Glasbena šola Črnomelj vas ob 19. uri vabi na koncert komornih skupin učencev Glasbene šole Črnomelj s podružnicama v Metliki in Semiču. Koncert bo v cerkvici sv. Duha.