Regijski NVO center JV Slovenije ob 16. uri v večnamenskem prostoru Knjižnice Črnomelj prireja agoro 1.1 'Zt bi ostal v Beli krajini!'. Zaradi priporočil NIJZ bo število udeležencev tokratne javne debate omejeno, prijave pa so obvezne do ponedeljka, 14. septembra.

Okoli 40 udeležencev, tako mladih kot predstavnikov belokranjskih občin, javnih zavodov, podjetij idr., je v Črnomlju na februarski agori 1.0 'Zk bi ostal v Beli krajini?' nizalo težave, s katerimi se soočajo mladi v domači regiji. Organizatorji so njihova razmišljanja, kjer so izpostavili pomanjkanje delovnih mest za visokoizobražene, ustrezno vzgojo, spodbudno okolje za mlade, intrastrukturo za mlade družine ipd., popisali v spletno anketo, ki jo je spomladi pregledalo in dopolnilo še blizu 400 ljudi, v nadaljevanju analize trenutnih razmer v regiji pa so med drugimi sodelovali še večji belokranjski javni zavodi s črnomaljsko občino na čelu.

»Zaključki prve agore so nas pri nekaterih področjih presenetili, predvsem pa so pokazali na nujnost povezovanja v lokalni skupnosti in participacije mladih. Če ponazorim: mladi so sporočali, da zanje ni na voljo dovolj vsebin in dogodkov, hkrati pa so različne institucije in organizacije izvedle zelo veliko raznovrstnih dogodkov, ki pa jih mladi niso obiskali. Pri tem se moramo vprašati, zakaj prihaja do tega razkoraka in ali so imeli mladi priložnost sodelovati pri načrtovanju programa in vsebin na način, da bi lahko aktivno sooblikovali za njih pomembne teme?« je pred drugo agoro povedala vodja Regijskega NVO centra Maja Žunič Fabjančič in nadaljevala, da so tokrat zasnovali štiri delovna področja, kot so ponudba za mlade, posel in družina, vzgoja ter mladinsko sodelovanje.

»Nadaljujemo še bolj konkretno, saj želimo z drugo agoro oblikovati delovna omizja oz. skupine, ki bodo iskale izvedljive rešitve posameznih lokalnih izzivov. Dobrodošli so vsi, predvsem mladi, da skupaj sedemo za ta omizja in začrtamo, kako naprej,« je dodal direktor MC Bit Jurij Matkovič.

Kot omenjeno, bo število udeležencev omejeno, prijave pa do 14. septembra zbirajo prek spletne strani www.nevladnik.info.

Poleg (nezavezujoče) izbire delovnega omizja na agori 1.1 (ponudba za mlade, posel in družina, vzgoja, mladinsko sodelovanje) morajo organizatorji skladno z navodili NIJZ en mesec hraniti tudi vaše osebne podatke, kot so ime, priimek, naslov stalnega bivališča in kontakt. Če se bodo epidemiološke razmere bistveno poslabšale, bodo agoro 1.1 istega dne izvedli prek spleta, o čemer bodo prijavljene udeležence naknadno obvestili.