3. 2023.R3-726, Stročja Vas - Pavlovci: R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Pavlovcih, oviran promet, sanacija območja plazenja, do 31. 3. 2023.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 29. 4. 2023.G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: G2-102, Sp. Idrija - Godovič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 28. 3. 2023. Med 8.30 in 17. uro so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore.R3-614, Vrtojba - Gornji Miren: R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 28. 2. 2023.R3-749, Jurovski Dol - Lenart: R3-749, Jurovski Dol - Lenart, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 31. 7. 2023.A4-E59, Gruškovje (Hrvaška) - Maribor: A4, Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, prehod Gruškovje - predor Log v smeri Maribora, dela, oviran promet, preureditev parkirnih prostorov za prodajo vinjet.R3-716, Lemerje - Grad: R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, most čez Bodonski Potok, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 6. 2. 2023.R1-231, Razkrižje - Stročja Vas: R1-231, Razkrižje - Stročja vas, pri Veščici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez Ščavnico, do 8. 6. 2023.R3-745, Janežovci - Dolge Njive: R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Jiršovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje avtobusnih postajališč, do 11. 7. 2023.R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče: R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, Dečja vas pri Zagradcu - Ambrus, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 24. 2. 2023.R3-646, Cikava - Grosuplje: R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, v Grosuplju, na Adamičevi cesti, oviran promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, občasno polovična zapora.R3-744, Štore - Svetina - Laško: R3-744, Štore - Svetina - Laško, v Štorah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 1. 7. 2023.R3-644, Ljubljana (Šmartinska cesta) - Šentjakob: R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, na Šmartinski cesti v križišču s cesto Trbeže, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste (gradnja krožišča), do 28. 2. 2023.R2-449, Lenart - Gornja Radgona: G1-3, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez vodotok Velka, do 25. 4. 2023.R1-203, Predel - Bovec: R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 19. 12. 2023.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Pacinju, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave in komunalne kanalizacije.G1-11, Koper - Dragonja: G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, oviran promet, rekonstrukcija mostu čez Dragonjo.R1-210, Spodnje Jezersko - Preddvor: R1-210, Zg. Jezersko - Preddvor, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita pred padajočim kamenjem, do 31. 5. 2023.R2-436, Počehova - Zgornja Kungota: R2-436, Počehova - Zg. Kungota, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2023. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.R3-730, Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica: R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Žicah, izmenično enosmerni promet, obnova ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023.H4 , Razdrto - Nova Gorica: H4, Razdrto - Nova Gorica, pred priključkom Šempeter v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.H4 , Nova Gorica - Razdrto: H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba - priključek Šempeter v smeri Razdrtega, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.R3-696, Velenje - Škale: R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, na Kidričevi cesti, oviran promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 30. 9. 2023.RT-907, Krnica - Zgornja Radovna: RT-907, Krnica - Radovna, Krnica, most čez Radovno, izmenično enosmerni promet, gradnja novega mostu, do 29. 4. 2023.R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: R3-639, Vodice - Šmartno, pri Vodicah, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Vodice, do 23. 3. 2023.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, Postojna - Hrašče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze.R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: R3-639, Vodice - Šmartno - Brod, Tacen, Cesta vstaje, dela, oviran promet.R2-438, Trate - Gornja Radgona: R2-438, Trate - Gornja Radgona, Segovci - Lutverci, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 16. 5. 2023.R3-656, Kočevska Reka - Borovec: R3-656, Kočevska Reka - Borovec, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča in izvedba kamnitih zložb, do 13. 4. 2023. Dela potekajo na več odsekih hkrati.R2-419, Novo mesto - Šentjernej: R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Petelinjek - Mali Slatnik, oviran promet, izgradnja površin za pešce in kolesarje, do 30. 4. 2023.R2-444, Selo - Nova Gorica: R2-444, Selo - Nova Gorica, pri Ajševici, oviran promet, izgradnja krožnega križišča.R3-695, Gorenje - Soteska: R3-695, Gorenje - Soteska, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje kolesarske povezave Velenje - Mozirje (odsek 2.6 Šoštanj - Soteska), do 28. 2. 2023.G2-112, Poljana - Ravne: G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste, do 30. 4. 2023.R3-635, Rudno - Češnjica: R3-635, Železniki - Rudno - Kropa, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), Ptuj, Cesta 8. avgusta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 31. 3. 2023.R2-438, Trate - Gornja Radgona: R2-438, Trate - Gornja Radgona, Žiberci - Črnci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste in gradnja kolesarske povezave, do 22. 