V Hiši sadeži družbe Črnomelj bo potekala šiviljska delavnica z mentorico ga. Majdo.