Ustvarjaš krajša in daljša pisna sporočila za različne naslovnike? Komuniciraš znotraj poslovne organizacije in z zunanjimi deležniki? Si želiš, da so sporočila pravilno zapisana? Udeleži se izobraževalnega druženja o jezikovni odličnosti z univ. dipl. pedagoginjo in profesorico slovenščine Ireno Potočar Papež, ki bo potekalo od 13. do 16. ure.

Vsebina izobraževanja:

  • splošne značilnosti pisnega sporočanja,
  • pravopisne in slovnične značilnosti,
  • jezikovni bonton,
  • najpogostejše jezikovne zadrege,
  • netiketa (bonton in pravila pri e-sporazumevanju),
  • teorija, razlage s primeri, vaje in analiza.

Cilji izobraževanja:

  • osvežiti jezikovna pravila
  • seznaniti se z jezikovnimi novostmi
  • spoznati pravila jezikovnega bontona in
  • spoznati pravila netikete

Število mest je omejeno na 15, prosto mesto si zagotoviš s klikom na gumb TUKAJ.