6. 2023.R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Hribu, oviran promet, rekonstrukcija vozišča ter izvedbe podpornih in opornih zidov.R1-205, Divača - Lokev - Lipica: R1-205, Divača - Lokev - Lipica, v Lokvi, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožnega križišča, do 7. 4. 2023.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Borovnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 18. 5. 2023.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 16. 7. 2023.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški, dela, promet poteka po enem pasu.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, na Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 28. 2. 2023.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov. Dela potekajo na dveh odsekih.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, pri Kisovcu, izmenično enosmerni promet, gradnje krožišča, gradnja kolesarske steze, do 31. 5. 2023.R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, med AC priključkom in Cesto na Ključ, oviran promet, dograditve javne kanalizacije, do 30. 4. 2023.RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri odcepu za Šober, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 28. 4. 2023.R3-647, Grosuplje - Mlačevo: R3-647, Grosuplje - Mlačevo, na Grosupljem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, gradnje kolesarske poti in pločnika, do 15. 3. 2023.R2-409, Brezovica - Vrhnika: R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, oviran promet, izgradnja kanalizacije, do 12. 4. 2023.R2-419, Križaj - Čatež Ob Savi: R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi in pri podvozu pod avtocesto pri Brežicah, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023. Do 10. 3. 2023 so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 15.30.R2-432, Majšperk - Apaški Križ: R2-432, Majšperk - Apaški Križ, v Podložah, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave.R3-643, Rakitna - Cerknica: R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije Begunje pri Cerknici.R3-643, Rakitna - Cerknica: R3-643, Cerknica - Rakitna, pri Selščku, oviran promet, izgradnje kanalizacije Selšček, do 30. 4. 2023.R3-621, Kalce - Col: R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja.RT-912, Novaki - Cerkno: RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije zidov in obnove ceste, do 15. 7. 2023.R2-454, Miklavž - Hajdina: R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 11. 4. 2023.R2-409, Brezovica - Vrhnika: R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Logu pri Brezovici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 27. 2. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.R3-741, Škofije: R3-741, Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 10. 3. 2023.R3-741, Škofije: R3-741, Dekani - Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 10. 3. 2023.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 23. 5. 2023.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditv Selške Sore, II. faza, do 26. 5. 2023, več polovičnih zapor.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 9. 2. 2023.G2-106, Žlebič - Kočevje: G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 4. 2023.G1-4, Dravograd - Otiški Vrh: G1-4, Otiški vrh - Dravograd, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 31. 3. 2023.R1-227, Ravne - Kotlje: R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave.R1-221, Hrastnik - Šmarjeta: R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 6. 2023.R2-419, Šentjernej - Križaj: R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023.R2-439, Križevci - Žihlava: R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 24. 12. 2023.R2-423, Lesično - Podsreda: R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, promet poteka ob gradbišču, ureditve ceste in križišča Kozje, do 31. 5. 2023.G1-2, Spuhlja - Ormož: G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnje regionalne kolesarske povezave.R3-614, Opatje Selo - Komen: R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe hodnika za pešce.R3-625, Bertoki - Gračišče: R3-625, Bertoki - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 10. 2. 2023.R3-687, Dole - Ponikva - Loče: R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 31. 8. 2023.R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2023.R2-432, Majšperk - Apaški Križ: R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnje kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 26. 7. 2023.R2-423, Šentjur - Črnolica: R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 15. 8. 2023.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, izmenično enosmerni promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 10. 8. 2023.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.G2-108, Litija - Zagorje: G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, možne so kratkotrajne popolna zapore do 20 minut, med 8:30 in 13:10.R3-734, Vitomarci - Gabrnik: R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.R2-441, Murska Sobota - Gederovci: R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2023.R1-201, Kraje - Hrušica: R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Zgornji Polskavi in pri Klopcah, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 31. 5. 2023.R1-210, Trebija - Sovodenj: R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 20. 4. 2023.R2-449, Pesnica - Lenart: G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj