... nadaljevanje od včeraj.

Zakaj postavljamo meje?

Zato, da otroci in mladostniki vedo, katere izbire imajo na razpolago. Nič manj, nič več.

Pomeni, da otrok izbira med možnostmi, torej znotraj meja, ki sem mu jih ponudil. Prav vsaka od teh izbir bo dobrodošla, vsaka bo prava. Torej bo tudi z moje starševske strani dobro sprejeta. Zunaj ponudbe stvari in možnosti niso na izbiro. Vloga staršev je, da smo dosledni, da ne dopuščamo, da bi otrok izbiral zunaj ponujenih možnosti.

Se nadaljuje jutri ...