Ko je majorjeva vojska na Počku, se nič ne sliši, niti nič ne vidi