Na vsebino
/nasveti Več
/fsega Več
/uporabno

Delo na cesti

Podatki posodobljeni: 22.06.2024, 07:20; Vir: dars

/
R3-663, Radovica - Ostriž: R3-663, Radovica - Ostriž, v Radovici, izmenično enosmerni promet, gradnja zidu ob cesti, do 30. 6. 2024.
A4-E59, Maribor - Gruškovje (Hrvaška): A4, Maribor - Gruškovje (Hrvaška), razcep Draženci - priključek Podlehnik v smeri Hrvaške, dela, oviran promet.R3-642, Ig - Ljubljana (Peruzzijeva): R3-642, Ig - Ljubljana, na Ižanski cesti, izmenično enosmerni promet, gradnje SN KB s pripadajočo EKK in TP Barje, do 23. 6. 2024.R1-212, Sodražica - Žlebič: R1-212, Sodražica - Žlebič, pri Zamostecu, izmenično enosmerni promet, košnja, do 17:00.R1-225, Duplica - Kamnik: R1-225, Duplica - Kamnik, na kamniški obvoznici, pri šolskem cnetru, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 19:00.A1-E57, Ljubljana - Maribor: A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Tepanje - priključek Sl. Bistrica jug v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.R1-225, Črnivec - Radmirje: R1-225, Črnivec - Radmirje, pri Dolu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 31. 7. 2024.G1-2, Spuhlja - Ormož: G1-2, Spuhlja - Ormož, v Trgovišču, izmenično enosmerni promet, čiščenje jarkov, do 28. 6. 2024.H5-E751, Koper - Škofije: H5, Koper - Škofije, uvoz Koper center, Slavček v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.R2-429, Odcep V Dobrno: R2-429, Odcep v Dobrno, na Dobrni, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske povezave, do 18. 11. 2024.R3-665, Ljubež v Lazih - Radeče: R3-665, Ljubež v Lazih - Radeče, v Radečah, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, izgradnje optične povezave, do 19. 7. 2024.R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Vitanju, izmenično enosmerni promet, sanacije objekta, do 30. 9. 2024.R2-428, Luče - Sestre Logar: R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Raduhi, izmenično enosmerni promet, sanacija posledic ujme, do 1. 10. 2024. Na dveh odsekih.R3-738, Tržošče - Hotemež: R3-738, Tržišče - Hotemež, pri Šentjanžu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 31. 7. 2024.R2-425, Šentvid - Šoštanj: R2-425, Šentvid - Šoštanj, pri Topolšici, oviran promet, vzdrževalna dela, do 22. 6. 2024.A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.R2-408, Žiri - Trebija: R2-408, Žiri - Trebija, pri Selu, izmenično enosmerni promet, ureditev cestnega priključka in priključka vodovoda, do 20. 7. 2024.R1-215, Trebnje - Mokronog: R1-215, Trebnje - Mokronog, v Trebnjem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 11. 10. 2024.LG-211010, Dunajska cesta: Ljubljana, Dunajska cesta, med Gameljsko cesto in Cesto 24. junija, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 28. 6. 2024.R1-212, Priključek Unec - Unec: R1-212, Unec - Planina, pri AC priključku Unec, oviran promet, sanacije strehe objekta, do 22. 6. 2024.RT-935, Fram - Cestnik - Areh: RT-935, Fram - Cestnik - Areh, v Framu, izmenično enosmerni promet, obnova fasade na OŠ, do 13. 8. 2024.R3-634, Javornik - Gorje: R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, do 1. 7. 2024.G1-4, Otiški Vrh - Sl Gradec: G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, občasno promet urejen izmenično enosmerno, popravilo vozišča in mostu, do 31. 12. 2024.RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Orehek pri Materiji - Trate, izmenično enosmerni promet, izgradnje vodovoda in ureditve ceste, do 18. 9. 2024.R1-228, Spuhlja - Zavrč: R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Stojncih, izmenično enosmerni promet, ureditev hodnika za pešce in kolesarje ter komunalnih vodov, do 3. 8. 2024.R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo): R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo), zaprt pas za zavijanje proti Preddvoru, popolna zapora lokalne ceste zaradi novogradnje mostov čez Kokro, do 1. 10. 2024.R3-643, Rakitna - Cerknica: R3-643, Rakitna - Cerknica, Gorenje Otave, izmenično enosmerni promet, gradnje avtobusnih postajlišč, do 1. 9. 2024.R2-444, Selo - Nova Gorica: R2-444, Selo - Ajševica - Vogrsko, pri Ajševici, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje nadomestnega mostu.G1-8, Ljubljana (Šentvid - Obvoznica): G1- 8, Šentvid - Ljubljana, pri predoru Šentvid, oviran promet, dela v predoru Šentvid, do 30. 6. 2024.A2-E70, Ljubljana - Obrežje: A2, Ljubljana - Obrežje, predor Debeli hrib - predor Mali Vrh v smeri Novega mesta, dela, zaprt odstavni pas.R1-230, Gornja Radgona - Radenci: R1-230, Gornja Radgona - Radenci, Gornja Radgona, Partizanska cesta, izmenično enosmerni promet, sanacije fasade in zamenjave strešne kritine objekta, do 14. 