Na vsebino
/nasveti Več
/fsega Več
/uporabno

Delo na cesti

Podatki posodobljeni: 26.11.2022, 06:10; Vir: dars

G2-105, Nm (Revoz) - Metlika: G2-105, Novo mesto - Metlika, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, postavitve dodatnih elementov za zaščito motoristov, do 20. 1. 2023, od 7. do 17. ure.R2-419, Soteska - Novo mesto: R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnje pločnika, do 31. 1. 2023.G2-105, Nm (Revoz) - Metlika: G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, rekonstrukcije vozišča, do 30. 11. 2022.R2-419, Novo mesto - Šentjernej: R2-419, Šentjernej - Novo mesto, na Ratežu, izmenično enosmerni promet, izgradnja cestne razsvetljave, do 16. 12. 2022.R2-419, Novo mesto - Šentjernej: R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Petelinjek - Mali Slatnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja površin za pešce in kolesarje, do 23. 12. 2022.R2-419, Križaj - Čatež Ob Savi: R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi in pri podvozu pod avtocesto pri Brežicah, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.R2-419, Šentjernej - Križaj: R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 9. 12. 2022.R2-448, Priključek Trebnje Z - Trebnje: R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in gradnja krožišča, do 19. 12. 2022.
A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: A1, Ljubljana - Koper, priključek Vrhnika - priključek Logatec v smeri Kopra, dela, zaprt počasni pas.H5-E751, Koper - Škofije: H5, Koper - Škofije, priključek Bertoki - razcep Srmin v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.A1-E57, Ljubljana - Maribor: A1, Ljubljana - Maribor, pred razcepom Slivnica, dela, zaprt vozni pas.A1-E57, Maribor - Ljubljana: A1, Maribor - Ljubljana, uvoz Maribor jug iz smeri Hoč proti Ljubljani, dela, zaprt prehitevalni pas.R2-418, Škocjan - Dobruška Vas: R2-418, Škocjan - Dobruška vas, v Dobruški vasi, oviran promet, zaprt zavijalni pas, dela na avtocesti.RT-933, Breg - Jurklošter: RT-933, Breg - Jurklošter, pri Bregu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča, do 30. 11. 2022.R2-440, Petanjci - Gederovci: R2-440, Petanjci - Gederovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje vodovodnega omrežja, do 28. 2. 2023.R2-449, Lenart - Gornja Radgona: G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Spodnjih Žerjavcih, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Žerjavci, do 28. 4. 2023.R3-613, Ajševica - Nova Gorica: R3-613, Ajševica - Nova Gorica, v Kromberku, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izgradnje plinovoda, do 22. 12. 2022.R3-721, Petrovci - Kuzma: R3-721, Petrovci - Kuzma, v Gornjih Petrovcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitve vozišča, do 20. 12. 2022.R3-726, Renkovci - Črenšovci: R3-726, Renkovci - Črenšovci, v Turnišču, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, obnove fasade objekta, do 30. 11. 2022.R3-645, Zadvor - Šmartno Pri Litiji: R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, v Šmartnem pri Litiji, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izvedbe enostranske zožitve v "križišču vrtec", do 20. 12. 2022.G2-105, Nm (Revoz) - Metlika: G2-105, Novo mesto - Metlika, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, postavitve dodatnih elementov za zaščito motoristov, do 20. 1. 2023, od 7. do 17. ure.R2-419, Soteska - Novo mesto: R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnje pločnika, do 31. 1. 2023.R1-209, Lesce - Bled: R1-209, Bled - Lesce, v Lescah pri odcepu za Šobec, oviran promet, gradnja krožnega križišča Šobec, do 10. 2. 2023. Zaprta je kolesarska povezava.G1-4, Gornji Dolič - Velenje: G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, dela, izmenično enosmerni promet, do 31. 12. 2022, med 7:30 in 17. uro, nedelje je cesta normalno prevozna.A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.R1-208, Kortine - Gračišče: R1-208, Kortine - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazov Kubed, do 26. 5. 2023.R2-431, Gornji Dolič - Stranice: R2-431, Vitanje - Stranice, pri Gornjem Doliču, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.R2-422, Podsreda - Brestanica: R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Trgu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 23. 2. 2023.A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: A1, Šentilj - Maribor, počivališče Dobrenje - razcep Dragučova v smeri Maribora, dela, promet poteka po enem voznem pasu.R2-443, Beltinci - Črešnovci: G1-3, Beltinci - Črenšovci, v Beltincih, na Panonski ulici, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izvedbe fasade objekta, do 7. 12. 2022.G2-105, Nm (Revoz) - Metlika: G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, rekonstrukcije vozišča, do 30. 11. 2022.R2-424, Boštanj - Planina: R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, na Hermanovi cesti, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka na lokalno cesto, do 31. 12. 2022.A2-E61, Karavanke - Ljubljana: A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Lipce v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, izmenično enosmerni promet, izvedba geoloških vrtin, do 2. 12. 2022.R2-419, Novo mesto - Šentjernej: R2-419, Šentjernej - Novo mesto, na Ratežu, izmenično enosmerni promet, izgradnja cestne razsvetljave, do 16. 12. 2022.R1-215, Trebnje - Mokronog: R1-215, Trebnje - Mokronog, v Mirni na Glavni cesti, oviran promet, izgradnja dela obvoznice Mirna, do 5. 12. 2022.R2-446, Sežana - Divača: R2-446, Sežana - Divača, v Divači, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in hodnika za pešce, do 15. 12. 2022.R1-221, Trojane - Izlake: R1-221, Izlake - Trojane, v Izlakah, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 20. 12. 2022.R2-402, Solkan (Most Čez Sočo) - Gonjače: R2-402, Solkan - Gonjače, pri Humu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve krožišča in obvoznice Kojsko, do 22. 12. 2022.R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Birčni vasi, oviran promet, rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce, do 30. 11. 2022.R3-675, Mokrice - Obrežje - Slovenska Vas: R3-675, Obrežje - Slovenska vas, izmenično enosmerni promet, izgradnja hodnika za pešce, do 30. 12. 2022.R3-742, Podpeč - Brezovica: R3-742, Brezovica - Podpeč, v Notranjih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadgradnja železniške proge (nadvoz Notranje Gorice), do 15. 2. 2023.R2-408, Logatec - Žiri: R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.R3-673, Drnovo - Križaj: R3-673, Drnovo - Križaj, pri Pristavi pri Leskovcu, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.R3-726, Stročja Vas - Pavlovci: R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, sanacija območja plazenja, do 9. 12. 2022.R3-726, Stročja Vas - Pavlovci: R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, sanacija območja plazenja, do 9. 12. 2022.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 29. 4. 2023.R3-614, Štanjel - Manče: R3-614, Štanjel - Manče, v Kobdilju, izmenično enosmerni promet, zamenjava kritine na objektu, do 10. 12. 2022.G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: G2-102, Sp. Idrija - Godovič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 22. 12. 2022. Med 8.30 in 17. uro so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore.R3-614, Vrtojba - Gornji Miren: R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 28. 2. 2023.A2-E61, Ljubljana - Karavanke: A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Lipce v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprto počivališče.R3-749, Jurovski Dol - Lenart: R3-749, Jurovski Dol - Lenart, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 31. 7. 2023.R1-235, Petanjci - Ms (Gaj): R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Petanjcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja vodovodnega omrežja, do 17. 12. 2022.R2-425, Pesje - Velenje: R2-425, Šoštanj - Velenje, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, sanacije kanalizacijskega in vodovodnega sistema, do 30. 11. 2022.A1-E57, Ljubljana - Maribor: A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Zima v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.A1-E57, Maribor - Ljubljana: A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Polskava v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.A4-E59, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor: A4, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, prehod Gruškovje - predor Log v smeri Maribora, dela, oviran promet, preureditev parkirnih prostorov za prodajo vinjet.R2-425, Šentvid - Šoštanj: R2-425, Šentvid - Šoštanj, v Šoštanju, oviran promet, ureditve prometne infrastrukture, do 3. 12. 2022.R3-716, Lemerje - Grad: R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, most čez Bodonski Potok, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 6. 2. 2023.A2-E61, Ljubljana - Karavanke: A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Lesce - galerija Moste v smeri Karavank, Avstrije, dela, promet poteka po enem pasu.R1-231, Razkrižje - Stročja Vas: R1-231, Razkrižje - Stročja vas, pri Veščici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez Ščavnico, do 8. 6. 