Na vsebino

14. redna seja Občinskega sveta Občine Metlika, sklepi

Včeraj so se člani Občinksega sveta Občine Metlika sestali na 14. redni seji. Zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 je seja potekala v Kulturnem domu Metlika. V sklopu dnevnega reda je bilo obravnavanih 14 točk.

Po sprejemu zapisnikov zadnje redne in štirih dopisnih sej, so člani občinskega sveta potrdili Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v Beli krajini. Obravnavane in sprejete bile cene vzgojno varstvenih programov v Otroškem vrtcu Metlika. Nove cene bodo višje za cca. 7 % za 1. starostno skupino in cca. 8,3 % za 2. starostno skupino, veljale pa bodo od 1. 1. 2021. Povišanje cene pomeni nominalno povečanje obremenitve občinskega proračuna za cca. 60.820 EUR, povečanje obremenitve strašev pa bo znašalo povprečno 11,20 EUR mesečno na otroka.

Na seji so člani občinskega sveta razpravljali o proračunu občine za leto 2021 ter ga v prvi obravnavi tudi sprejeli. Druga obravnava proračuna je predvidena v mesecu januarju prihodnjega leta, do sprejema pa bo izvrševanje proračuna za leto 2021 potekalo na podlagi sklepa o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar – marec 2021.

Člani občinskega sveta so izdali soglasje k zadolževanju podjetja CERO-DBK d. o. o., in sicer za izgradnjo objketa za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) ter za nakup fiksne tehnološke in premične opreme do višini 6.000.000 EUR. Obravnavane in sprejete so bile spremembe Sklepa o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika, in sicer gre za spremembe v višini subvencij za čiščenje odpadnih vod ter subvencije praznenja malih komunalnih čistilnih naprav in greznic.

Sprejet je bil sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki v letu 2021 ostaja nespremenjena v primerjavi z letom 2020. Sprejeta je bila tudi informacija o stanju komunalne opreme po naseljih in ulicah na območju občine Metlika za izračun v letu 2021.

V prvi in drugi obravnavi so bile sprejete spremembe Odloka o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Metlika, in sicer z namenom povečanja višine enkratne denarne pomoči ob rojstvu, ki se iz trenutnih 100 EUR povečuje na 150 EUR na novorojenca.

Sprejeti sta bili dve premoženjsko pravni zadevi. V sklopu kadrovskih zadev so bili imenovani predstavniki ustanovitelja in prestavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika ter predstavnica lokalne skupnosti v Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika. Izvedene so bile tudi volitve v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027, in sicer je bila predlagana kandidatna lista soglasno potrjena.

Vir: Občina Metlika

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj