Delavnica temelji na dolgoročnih spremembah v življenjskem slogu posameznika, kar dosegamo s spremembami v prehranjevanju, vključevanjem telesne dejavnosti in psihološki podpori. Delavnica poteka 18 tednov, sestavljena je iz 15-ih skupinskih srečanj in 16 vadbenih srečanj. Delavnica poteka v Zdravstvenem domu Črnomelj,

v sejni sobi. Za prijavo na delavnico in informacije pokličite na 07 620 57 55.

Center za krepitev zdravja