Zaradi trenutnih covid razmer bomo letošnji izlet vseh belokranjskih planincev izpeljali v Beli krajini. Z osebnimi avtomobili se bomo peljali na tri izhodišča in se sprehodili do treh vodnih izvirov in učnih poteh v bližini, po enega v vsaki občini.

Črnomaljski planinci se dobimo ob 7.30 na parkirišču pred OŠ Loka. Informacije: Janez Jerman, 041 392 552

Ob 8. uri se zberemo v Božakovem: se sprehodimo po učni poti Zdenc –Vidovec, nadaljujemo do Krupe: približno ob 10. uri, kjer naredimo krožno pot. Zaključimo na Jelševniku okrog 13. ure.

Za pohod potrebujete pohodno obutev, oblačila primerna vremenu.

Učna pot Zdenc-Vidovec

Na obrobju belokranjskega kraškega ravnika se vzhodno od vasi Božakovo odpirata zanimivi kraški jami Zdenc in Vidovec. Božakovo se razteza na robu rečne terase, pod katero se je Kolpa vrezala v globoko rečno dolino z visoko Magdalensko skalo. V njej si je posebno vredno ogledati baročno cerkev sv. Magdalene. Izvirna jama Zdenc s kipom Lurške Marije je ena najlepših urejenih belokranjskih izvirnih jam, ki priča o nekdaj veliki navezanosti ljudi na kraške izvire. Studenček, ki priteka iz jame pod vasjo, so domačini zajezili. Za obzidanim vhodom se odpira 78 metrov dolga izvirna jama. Jama Vidovec je z 270 m najdaljša belokranjska vodna jama, ki jo je ob vzporednih prelomih plitvo pod površjem izoblikoval istoimenski potok.

Krožna pot okoli vasi Božakovo je lahka, dolga 2 km, prehodimo jo v dobri uri.

Po učni poti pri izviru Krupe

V občini Semič so v sklopu projekta Misterion nedavno nadgradili kraško učno pot od Lebice do Krupe, ki jo odslej med drugim krasi tudi atraktivna brv čez reko Krupo. S tem se je učna pot podaljšala za 2,5 km in še pridobila na svoji privlačnosti. Pot je lahka, prehodimo jo v uri in pol.

Ko pohodnik prečka reko po viseči brvi, ga manjši vzpon pripelje do razgledne točke. Tam se nahaja kamnita klop z reliefnim prikazom celotnega kanjona reke Krupe.

Pot se nadaljuje do Podgrajskega mlina in naprej do kraške jame Judovska hiša, ki je bila poseljena že v starejši kameni dobi in velja za prvo paleolitsko postajo v Beli krajini. Tukaj so obnovljene table, k počitku vabijo nove klopi, najbolj očitna nova pridobitev v tem delu pa je manjši kozolec.

Od tam se pot vije do kraja, od koder pohodnik na drugem bregu zagleda manjši izvir, ki se nadaljuje v kraško vodno jamo – dom edinstvene žive jamske školjke na svetu, kongerije.

Glavna naravna znamenitost učne poti je reka Krupa, ki prihaja na dan v slikovitem kraškem izviru izpod 30 metrov visoke navpične skalne stene in se po 2,5 km izliva v reko Lahinjo.

Izvir Jelševniščice, infocenter, črna človeška ribica

Infocenter na Domačiji Zupančič je bil zasnovan z željo po ozaveščanju o pomenu ohranjanja čistega okolja. Nastal je v sklopu projekta »Črna človeška ribica« z željo po informiranju javnosti o ekološki občutljivosti območja, na katerem živi ta izjemno ogrožen jamski endemit. Infocenter služi različnim ciljnim skupinam. Strokovnjaki v pokritem šotoru, kjer se nahaja kraški bruhalnik, opravljajo najrazličnejše analize. Različni dogodki, ki jih organizira družina Zupančič, obiskovalce nagovarjajo k uživanju ekološke in zdrave hrane in pomenu ohranjanja čiste narave. Posamezni obiskovalci in šolske skupine tu dobijo prve informacije o črni človeški ribici in jamskem življenju. Pod okriljem Infocentra potekajo najrazličnejše aktivnosti z enim skupnim ciljem – ohranjati naravo čisto.