7. 2024.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Stari Vrhniki, oviran promet, ureditev odvodnjavanja, do 30. 6. 2024.R2-408, Žiri - Trebija: R2-408, Žiri - Trebija, pri Kladju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežim, plazu in grape po ujmi, do 4. 9. 2024.R2-449, Lenart - Gornja Radgona: G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Ženjaku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo usada bankine, do 28. 6. 2024.R3-648, Videm - Pri Cerkvi - Struge: R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, v Kompoljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 9. 2024.R3-647, Mlačevo - Rašica: R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Malem Mlačevem, izmenično enosmerni promet, obnova mostu, do 15. 10. 2024.R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine: R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, izmenično enosmerni promet, manjša popravila zidov in kašt, do 28. 6. 2024.R2-409, Vrhnika - Logatec: R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, na Tržaški cesti, oviran promet, ureditev zelenic ob državni cesti, do 30. 8. 2024.R2-408, Žiri - Trebija: R2-408, Žiri - Trebija, v Žireh na Idrijski, Starožirovski in Logaški cesti, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 19. 4. 2025.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Železniki - Tolmin, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije brežine v območju navezave obvoznice Železniki, do 26. 6. 2024.G2-106, Žlebič - Kočevje: G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Dolenji vasi, izmenično enosmerni promet, izgradnje prometne infrastrukture, do 31. 8. 2024.G2-107, Mestinje - Podplat: G2-107, Mestinje - Podplat, v Mestinju, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, gradnja kolesarske steze, do 30. 6. 2024.R3-688, Poljčane - Majšperk: R3-688, Poljčane - Majšperk, pri Novakah, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu, do 2. 11. 2024.R1-225, Kamnik (Mekinje) - Stahovica: R1-225, Kamnik - Stahovica, Kamnik - Spodnje Stranje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije vodovoda po Ujmi 2023, do 31. 8. 2024.A2-E70, Ljubljana - Obrežje: A2, Ljubljana - Obrežje, prehod Obrežje v smeri Obrežja, dela, zaprt prehitevalni pas, dela na hrvaški strani.A5 , Pince - Maribor: A5, Pince - Maribor, priključek Lendava - razcep Dolga vas v smeri razcepa Dolga vas, dela, zaprt prehitevalni pas.R3-647, Mlačevo - Rašica: R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Veliki Račni, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 11. 9. 2024.R2-407, Gorenja Vas - Ljubljanica: R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica - Vrhnika, pri Prelesju, izmenično enosmerni promet, sanacija poškodb po ujmi, do 1. 7. 2024.R1-210, Škofja Loka - Gorenja Vas: R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, v kraju Srednja vas - Poljane, izmenično enosmerni promet, sanacija po ujmi, do 4. 9. 2024.RT-905, Mrzli Studenec - Jereka: RT-905, Mrzli studenec - Jereka, v Jereki, izmenično enosmerni promet, gradnja podporne konstrukcije, do 27. 6. 2024.R3-663, Radovica - Ostriž: R3-663, Radovica - Ostriž, v Radovici, izmenično enosmerni promet, gradnja zidu ob cesti, do 30. 6. 2024.G1-5, Zidani Most - Radeče: G1-5, Celje - Krško, v Zidanem Mostu, oviran promet, rekonstrukcija hodnika za pešce, do 28. 8. 2024.R2-429, Višnja Vas - Dobrna: R2-429, Višnja vas - Dobrna, Pristova - Lemberg, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske steze, do 18. 11. 2024.R1-225, Radmirje - Mozirje: R1-225, Radmirje - Mozirje, v Radmirju, izmenično enosmerni promet, sanacije usada s kamnito zložbo in sanacije ceste, do 11. 9. 2024.R2-411, Gobovce - Črnivec: R2-411, Brezje - Podbrezje, pri Posavcu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 30. 6. 2024.R2-408, Žiri - Trebija: R2-408, Žiri - Trebija, na Trebiji, izmenično enosmerni promet, izvedbe nove kabelske kanalizacije in elektro voda, do 28. 6. 2024.A1-E57, Ljubljana - Maribor: A1, Ljubljana - Maribor, priključek Sl. Bistrica sever - priključek Fram v smeri Maribora, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer, promet poteka dvosmerno po drugi polovici avtoceste.A1-E57, Maribor - Ljubljana: A1, Maribor - Ljubljana, priključek Fram - priključek Sl. Bistrica jug v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.R2-439, Kobilje - Dobrovnik: R2-439, Kobilje - Dobrovnik, pri Dobrovniku, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 25. 