2023.A2-E61, Karavanke - Ljubljana: A2, Karavanke - Ljubljana, galerija Moste - viadukt Peračica v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem pasu.R3-745, Janežovci - Dolge Njive: R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Jiršovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje avtobusnih postajališč, do 11. 7. 2023.R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče: R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, Dečja vas pri Zagradcu - Ambrus, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 24. 2. 2023.A5 , Pince - Maribor: A5, Pince - Maribor, razcep Dragučova v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova iz Šentlja proti Lendavi, dela, zaprt vozni pas.A5 , Maribor - Pince: A5, Maribor - Pince, razcep Dragučova v smeri Murske Sobote, dela, zaprt vozni pas.A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova - krožišče Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet preusmerjen na drugo polovico AC dvosmerno.R3-646, Cikava - Grosuplje: R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, v Grosuplju, na Adamičevi cesti, oviran promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 15. 12. 2022.R2-413, Zbilje - Vodice: R2-413, Zbilje - Vodice, pri avtocestnem priključku Vodice, dela, izmenično enosmerni promet.A2-E61, Ljubljana - Karavanke: A2, Ljubljana - Karavanke, viadukt Peračica - priključek Lesce v smeri Karavank, Avstrije, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.R3-744, Štore - Svetina - Laško: R3-744, Štore - Svetina - Laško, v Štorah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje (Pluska): R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, Čatež - Trnje, oviran promet, preplastitev vozišča.R3-644, Ljubljana (Šmartinska cesta) - Šentjakob: R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, na Šmartinski cesti v križišču s cesto Trbeže, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste (gradnja krožišča), do 28. 2. 2023.R2-454, Miklavž - Hajdina: R2-454, Miklavž - Hajdina, Miklavž - Rošnja, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev kabelske kanalizacije, do 31. 12. 2022.A5 , Pince - Maribor: A5, Pince - Maribor, priključek Pernica - razcep Dragučova v smeri Maribora, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.A5 , Maribor - Pince: A5, Maribor - Pince, razcep Dragučova - priključek Pernica v smeri Murske Sobote, dela, oviran promet, promet poteka dvosmerno po drugi polovici AC.R2-449, Lenart - Gornja Radgona: G1-3, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez vodotok Velka, do 25. 4. 2023.R2-435, Maribor - Ruše: R2-435, Maribor - Ruše, v Laznici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 29. 11. 2022.R1-203, Predel - Bovec: R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 19. 12. 2022.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Pacinju, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave in komunalne kanalizacije, do 30. 12. 2022.R2-441, Murska Sobota - Gederovci: R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, Ulica Štefana Kovača, izmenično enosmerni promet, sanacije fasade in strehe objekta, do 15. 12. 2022.A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: A1, Koper - Ljubljana, priključek Kozina - priključek Divača v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas, do 30. 11. 2022.G1-11, Koper - Dragonja: G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu čez Dragonjo, do 18. 1. 2023.R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, Rače-Fram, izmenično enosmerni promet, gradnja cestnega priključka z levo zavijalnim pasom, do 15. 12. 2022.R1-210, Spodnje Jezersko - Preddvor: R1-210, Zg. Jezersko - Preddvor, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita pred padajočim kamenjem, do 30. 12. 2022.R2-436, Dolnja Počehova: R2-436, Dolnja Počehova, pri Dolnji Počehovi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2023.R3-730, Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica: R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Žicah, izmenično enosmerni promet, obnova ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023.R2-403, Češnjica - Škofja Loka: R2-403, Češnjica - Škofja Loka, pri Dolenji vasi, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave.R1-219, Poljčane - Podplat: R1-219, Poljčane - Podplat, pri Spodnjem Gaberniku, izmenično enosmerni promet, obnove ceste, do 27. 11. 2022.R2-408, Logatec - Žiri: R2-408, Logatec - Žiri, pri Žireh, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 11. 2022.R3-723, Šalovci - Čepinci: R3-723, Šalovci - Čepinci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, obnova ceste, do 1. 12. 2022.H4 , Razdrto - Nova Gorica: H4, Razdrto - Nova Gorica, pred priključkom Šempeter v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.H4 , Nova Gorica - Razdrto: H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba - priključek Šempeter v smeri Razdrtega, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.R3-696, Velenje - Škale: R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, na Kidričevi cesti, oviran promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 30. 9. 2023.R3-605, Kambreško - Kuščarji - Livek: R3-605, Kambreško - Livek, v Liveku, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 30. 11. 2022.A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: A1, Ljubljana - Koper, priključek Divača - priključek Kozina v smeri Kopra, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, do 30. 11. 2022.R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine: R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Ilirski Bistrici, na Podgrajski ulici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 6. 1. 2023.RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, Golavabuka, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča.R3-721, Petrovci - Kuzma: R3-721, Petrovci - Kuzma, v Šulincih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 29. 11. 2022.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Vrhniki, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 20. 12. 2022.R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, pri Vodicah, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice, do 23. 3. 2023.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, Postojna - Hrašče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze.R2-438, Trate - Gornja Radgona: R2-438, Trate - Gornja Radgona, Segovci - Lutverci, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 16. 5. 2023.R2-447, Šentrupert - Ločica: R2-447, Šentrupert - Ločica, v Brodeh pri AC priključku Vransko, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu čez reko Bolska, do 23. 1. 2023.R3-656, Kočevska Reka - Borovec: R3-656, Kočevska Reka - Borovec, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča in izvedba kamnitih zložb, do 13. 4. 2023. Dela potekajo na več odsekih hkrati.R2-419, Novo mesto - Šentjernej: R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Petelinjek - Mali Slatnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja površin za pešce in kolesarje, do 23. 12. 2022.A2-E70, Obrežje - Ljubljana: A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Smednik - priključek Kronovo v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet poteka po drugi polovici AC.R2-444, Selo - Nova Gorica: R2-444, Selo - Nova Gorica, pri Ajševici, oviran promet, izgradnja krožnega križišča.A2-E70, Ljubljana - Obrežje: A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Kronovo - priključek Smednik v smeri Obrežja, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.G2-112, Poljana - Ravne: G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča.R3-635, Rudno - Češnjica: R3-635, Železniki - Rudno - Kropa, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste.R3-697, Nazarje - Gornji Grad: R3-697, Nazarje - Gornji Grad, pri Nazarjah, izmenično enosmerni promet, ureditve križišča pri OŠ Nazarje, do 25. 1. 2023.R1-219, Bistrica - Bizeljsko: R1-219, Bistrica - Bizeljsko, Bistrica - Bizeljska vas, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedbe hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, do 22. 12. 2022.R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, oviran promet, gradnje kolesarske povezave, do 29. 11. 2022.R2-426, Pesje - Gorenje: R2-426, Pesje - Gorenje, pri Gorenju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.R3-721, Petrovci - Kuzma: R3-721, Petrovci - Kuzma, v Ženavljah, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 1. 12. 2022.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), Ptuj, Cesta 8. avgusta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 30. 11. 2022.R2-438, Trate - Gornja Radgona: R2-438, Trate - Gornja Radgona, Žiberci - Črnci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste in gradnja kolesarske povezave, do 22. 6. 2023.R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): R1-211, Ljubljana - Medvode, pri Stanežičah, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 27. 12. 2022.R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Zadvor: R3-645, Ljubljana (Litijska) - Zadvor, v Sostrem, na Litijski cesti, izmenično enosmerni promet, dograditev kanalizacije.R1-205, Divača - Lokev - Lipica: R1-205, Divača - Lokev - Lipica, v Lokvi, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožnega križišča, do 7. 4. 2023.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Borovnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 18. 5. 2023.R1-221, Trojane - Izlake: R1-221, Izlake - Trojane, v Izlakah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez Orehovico, do 20. 12. 2022.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 16. 7. 2023.R1-228, Spuhlja - Zavrč: R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Markovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez kanal pri HE Formin, do 22. 12. 2022.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški, dela, promet poteka po enem pasu.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, na Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 11. 12. 2022.R1-203, Bovec (Obvoznica) - Žaga: R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, pri Bovcu, oviran promet, ureditve državne kolesarske povezave, do 5. 12. 2022.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov, do 24. 12. 2022. Dela potekajo na dveh odsekih.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, pri Kisovcu, izmenično enosmerni promet, gradnje krožišča, gradnja kolesarske steze, do 31. 5. 2023.R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, med AC priključkom in Cesto na Ključ, izmenično enosmerni promet, obnove primarnega vodovoda, do 31. 12. 2022.RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri odcepu za Šober, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 28. 4. 2023.R2-433, Senarska - Lenart: R1-229, Senarska - Lenart, izmenično enosmerni promet, ureditev krožnega križišča, do 24. 12. 2022.R3-647, Grosuplje - Mlačevo: R3-647, Grosuplje - Mlačevo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, gradnje kolesarske poti in pločnika, do 31. 12. 2022.G1-1, Brezno - Ruta: G1-1, Maribor - Dravograd, Podvelka - Vurmat, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedbe ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem, do 30. 11. 2022.R2-409, Brezovica - Vrhnika: R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije, do 30. 12. 2022.R2-419, Križaj - Čatež Ob Savi: R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi in pri podvozu pod avtocesto pri Brežicah, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.R2-432, Majšperk - Apaški Križ: R2-432, Majšperk - Apaški Križ, v Podložah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 12. 2022.R3-643, Rakitna - Cerknica: R3-643, Cerknica - Rakitna, v Cerknici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije Begunje pri Cerknici in ureditve brežin.R3-643, Rakitna - Cerknica: R3-643, Cerknica - Rakitna - Podpeč, pri Selščku, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacije Selšček.R2-414, Kamnik - Ločica: R2-414, Kamnik - Ločica, pri Ločici pri Vranskem, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestna gradnja mostu čez potok Motnišnica, do 18. 12. 2022.R3-621, Kalce - Col: R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja.G2-102, Idrsko - Peršeti: G2-102, Tolmin - Kobarid - Spodnja Idrija, pri Tolminu, promet poteka ob gradbišču, sanacija mostu, do 15. 12. 2022.RT-912, Novaki - Cerkno: RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije zidov in obnove ceste, do 15. 7. 2023.R2-454, Miklavž - Hajdina: R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 11. 4. 2023.R3-609, Ajdovščina - Predmeja: R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, oviran promet, obnova cestišča, do 23. 1. 2023.R2-409, Brezovica - Vrhnika: R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Logu pri Brezovici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 27. 2. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.RT-915, Grda Draga - Pudob: RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Kozarišče - Sviščaki, oviran promet, spravilo lesa, do 31. 12. 2022.R1-207, Črni Vrh - Col: R1-207, Col - Črni Vrh in Col - Predmeja, na Colu, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 30. 11. 2022.R3-741, Škofije: R3-741, Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.R3-741, Škofije: R3-741, Dekani - Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavne ureditve Selške Sore, II. faza, do 27. 1. 2023, več polovičnih zapor. Zaradi miniranja in odstranjevanje materiala občasne popolne zapore, ponedeljek - petek 1 urne od 9. do 10. in od 11. do 12.; 15 minutne od 13.00 do 15.00, sobota: od 10.00 do 15.00, večkrat do 15 minut.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 9. 2. 2023.G2-106, Žlebič - Kočevje: G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 1. 2023.G1-4, Dravograd - Otiški Vrh: G1-4, Otiški vrh - Dravograd, v Meži, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 1. 2023.R1-227, Ravne - Kotlje: R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave.R1-221, Hrastnik - Šmarjeta: R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 6. 2023.R2-419, Šentjernej - Križaj: R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 9. 12. 2022.R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, Srednji Osek - Zgornji Osek, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 29. 12. 2022.R2-439, Križevci - Žihlava: R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2022.R2-423, Lesično - Podsreda: R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in križišča Kozje.G1-2, Spuhlja - Ormož: G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 12. 12. 2022.R3-614, Opatje Selo - Komen: R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe hodnika za pešce, do 31. 1. 2023.R3-625, Bertoki - Gračišče: R3-625, Bertoki - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 10. 2. 2023.R2-454, Miklavž - Hajdina: R2-454, Miklavž - Hajdina, Skorba - Slovenja vas, oviran promet, izvedbe sekundarnih odcepov kanalizacije, do 2. 12. 2022.R3-687, Dole - Ponikva - Loče: R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 12. 2022.R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2023.R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave.A1-E57, Ljubljana - Maribor: A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.R2-432, Majšperk - Apaški Križ: R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 26. 12. 2022.R2-403, Kneža - Podbrdo: R2-403, Bača pri Modreju - Podbrdo, v Kneži, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez Knežo, do 30. 11. 2022.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Majšperk - Rogatec, pri Bregu, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 4. 1. 2023.R1-221, Bevško - Trbovlje: R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, Trbovlje, Trg svobode, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 30. 11. 2022.R3-626, Gračišče - Brezovica: R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Butari, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.R1-207, Col - Ajdovščina: R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, Vipavska cesta, oviran promet, ureditve pločnika in preplastitve ceste.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 28. 8. 2023.R2-423, Šentjur - Črnolica: R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 31. 12. 2022.R3-643, Rakitna - Cerknica: R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega sistema.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 11. 2022.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, izmenično enosmerni promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 10. 8. 2023.R3-675, Čatež Ob Savi - Mokrice: R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Podgračenem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 28. 11. 2022.R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), na Hrastenicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.G2-102, Spodnja Idrija: G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 8. 5. 2023.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.G1-2, Šikole - Hajdina: G1-2, Slovenska Bistrica - Ptuj, pri odcepu za Cirkovce, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 16. 12. 2022.R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.G2-108, Litija - Zagorje: G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnja galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023. Dnevno sta med 8.30 in 13.10 možni do dve kratkotrajni, do 20 minutni popolni zapori.R2-448, Priključek Trebnje Z - Trebnje: R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in gradnja krožišča, do 19. 12. 2022.R3-734, Vitomarci - Gabrnik: R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.R2-441, Murska Sobota - Gederovci: R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.R2-420, Brežice - Dobova - Rigonce: R2-420, Brežice - Rigonce, pri Mostecu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 5. 7. 2023.G2-102, Sp. Idrija - Godovič: G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.R1-201, Kraje - Hrušica: R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).R1-212, Cerknica - Bl. Polica: R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske steze, do 28. 11. 2022.R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Zgornji Polskavi, Mariborska ulica, pri križišču s Pohorsko ulico, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 31. 5. 2023.G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.R1-210, Trebija - Sovodenj: R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 20. 4. 2023.R2-449, Pesnica - Lenart: G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, oviran promet, rekonstrukcija poškodovanega vozišča, do 30. 11. 2022.
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.