Belokranjski muzej Metlika

vabi

osnovnošolce, dijake, njihove starše in stare starše

med 10. in 16. uro

V METLIŠKI GRAD

◊ na ogled filma Podobe Bele krajine ◊

◊ na srečanje z zadnjim metliškim graščakom ◊

◊ na ogled stalnih in občasnih razstav ◊

◊ na uživanje ob ilustracijah Matije Cipurića ◊

◊ k nakupu izbora publikacij po polovični ceni ◊