6. 2024.LC-299260, Ljubljanska cesta - Seidlova cesta: LC Novo mesto, Seidlova cesta, med Koštialovo ulico in Plavo laguno, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija brežine in gradnja opornega zidu, do 6. 7. 2024.H7 , Dolga vas - meja z Madžarsko: H7, Dolga vas - meja z Madžarsko, razcep Dolga vas - prehod Dolga vas v smeri Madžarske, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet poteka dvosmerno po drugi polovici hitre ceste.A5 , Pince - Maribor: A5, Pince - Maribor, razcep Dolga vas - priključek Turnišče v smeri Maribora, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet poteka dvosmerno po drugi polovici AC.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, pri Pregarjah, izmenično enosmerni promet, izvedba povezovalnega vodovoda, do 5. 1. 2025.R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica: R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, v Kamni Gorici, izmenično enosmerni promet, izvedba vodovoda in kanalizacije, do 10. 8. 2024.A2-E61, Ljubljana - Karavanke: A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice vzhod - počivališče Jesenice v smeri Karavank, Avstrije, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet preusmerjen na drugo polovico avtoceste, do 31. 7. 2024.R1-212, Sodražica - Žlebič: R1-212, Sodražica - Žlebič, pri odcepu za Lipovšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 31. 7. 2024.R3-700, Oplotnica - Ložnica: R3-700, Oplotnica - Slovenska Bistrica, pri Spodnji Ložnici, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestne gradnje mostu, do 27. 9. 2024.R1-210, Trebija - Sovodenj: R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije zidov in brežin po Ujmi 2023, do 6. 7. 2024.A2-E61, Karavanke - Ljubljana: A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Jesenice - priključek Jesenice vzhod v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, do 31. 7. 2024.R2-427, Latkova vas - Trbovlje: R2-427, Latkova vas - Trbovlje, v Preboldu, oviran promet, sanacija vozišča in popravil na objektu, do 1. 7. 2024.A2-E61, Ljubljana - zah. obvoznica: A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, priključek Ljubljana Brdo - predor Šentvid v smeri Jesenic, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.R1-230, Križevci - Ljutomer: R1-230, Križevci - Ljutomer, Šalinci, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka Šalinci, do 11. 7. 2024.A2-E61, Karavanke - Ljubljana: A2, Karavanke - Ljubljana, predor Šentvid - priključek Ljubljana Brdo v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.R1-207, Črni Vrh - Col: R1-207, Col - Črni Vrh - Godovič, v Črnem Vrhu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.G2-102, Želin - Spodnja Idrija: G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri Plužnjah, izmenično enosmerni promet, podiranje podpornega zidu.G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Jeličnem Vrhu, izmenično enosmerni promet, usad vozišča in bankine.R2-409, Matavun - Kozina: R2-409, Kozina - Divača, v Kozini, Obvozna cesta, oviran promet, izvedba nove vzhodne obvoznice, do 29. 6. 2024.R3-614, Štanjel - Manče: R3-614, Štanjel - Manče, v Mančah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 27. 7. 2024.R3-754, Planina - Unec: R3-754, Planina - Unec, pri Planini, izmenično enosmerni promet, izgradnja komunalne infrastrukture.H7 , meja z Madžarsko - Dolga vas: H7, meja z Madžarsko - Dolga vas, prehod Dolga vas - razcep Dolga vas v smeri razcepa Dolga vas, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.A5 , Maribor - Pince: A5, Maribor - Pince, priključek Turnišče - razcep Dolga vas v smeri Lendave, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.RT-930, Pesek - Oplotnica: RT-930, Pesek - Oplotnica, pri odcepu za smučišče Jurgovo, izmenično enosmerni promet, novogradnja mostu, do 31. 10. 2024. Promet poteka po začasni deviaciji ob gradbišču.G1-4, Slovenj Gradec - Gornji Dolič: G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, v Turiški vasi, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč, do 24. 6. 2024.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Majšperk - Rogatec, Stoperce - Grdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 12. 2024.R2-433, Senarska - Lenart: R1-229, Senarska - Lenart, pri Radehovi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 12. 8. 2024.R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo: R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu in propustov, do 30. 9. 2024.R2-433, Senarska - Lenart: R1-229, Senarska - Lenart, pri Radehovi, izmenično enosmerni promet, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 12. 8. 2024.R2-409, Planina - Ravbarkomanda: R2-409, Postojna - Planina, v Planini, izmenično enosmerni promet, izgradnja komunalne infrastrukture, do 22. 10. 2024.RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Tatre - Pregarje, Rjavče - Pregarje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda in sanacija vozišča, do 30. 6. 2024.R2-425, Šentvid - Šoštanj: R2-425, Šentvid - Šoštanj, pri Zavodnju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, na dveh odsekih, do 27. 9. 2024.R1-224, Hrastnik - Most Čez Savo: R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, v Hrastniku, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, obnova cestišča, do 22. 10. 2024. Obvoz: po deviaciji.G2-112, Poljana - Ravne: G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, popravilo poškodovanega cestišča.G2-112, Ravne - Dravograd: G2-112, Ravne - Dravograd, pri Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, pri Lenartu, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča v sklopu obvoznice Lenart, do 15. 7. 2024.R1-204, Štanjel - Dutovlje: R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, izgradnje hodnika za pešce, do 4. 12. 2024.R2-431, Gornji Dolič - Stranice: R2-431, Mislinja - Vitanje, Gornji Dolič - Spodnji Dolič, izmenično enosmerni promet, udor vozišča na dveh odsekih, sanacija.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, obnove pločnika, podpornega zidu in komunalne infrastrukture, od 22. do 5. ure bodo občasne 10 minutne popolne zapore.G2-107, Šentjur - Mestinje: G2-107, Šentjur - Mestinje, v naselju Belo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča in ureditev kolesarske povezave, do 4. 10. 2024.R1-219, Poljčane - Podplat: R1-219, Poljčane - Podplat, v Podplatu pri bencinskem servisu proti Poljčanam, oviran promet, rekonstrukcije ceste z umestitvijo kolesarske povezave, do 30. 6. 2024.R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Travi, izmenično enosmerni promet, zdrs brežine, do 31. 12. 2024.R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, v Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in ureditev križišča, do 31. 7. 2024.R2-423, Šentjur - Črnolica: R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2024.NK-690, Tržec - Zgornji Leskovec: R3-690, Zg. Leskovec - MP Zgornji Leskovec, v Mali Varnici, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin. Na več odsekih.R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), Zadnja vas - Paloviče, izmenično enosmerni promet, nevarnost plazov.A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.R2-428, Radmirje - Luče: R2-428, Radmirje - Luče, pri Konjskem vrhu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.R3-704, Ribnica - Brezno: R3 - 704, Ribnica - Brezno, na mostu pri Podvelki, izmenično enosmerni promet, ureditev kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.R3-705, Ruše - Puščava: R3-705, Ruše - Puščava, pri Fali, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu, do 30. 10. 2024. Prepoved za tovorna vozila nad 3.5 t.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, Trate - Zgornja Ščavnica, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.R2-402, Gonjače - Dobrovo: R2-402, Gonjače - Dobrovo, na Dobrovem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 26. 10. 2024.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Majšperk - Rogatec, v Rogatcu, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 6. 2024.R3-704, Ribnica - Brezno: R3 - 704, Ribnica - Brezno, Janževski Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, ureditve SN kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica: RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča na več odsekih.R1-228, Spuhlja - Zavrč: R1-228, Spuhlja - Zavrč, most čez Dravo pri Borlu, izmenično enosmerni promet, obnova mostu, do 11. 10. 2024.A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, Stara Vrhnika - Velika Ligonja, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2024. Dela potekajo na dveh odsekih.R1-203, Žaga - Kobarid: R1-203, Žaga - Kobarid, pri Trnovem ob Soči, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste.R2-428, Radmirje - Luče: R2-428, Radmirje - Luče, pri Raduhi, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča po nezgodi. Dela so na več odsekih.R2-403, Kneža - Podbrdo: R2-403, Kneža - Podbrdo, v Grahovem ob Bači, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Grahovo.R2-425, Poljana - Šentvid: R2-425, Poljana - Šentvid, izmenično enosmerni promet, ureditve zalednih grap plazu in sanacije ceste po Ujmi 2023, do 29. 11. 2024.RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri Zgornjem Slemenu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.R2-425, Poljana - Šentvid: R2-425, Poljana - Šentvid, Poljana - Črna na Koroškem, izmenično enosmerni promet, na več odsekih, popravilo vozišča in odstranjevanje plazov po poplavah.R2-424, Boštanj - Planina: R2-424, Boštanj - Planina, v Boštanju, oviran promet, rekonstrukcije mostu čez Savo.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, v Postojni, na Tržaški cesti, oviran promet, nadomestna gradnja mostu, do 31. 10. 2024.RT-905, Krnica - Mrzli Studenec: RT-905, Krnica - Mrzli studenec, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča - plaz, do 4. 9. 2024.G1-1, Brezno - Ruta: G1-1, Maribor - Dravograd, pri Podvelki, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 28. 6. 2024.R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), Dobrova - Polhov Gradec, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave.R2-434, Radlje - Radeljski Prelaz: R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča in sanacija plazu, do 5. 11. 2024.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, Ulica padlih borcev, izmenično enosmerni promet, izgradnje obvoznice Tolmin, do 15. 7. 2024.R3-696, Velenje - Škale: R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, izmenično enosmerni promet, izvedbe nove cestne povezave, do 12. 1. 2025.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Bistri, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe ukrepov za dvoživke.R3-708, Zgornja Kungota - Plač (Mejni Prehod): R3-708, Zg. Kungota - Plač, oviran promet, prepovedano za vozila nad 7,5t (ujma2023).H4 , Razdrto - Nova Gorica: H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, v Kisovcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 22. 7. 2024.R1-214, Stari Log - Dvor: R1-214, Kočevje - Žužemberk, pri Jami pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, gradnje cestnega priključka, do 1. 7. 2024.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske steze.R1-209, Lesce - Bled: R1-209, Bled - Lesce, na Bledu, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja južne razbremenilne ceste Bled, do 31. 12. 2024.R3-615, Volčja Draga - Gornji Miren: R3-615, Volčja Draga - Miren, Bilje - Bukovica, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.G2-108, Litija - Zagorje: G2-108, Litija - Zagorje, izmenično enosmerni promet, sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, do 29. 6. 2024. Možne so občasne, kratkotrajne popolne zapore.G2-107, Mestinje - Podplat: G2-107, Mestinje - Podplat, v Mestinju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.R1-204, Štanjel - Dutovlje: R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditev cestišča, do 10. 10. 2024.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Podplat - Tekačevo, pri Kamni Gorici in pri Tekačevem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze na dveh odsekih.R2-408, Logatec - Žiri: R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, v Hraščah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 6. 2024.R1-203, Predel - Bovec: R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do sredine julija 2024.R2-436, Počehova - Zgornja Kungota: R2-436, Počehova - Zgornja Kungota, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 31. 8. 2024. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 15. 7. 2024. Možne kratkotrajne popolne zapore do 15. minut.RT-912, Novaki - Cerkno: RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija zidov in obnova ceste, do 28. 6. 2024.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, pri Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 30. 6. 2024.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza, do 28. 9. 2024, več polovičnih zapor. Občasne popolne zapore med tednom: 9.00-10.00, 11.00-12.00,13.00-15.00 (po 15. minut), ob sobotah 10.00-15.00 (po 15 minut).R2-439, Križevci - Žihlava: R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 28. 6. 2024.G2-102, Spodnja Idrija: G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 28. 6. 2024.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov. Popolne zapore med 7. in 17. uro.R3-734, Vitomarci - Gabrnik: R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, promet poteka po nadomestnem mostu, do 9. 8. 2024.R2-449, Pesnica - Lenart: G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica.
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj